21 maj 2013

En lurad riksdagsman?

Lars Gustafsson är riksdagsman för  kristdemokraterna och tillika klimatskeptiker. Men hans klimatskeptisism  verkar (som så ofta är fallet) bygga på fundamentala missförstånd om klimatvetenskapen. Så här filosoferar Gustafsson om atmosfärens koldioxidhalt:
.... IPCC hävdar att 90 procent av ökningen har antropogent ursprung. Om man ser på fakta från Manua Loa framgår att den årliga ökningen av CO2 inte är likartad. Några talande exempel är direkt kopplade till temperaturen. 1991 var ökningen i CO2 +0,99 ppm medan 1992 +0,48 ppm, alltså en halvering. Tiden korresponderar helt med utbrottet på Pintatubo 1991, som sänkte medeltemperaturen kommande år. 1998 var ökningen +2,93 ppm medan 1999 +0,93 ppm. 1998 var det hittills största El Nino-året. 2011 var ökningen +1.84 ppm medan 2012 +2.66, där 2012 var ett varmare år. Det blir svårt att påstå att mänsklighetens fossilförbränning följer vulkanutbrott och naturens svängningar. Likaså kan antropogena utsläpp inte vara större än ökningen. Att människan bidrar till den ökade koldioxidhalten i atmosfären är klart, men troligen inte i paritet med IPCC:s påståenden. Däremot är temperaturens inverkan större på havens frigörande och bindning av koldioxid, än vad som kalkyleras med. ....
Som väljare och medborgare önskar man ju att våra folkvalda fattar beslut utifrån så korrekt information som möjligt. Man vet också att så tyvärr ofta inte är fallet. Gustafssons resonemang är ett exempel på det senare: kanske har han låtit sig luras av klimatförvillare. Vi har flera inlägg om den här frågan ( tex här, här, här, här, här och här). Men för att göra en lång historia kort, så visar den här grafen CO2-ökningshastigheten i atmosfären i Giga-ton kol per år (rött), våra utsläpp (blått), samt det naturliga nettobidraget som skillnaden mellan CO2-ökningen och våra utsläpp (grönt).
Från SkepticalScience (Anpassad från Cawley, 2011; data från CDIAC)
Vi kan lägga märket till ett par saker här. För det första varierar CO2-ökningshastigheten från år till år: i bland går det fortare, och ibland går det långsammare. Men den är hela tiden positiv, dvs det finns inget år då CO2 minskar. Våra utsläpp är dock större än ökningen, och det naturliga nettobidraget är alltså hela tiden negativt. Det går mer CO2 till haven och till växtligheten än vad som går från dessa reservoarer. Därför går det inte att skylla ökningen på haven och växtligheten. Vi kan också se att både våra utsläpp och ökningshastigheten stiger med tiden, och att de naturliga reservoarerna tar upp allt mer CO2.

Att CO2-ökningen går lite upp och ner från år till år beror på att de naturliga nettoupptagen varierar, och detta gör de som svar på temperaturvariationer (och dessa kan i sin tur orsakas t ex av El Nino/La Nina eller partiklar från vulkanutbrott). Framför allt tenderar haven att ta upp mer CO2 när det är kallt, och att ta upp mindre CO2 när det är varmt. Detta är välkänt, och något som IPCC tar hänsyn till. 

Hade det inte varit för det naturliga nettoupptaget så skulle alltså CO2-halten i atmosfären ökat ännu mer än vad den gör nu. Då hade CO2-ökningshastigheten legat på nivå med de mänskliga utsläppen, vilket betyder att den hade varit ungefär dubbelt så stor som nu.

Å andra sidan, hade det inte varit för våra utsläpp så hade det naturliga nettobidraget legat runt 0-linjen, och CO2-ökningshastigheten hade följt med. Då hade vi inte haft någon långsiktig ökning av CO2-halten. Den långsiktiga ökningen kan bara förklaras av våra utsläpp.

12 kommentarer:

 1. Tyvärr är inte detta unikt för denna politiker och denna fråga. Exemplen är otaliga.

  T.ex. har jag sett ett antal ledande Miljöpartister (och även Aktuellt-redaktionen) säga att antalet stormar har ökat pga AGW och att det är ett faktum att vi går mot 4 grader varmare detta århundrade om inget görs åt CO2...

  Lika illa när det blir fel oavsett åt vilket håll det gäller, samt även mängder med andra frågor...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast öhhh...

   Bägge dessa är ju potentiellt Sanna, de är bara lite för osäkra för att man rakt ut ska kunna säga "Ja, så är det!"

   Det är inte samma sak som att totalt blåljuga, som Lars Gustafsson gör.

   Radera
  2. Anonym, det är mycket möjligt att Gustafsson missförstår/är missledd, och inte medvetet ljuger.

   Radera
 2. @Anonym
  Så om man presenterar något, som är potentiellt sant, som att det ÄR sant, fast inga vetenskapliga bevis finns, så är det OK...!?
  Hur tänkte du nu?

  Så om Aktuellt imorgon går ut med att det finns liv på 3 planeter som kretsar runt Sirius så ser du inget problem med det, för det KAN vara sant (för att ta ett drastiskt exempel - men du fattar principen - hoppas jag)?!

  SvaraRadera
  Svar
  1. 4 grader är möjligt med höga utsläpp enligt t ex IPCC AR4. Å andra sidan är också 2 grader möjligt.

   Radera
  2. Det finns väl ingen, politiker eller annan, som alltid uttalar sig velande, om det inte finns bevis bortom rimlighetens gräns? Helst ska det då bevisas i domstol innan politiker får uttala sig eller va?

   "Ja, jo, vi vet ju inte säkert ifall privatiseringen av apoteken kommer öka effektiviteten, så vi sticker huvudet i sanden och gör ingenting!"

   Man säger vad man tror, och så är det. Nu finns det ju så att säga då fem nivåer; att säga vad som bevisligen är sant, att säga vad som bevisligen potentiellt är sant, att säga vad som är logiskt men obevisat, att säga vad som är otroligt men inte motbevisat och att säga vad som är bevisat osant.

   Så, "det blir fyra grader varmare" är bevisligen potentiellt Sant, "tre planeter kretsar runt sirius" är otroligt men inte motbevisat, och vad Lars Gustafsson sade är bevisat osant!

   (Exempel på bevisat sant är "stenar dras till jorden av gravitation", logiskt men obevisat är t ex "alla nu levande människor kommer någon gång att dö".)

   Du likställer något i den nästa högsta kategorin med något i den absolut lägsta.

   Radera
  3. @Anonym
   Vilken tramsig egen-påhittad skala.
   "bevisligen potentiellt är sant" - vad betyder det?!

   Förstår inte att du och många andra inte verkar se något problem med att Aktuellt (som mitt exempel gällde), som har till uppgift att tillhandahålla objektiv information, framställer något som KAN vara sant som något som ÄR sant.
   En enorm skillnad mellan:
   1. "Om inget görs kommer jorden vara 4 grader varmare detta århundrade" samt "Antalet stormar och deras intensitet har ökat pga AGW"
   2. "Om inget görs kan jorden bli 4 grader varmare detta århundrade, även om det är osannolikt" och "Antalet stormar och deras intensitet kan redan ha ökat pga AGW, även om forskningen kring detta är osäker"

   Alternativ 1 ger en förvrängd bild av läget, medan alt. 2 är korrekt.

   Ser man inget problem med detta är det tragiskt.
   Och - ja - jag vet att det förekommer många fel på "andra sidan" av debatten.

   Håller du inte med mig Lars?

   Radera
  4. Det hela är oerhört simpelt.

   Reinfeldt håller för sant att privatiseringen av apoteken effektiviserar verksamheten. Det är inte helt och fullt bevisat, men potentiellt sant.

   Några miljöpartister håller för sant att det blir 4 graders uppvärmning före 2100 om koldixoxidutsläppen fortsätter i samma hastighet. Det är inte helt och fullt bevisat, men potentiellt sant.

   Du håller för sant att Sirius har tre månar, men du har absolut inga belägg för det. Det är inte bevisat osant, men det har liksom ingen logisk slutledningsförmåga så som ex. Reinfeldt har "Privatiseringen av posten fungerade, då borde apoteket också fungera". Tre månar runt Sirius är helt enkelt draget ur röva, men inte motbevisat.

   Lars Gustafssons utsaga är BEVISAT OSANN!!!

   "Ditt exempel" gällde inte att Aktuellt har till uppgift att tillhandahålla korrekt information, det hittade du på bara nu. "Ditt exempel" var att jämföra Gustafssons utsaga med miljöpartisterna och aktuellt utsaga, som bevis på att de alla tre dragit sina utsagor ur röva. Skalan må vara självpåhittad, än sedan? Det som är relevant är ifall jag visat på en meningsfull skillnad i uttalandenas sannolikhet att stämma, för om jag har rätt går inte utsagorna att lägga på samma nivå, därmed faller jämförelsen. Eller hur?

   Min andra poäng är att miljöpartister är POLITIKER. De överdriver och pekar med hela handen, och det är okej. Det är deras jobb. Reinfeldt överdriver också och pekar också med hela handen. Men Lars Gustafsson överdriver inte, han far med osanning. Visserligen, som Lars påpekade, kanske han inte gör det medvetet. Men det är ändå ingen överdrift. Det är helt enkelt osant.

   Så, "ser du ingen skillnad"?

   Radera
  5. JohJoh, jag håller med om att något kan hända så bör säga "kan hända" och inte "kommer att hända".

   Radera
 3. Tack Lars.

  @Anonym
  Jag vidhåller att "bevisligen potentiellt är sant" är ett nonsens-uttryck.

  Antar att du menar en viss grad av sannolikhet?

  Om jag säger att det blir 6 grader varmare detta sekel är det "bevisligen potentiellt sant"?
  10 grader?

  Finns det någon gräns där mitt uttalande är direkt vilseledande? Självklart är svaret "ja".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är absolut inte ett nonsens-uttryck. Det finns mer korrekta etablerade termer inom logiken. Jag kan dem bara inte på rak arm. Det ska heller inte spela någon roll. En narr som säger sanningen har mer rätt än den kung som far med osanning. Att du vägrar acceptera argumentationen på basis av avsaknad av auktoritet är enligt mig ganska avslöjande för bristerna i sättet du tänker på.

   När du flyttar upp till sex grader och tio grader så flyttar du från "argumentativt rimligt" över till "argumentativt osannolikt", därför att de bästa modellerna föreslår 2-4 grader (rätta mig om jag har fel). Det är bättre att säga 2-4 grader än 4 grader, givetvis.

   Men miljöpartister är POLITIKER inte FORSKARE, och nyhetsredaktionen på aktuellt kanske inte nödvändigtvis är de mest insatta i klimatvetenskap eller har ordentlig tid att tolka alla forskningsrapporter rätt även om de sitter på nödvändig kunskap.

   Precis som du just misstolkade de fem nivåerna av utsagors sannolikhet att stämma, annars hade du aldrig påstått att jag påstår att sex eller tio grader ligger på samma nivå som fyra grader. Men nog nu. Jag har sagt allt jag tänker säga. Delvis därför att jag misstänker att UIs moderatorer ledsnar om vi fortsätter.

   Radera
  2. "därför att de bästa modellerna föreslår 2-4 grader (rätta mig om jag har fel)"

   Du har fel.

   Vad jag förstår (UI rätta mig om jag har fel ;) ) har IPCC tidigare bedömt sannolikheten för 4 graders höjning detta sekel till c:a 20%. Känns väl inte otroligt att detta kommer justeras ner i kommande rapport.

   "jag påstår att sex eller tio grader ligger på samma nivå som fyra grader"
   Jag har aldrig påstått detta utan bara tydliggjort att det är en fallande skala med minskad sannolikhet.

   Min fråga var hur stor sannolikhet det skall vara för att enligt dig klassas som "bevisligen potentiellt är sant". Jag noterar att du duckar på den frågan.


   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet