27 sep. 2012

Guide för aspirerande klimatskeptiker del 2

Bild från Wikipedia.

Välkommen till del 2 i Uppsalainitiativets guide för aspirerande klimatskeptiker.  (Del 1 hittar ni här). Här ska vi gå igenom ett tjugotal viktiga principer inom klimatskeptisismen. Det handlar om hur man söker och utvärderar vetenskaplig information, och om vem man egentligen kan lita på i klimatdebatten. Det handlar också om etik, och om hur debatten förs.
 1. Den gyllene regeln: du behöver aldrig tro på något om du inte vill, och du behöver aldrig lita på någon som påstår något som du inte vill tro på.
   
 2. Konsensus-argument ("97% av forskarna inom området...") är alltid fel.  Det finns ingenting sådant som konsensusvetenskap.  Om det är konsensus så är det inte vetenskap, och om det är vetenskap så är det inte konsensus.1 Om forskare är överrens om något, så betyder det att de allihopa har fel. (Varning! Försök inte tillämpa detta på andra områden som relativitet och evolution, ty då kommer folk att tycka att du är en knäppgök).
   
 3. De flesta klimatforskare har antingen en egen dold politisk agenda eller anpassar sig efter maktens önskemål. Därför kan man inte att lita på dem. Det finns dock undantag, som de eminenta forskare (och andra) som under åren har inbjudits av republikanerna att vittna inför Amerikanska kongressen (bl a Dick Lindzen, Judith Curry, John Christy, Fred Singer, Willie Soon, Michael Crichton, Christopher Monckton och Stephen McIntyre). Dessa kan man lita på!
   
 4. Forskarna har haft fel förr. T ex fanns det på 1970-talet forskare som varnade för en ny istid. Att de var mycket färre än de som varnade för en uppvärmning är inte relevant: det viktiga är att de hade fel. Och därför behöver vi inte tro på forskarna idag. (Fast kanske var det de som varnade för en istid som hade rätt i alla fall). Denna regel gäller dock inte för klimatskeptiska forskare (som de i 3 ovan).
   
 5. Du kan inte lita på den vetenskapliga litteraturen, den är bara "pal review" och grindvaktande. Det gäller i synnerhet de s k "tunga" tidskrifterna, som Nature och Science.
   
 6. Om någon artikel som verkar stödja din sak publiceras i någon obskyr och marginell tidskrift, så innebär det att hela den "etablerade" klimatvetenskapen är omkullkastad. Det gäller också om någon bloggare under stort ståhej skriver ihop en artikel under en helg (den behöver inte ens vara färdig).
   
 7. Klimatskeptiska bloggar som WattsUpWithThat, JoNova och James Delingpole är överlägsna som vetenskapliga informationskällor jämfört med traditionella vetenskapliga tidskrifter. De har många fler läsare, så om de skriver någonting som är fel så kan vi vara säkra på att det omedelbart blir upptäckt och korrigerat.
   
 8. Alarmistiska bloggar som Skeptical Science kan man inte lita på. Det har man sagt på den klimatskeptiska bloggen WattsUpWithThat!
   
 9. Vilken annan förklaring som helst är alltid bättre än att det beror på förbränning av fossila bränslen.  Det spelar ingen roll om förklaringen har logiska luckor eller saknar stöd av observationer, eller för den delen motsägs av observationer eller är självmotsägande.  För bevisbördan ligger alltid på alarmisterna. Du behöver aldrig bevisa något!
   
 10. Silverkuleprincipen: om någon enda sak inom den "etablerade" klimatvetenskapen kan visas vara fel, eller tveksam, så innebär det att vi kan förkasta hela den  "etablerade" klimatvetenskapen.
   
 11. Tack vare silverkuleprincipen så behöver du inte lära dig om alla delarna av "klimatvetenskapen". Det räcker att du specialiserar dig på ett enda ämne, som t ex den medeltida värmeperioden/hockeyklubban. Och när jag skriver "specialisera" så menar jag "studera klimatskeptiska blogginlägg om ämnet". Du bör försöka leda över diskussionen på detta ämne så ofta som du kan.
   
 12. Osäkerhet är din vän. Om något är det minsta osäkert så innebär det att vi inte vet någonting alls, och då kan vi ignorera det. Alternativt, om osäkerheten anges som ett intervall så kan du alltid välja det minst hotfulla värdet och tro på det. Om t ex IPCC säger att minst hälften av uppvärmningen under de senaste 50 åren beror på mänskliga aktiviteter, så kan du tolka det som att de menar hälften och inte ett dugg mer.
   
 13. Komplexitet är också din vän. Om en förklaring är så komplex att du inte förstår den så kan du ignorera den. Du kan också välja att avfärda den som fel: komplicerade förklaringar triggar din bullshit-detektor. Kan den globala uppvärmningen verkligen leda till både häftigare regn och värre torkor? Du kan även förenkla förklaringen på det sätt som passar dig bäst. T ex så påverkas klimatet av både mänskliga och naturliga faktorer och betydelsen av dessa varierar över tiden. Du kan förenkla det till att det är antingen mänskliga eller naturliga hela tiden. Eftersom det var naturliga faktorer som verkade vid slutet av istiden så måste det vara naturliga nu också.
   
 14. Glömskan är också din vän. Om någon förklarade något för dig på måndag, så behöver du inte komma ihåg det på tisdag.
   
 15. Som klimatskeptiker bryr du dig väldigt mycket om människor i fattiga länder. Därför måste du oförväget kämpa för att de rika ländernas fossila utsläpp inte begränsas.
   
 16. Om klimathotet verkligen vore en problem, så skulle du ändå inte kunna lösa det helt själv. Och om du inte kan lösa ett problem helt själv, så är det ingen idé att du gör något alls åt det. Ansvaret är inte ditt!  (Går också att tillämpa på t ex nationer: "Sverige är så litet så ...").
   
 17. Det riktigt riktigt stora hotet mot miljö och människor är inte den globala uppvärmningen eller oljeutsläpp eller föroreningar från koleldning eller brutala oljediktaturer som Saudiarabien. Det är i stället vindkraftverk som förfular landskapet och dödar fåglar.
   
 18. Om det nu skulle bli några klimatförändringar (antropogena eller naturliga) så kan vi anpassa oss. Vi människor är nämligen otroligt påhittiga och kluriga. Den mänskliga kreativiteten är en resurs som aldrig kommer att ta slut! Så det finns inget att oroa sig för: framtida generationer kan säkert lösa eventuella problem orsakade av klimatförändringarna. Det enda problem som vi inte kan lösa är att använda avsevärt mindre fossila bränslen: detta skulle oundvikligen orsaka en omedelbar kollaps av civilisationen och omätligt mänskligt lidande och misär.
   
 19. All kritik mot dig och likasinnade är automatiskt ad hominem och behöver inte bemötas i sak.
   
 20. Att bli kallad för "klimatförnekare" är förfärligt. Det är ett lömskt sätt att antyda att klimatskeptiker liknar förintelseförnekare. Däremot ska man inte bli upprörd över uttryck som "ekofascist" eller "klimattaliban", för de antyder ingenting.
   
 21. Det är också förolämpande när någon tar upp paralleller till tobaksbolagens kampanjer för att så tvivel om tobakens skadeverkningar. Fy! Som om t ex olje- och kolbolagen skulle agera lika omoraliskt som tobaksbolagen för att skydda sina vinster!  (Om man nu ens kan säga att de senare är omoraliska.)
    
 22. Klimatskeptiker är utsatta för censur i media. Detta är viktigt att ständigt påtala, särskilt i debatt-artiklar i dagstidningar och på Newsmill. Värst är dock de klimatalarmistiska bloggarna och deras s k "moderering". Närhelst du får en kommentar avvisad så måste det vara censur, och dessutom ett bevis på att du hade rätt. Detta bemöts bäst genom att skriva en ännu argare kommentar. (Du är naturligtvis fast övertygad att klimatskeptiska bloggar som  WattsUpWithThat aldrig censurerar någon).
   
 23. Om några psykologer skriver om "förnekandets" mekanismer, så ska du tolka det som att de påstår att du är galen, och att de skulle vilja behandla dig med elchocker och lobotomi. Men du är inte galen, och  de där psykologerna bör se till att hålla sina elektroder och knivar borta från dig!
   
 24. Klimathotsalarmister har inget sinne för humor.
   
 25. Tyckande är vetenskap
  Ansvar är själviskhet
  Okunnighet är styrka
1Enligt science-fiction-författaren och klimatskeptikern Michael Crichton.

Uppdatering 2012-09-29: Lade till en punkt om att anpassa oss och en om psykologer.

20 kommentarer:

 1. Och här var ju en liten lista på allt AGW orsakar.
  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm
  Det är ju fruktansvärt egentligen att förnekarna förnekar allt detta.

  SvaraRadera
 2. Det är ganska kul att ni har guider hur man ska argumentera mot klimatskeptiker. Känns som att agw-paradigmen mer upprätthålls som en religion snarare än en vetenskap som går att kritisera. Ni borde väl istället välkomna skepticism för att granska om agw-teorin verkligen håller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har missuppfattat vår ståndpunkt, Ilis. Kritisk granskning med vetenskapliga metoder av vetenskapens nuvarande kunskapsmassa är något vi välkomnar, och i själva verket en grundläggande ingrediens i det vetenskapliga framåtskridandet. Vad vi vänder oss emot är enbart det slags ohederlig, antivetenskaplig och pseudoskeptisk argumentation som Lars Karlsson radar upp exempel på i bloggposten ovan.

   Det är viktigt att hålla isär skepticism och pseudoskepticism. Den riktige skeptikern utsätter även de egna argumenten för kritisk gransknig, och använder sig bara av argument som visar sig hålla för sådan. Pseudoskeptikern tar glatt till varje argument och varje oneliner som ser ut att tala för den egna ståndpunkten, utan att bry sig om argumentens giltighet. Se gärna den uppsats från 2008 där jag reder ut distinktionen lite närmare och exemplifierar.

   Radera
  2. "Det är ganska kul att ni har guider hur man ska argumentera mot klimatskeptiker."

   Det här var snarare en guide om "klimatskeptiker" argumenterar.

   "Känns som att agw-paradigmen mer upprätthålls som en religion snarare än en vetenskap som går att kritisera."

   Som hämtat från del 1 av guiden. (Punkt D15).

   Radera
  3. Det behövs ingen vetenskaplig utredning för att inse varför agw inte kommer leda till någon katastrof. Med sund logik inses att biologiska varelser är mycket väl anpassade till temperaturförändringar. Se hur många organismer som är anpassade stora temperaturväxlingar varje år. Liv finns i alla extremer. Svenska organismer får ett vanligt år uppleva temperaturväxlingar mellan -25 till +25 grader. Om medeltemperaturen ökar en eller två grader är väldigt insignifikant.

   Istället bör fokus riktas på sådant som faktiskt har betydelse och relevans: t.ex. toxiska ämnen i avloppsvatten, räddning av fridlysta djur p.g.a. vår markexploatering o.s.v.

   Radera
  4. Du har fel, Ilis, och din föreställning om att med ett par minuters eget funderande ("sund logik") och några korta klatschiga slogans kunna kullkasta ett helt vetenskapsområde passar klockrent in på det jag i min förra kommentar kallade pseudoskepticism.

   Radera
  5. Det är inget som kommer kunna hejda det s.k. agw i världen förrän när energitillgångarna tryter rent fysiskt. Det enda vore om utbyggnaden av ny energiproduktion tillämpas medelst kärnkraft eller liknande men utbyggnationen av denna lider av kapacitetsbrist varför kolkraft byggs i större omfattning. I västvärlden leder agw-hetsen bara till ökad exploatering av landarealer (förnybar energi), bidragsindustri (förnybar energi) och ingen långsiktig hållbar energiproduktion som tekniskt och ekonomiskt kan försörja ett välfärdssamhälle (förnybar energi). Tänk om fokus kunde ligga längre in i framtiden med realistiska mål med teknik som faktiskt kommer ha betydelse för att ersätta fossila bränslen (av betydelse för världsfreden). Just nu pågår bara panikdumpning av pengar i ett stort hål för utbyggnation av något som i verkligheten inte kommer lösa något problem överhuvudtaget än att ge lite eltillskott.

   Radera
  6. llis, är inte problemet snarare att fossila bränslen är oerhört attraktiva eftersom de har ett högt energivärde och knappt kostar något att producera (eg bara en kostnad att ta upp det och förfina)? Tillsammans med en infrastruktur som är uppbyggd kring fossila bränslen samt starka ekonomiska intressen gör det ju läget ganska trögt. Politikerna har möjlighet att satsa på tex järnväg eller begränsa användningen av fossila drivmedel. Men det är ju knappast forskarnas fel att så inte sker. Snarare är det ju avsaknaden på folkrörelser som kan agera motmakt till de ekonomiska intressena.

   Radera
 3. @Ilis, så problemet enligt dig är att förnyelsebar energi konkurrerar ut fissionskraft? Sedan går du vidare från det resonemanget och letar lösryckta fakta som stödjer ditt tyckande.

  Den mesta information jag sett säger att dom flesta förnyelsebara energikällor inom mindre än ett årtionde både blir billigare och mindre miljöskadliga än både kol- och fissionskraft. Och ju mer vi investerar i dom nu, desto snabbare når vi den tidpunkten.

  Du får naturligtvis tro på vad du vill när det gäller teknikutveckling, men varför måste du låta den ståndpunkten spilla över till dåligt underbyggd kritik mot sund naturvetenskap?

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Den mesta information jag sett säger att dom flesta förnyelsebara energikällor inom mindre än ett årtionde både blir billigare och mindre miljöskadliga än både kol- och fissionskraft. Och ju mer vi investerar i dom nu, desto snabbare når vi den tidpunkten". Kommer inte inträffa. Nu orkar jag inte diskutera energidebatt här då jag vet att sådana kan pågå i evigheter varför jag lämnar detta bara som en åsikt ni kan reflektera över :)

   Radera
  2. Jag blir alltid väldigt nyfiken på vad som driver folk i dom här frågorna. Synd att du undvek min fråga, men det är ett vanligt beteende hos många klimatforskningsförnekare. Jag kan upprepa den lite omskrivet så att du slipper energifakta:
   Varför håller du på med dåligt underbyggd kritik mot sund naturvetenskap?

   Med vänlig hälsning,
   PMA

   Radera
 4. Nu blev mitt förra inlägg lite OT gällande agw-teorins vara eller icke vara. Nu har jordens medeltemperatur varit konstant i 16 år (!) (http://www.theclimatescam.se/2012/10/14/sexton-ar-utan-global-uppvarmning/) och här är lite gött att läsa om co2-inverkan (http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/3/561/2012/esdd-3-561-2012.html). Nu är jag inte rätt person att argumentera mot er finslipade skeptikerhanterare och jag kommer inte tro på era ord då agw-teorin under alla år bara har visat sig vara en obetydlig hypotes som flyttar fokus från de verkliga problemen! Om 10-20 år kommer agw sakna uppbackning då tron på den upphört och människor insett att det finns andra faktiskt relevanta saker att tänka på än att vara rädd för miljöpartiets hot om klimatkollaps och global apocalypse med 1-2 graders uppvärmning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Övningsuppgift för hugade läsare: Räkna hur många punkter från Lars 25-punktslista över klimatförnekarmetoder som passar in på Ilis 09:15!

   Radera
  2. @Olle: Haha ska jag skratta eller gråta :)

   Radera
  3. Daniel Bengtsson15 oktober 2012 16:48

   Ilis,

   Du skriver att agw-paradigmen mer upprätthålls som en religion snarare än en vetenskap som går att kritisera.

   Sen skriver du att det inte behövs någon vetenskaplig utredning för att inse varför agw inte kommer leda till någon katastrof.

   Sen skriver du att du inte är rätt person att argumentera med oss.

   Sen skriver du att du inte kommer att tro på vad vi säger oavsett vad vi säger.

   Skulle du vilja utveckla vad det är som skiljer din ståndpunkt från "vår" som gör AGW mer religionslik?


   Radera
 5. Jag försöker, men jag kunde inte öppna en av Ilis länkar, så jag kan ha missat något:

  Ilis använder sig av:

  i del 1 av guiden:A9, D5, D15

  i del 2 av guiden: 3, 7, 18, 25

  Ett annat trick som jag inte hittar i guiden är hoppandet mellan argument. Kritiseras jag på ett ställe, eller t o m om jag uppenbarligen har fel, så är det bara att hoppa till nästa argument. Det blir väldigt långa diskussioner som inte leder någonstans. Ilis exemplifierar bra med följande kedja: agw är religion -> bemötande -> ”sund logik” säger att det inte är någon fara -> bemötande -> det går ändå inte hejda agw/förskjutning till andra miljöproblem -> bemötande -> orkar inte ta energidebatten/temperaturen har varit konstant i 16 år/det är en politisk konstruktion

  SvaraRadera
 6. Min webbläsare vägrar låta mig svara en tidigar kommentar, men detta är en kommentar på Lars Karlssons inlägg 13:17.

  Av taktikerna listade i den länken så använder Ilis dessutom det som kallas "Hotet från framtiden", när denna säger "om 10-20 år kommer agw sakna uppbackning då tron på den upphört och människor insett att det finns andra faktiskt relevanta saker att tänka på"

  I framtiden kommer vi veta bättre, underförstått: man kommer skratta åt hur vi höll på och ojade oss, så det gäller att rätta in sig i klimatskeptikernas led för att undvika att stå med rumpan bar - för vem vill det? Detta framtida vetande kommer, givetvis, vara en frukt av fortsatt "sund logik", för några fortsatta "vetenskapliga utredningar" (som alltså inte följer "sund logik"?) gör sig icke besvär.

  SvaraRadera
 7. Ett fascinerande exempel på "12. Osäkerhet är din vän" ger Pehr Björnbom på TCS. Björnbom klarar tydligen inte av att reflektera över huruvida hans påstådda "uppvärmningspaus" sedan 1990 verkligen är statistiskt signifikant.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet