19 maj 2010

U.S National Academy of Sciences om klimatförändringarna

De tre utlovade rapporterna om klimatförändringarna finns nu tillgängliga. Just nu går det att se presentationen av dessa och en frågestund om rapporterna online.

Några av slutsatserna i rapporterna:
 • Termometerdata visar att jordens medeltemperatur har stigit väsentligt över det senaste århundradet och speciellt de tre senaste decennierna
 • Dessa data styrks av många oberoende observationer som visar uppvärmning i olika delar av jordens system, inkluderande haven, den lägre atmosfären och istäckta områden.
 • Det mesta av den senaste tidens uppvärmning kan härledas till förbränning av fossila bränslen och andra mänskliga aktiviteter som avger koldioxid och andra värmefångande växthusgaser
 • Förändringar i solstrålning och vulkanisk aktivitet kan påverka klimatet, men observationer visar att dom inte kan förklara den senaste uppvärmningen.

USA bör bland annat:
 • Agera nu för att kunna dra fördel av saker som till exempel energieffektivisering och energikällor som släpper ut lite koldioxid.
 • Minska efterfrågan på varor och tjänster som kräver energi. (genom till exempel utbildning för att påverka konsumentbeteendet.)
 • Anta ett system för att sätta pris på koldioxid och andra växthusgaser och komplementera detta med specifika åtgärder för olika typer av områden.
 • Investera i teknologi och forskning!
 • Börja anpassningen till bland annat kraftigare värmeböljor och kusterosion.

44 kommentarer:

 1. Hej!
  Är det symptomatiskt att det blir tyst i kommentarerna när representanter för vetenskapen presenterar starka, goda argument för att vi upplever en antropogen förändring av klimatet?
  Jag vill i alla fall uttrycka min glädje över det här. Dessutom går det att läsa koncentrat direkt på nätet.

  /PMA

  SvaraRadera
 2. Kommer nog kommentarer snart, men de kommer vara mer inriktade mot personerna, därmed deras tolkning av resultatet, än rapportes innehållet.

  SvaraRadera
 3. Tja, men för meningsmotståndarna är det ju tillräckligt med att bara hävda att Al Gore är en fet hockeymålvakt så ogör det ett århundrade av forskningsframsteg. As simple as that, spel mot ett mål.

  //Micke

  SvaraRadera
 4. Anonym #1, För det första så spelar det ingen roll om det så är gud i en brinnande buske som talar om för oss vad vi upplever. Inte ens argumentationen hjälper när det inte riktigt händer. Eller kan du hjälpa mig med hur du upplever uppvärmningen? Själv upplever jag ingenting av det slaget.

  Din andra mening är inte så mycket bättre, är du glad över att en hotande katastrof för mänskligheten förefaller verklig? Jag tänker utnyttja min medborgerliga rättighet att avböja att kommentera det.

  SvaraRadera
 5. Anonymous...

  det där var trolleri...att förstå men ändå låtsas uppfatta på annat sätt. Inte bra.

  ThC

  SvaraRadera
 6. TcH, jag tror inte du förmådde tränga in i själva andemeningen i min kommentar.

  Den blygsamma och i någon mån osäkra uppmätta temperaturökning kan mycket väl vara en del i en större cykel. Den har en mycket dålig samstämmighet med koldioxidkurvan. Den är under alla omständigheter obetydlig och tycks ha avstannat för 10 talet år sedan.

  Med detta som bakgrund (något annat mystiskt långt bort finns inte), så får faktiskt hur upphöjda potentater som helst producera fantastiskt tjocka vetenskapliga verk. Klimatet har kanske en alltför oklädsam ohörsamhet gentemot vetenskaplig auktoritet i det fallet? Återigen, så är det!

  Det jag beskrev i först stycket är precis det vi upplever. Inte ens James Hansen upplever något annat.

  Sedan körde jag en nagel i ögat på kommentatorn som oförsiktigt nog avslöjade att han/hon var glad över att tro sig ha rätt alldeles oavsett vilka konsekvenser detta kunde medfört för klimatet. En avslöjande och skev inställning om du är ute efter någonting som inte är bra, på riktigt.

  Vari bestod trolleriet?

  SvaraRadera
 7. Anonym,

  Jag tolkar Anonym #1 som att han hoppas att den här rapporten kan bidraga till att få folk att förstå att vi har ett problem, så vi kan göra något åt det.

  SvaraRadera
 8. Hej igen!
  Anonym #4: jag har kikat på glaciär- och isdata och lyssnat på ornitologer och växtekologer en del. Dom säger alla att vi har en pågående förändring av klimatet - en uppvärmning. Till det kommer satellitdata och meteorologisk statistik. När det gäller motargumentationen hittar jag bara 'spridda skurar', och det med ganska dåliga argument.

  Det jag är glad över är att vi har en fungerande klimatvetenskap. Den är ung, arbetar fortfarande mycket med metodutveckling, men har en ganska robust bild av hur världens klimat fungerar.

  Trolleriet tycker jag består i ett hånfullt tonfall, som utgår från att jag dels uppfattar något som 'inte riktigt händer' , dels att jag är glad över att det blir svåra konsekvenser för stora delar av mänskligheten.

  Jag tror att det går att göra något åt både den antropogena klimatförändringen och konsekvenserna av den genom genomtänkta beslut. Och då menar jag politiska beslut på vetenskaplig grund.
  /PMA

  SvaraRadera
 9. PMA
  Du har säkert kollat med olika forskare som alla kan visa att klimatet är föränderligt, men frågan om hur stor del av förändringen som är naturlig och hur mycket är antropogen påverkan.

  Klimatet är inte konstant och det finns inget ideal klimat.

  Robert W

  SvaraRadera
 10. Robert W,
  "men frågan om hur stor del av förändringen som är naturlig och hur mycket är antropogen påverkan."

  Det rapporten från NAS konstaterar är att atropogen påverkan nu är den dominerande delen av förändringen.

  "Klimatet är inte konstant och det finns inget ideal klimat."

  Helt rätt, däremot så tyder allt på att ett märkbart varmare klimat kommer att vara förödande för en majoritet av alla människor, på grund av tex försämrat jordbruk. Odlingen kan visserligen bli bättre här i norden, men här bor bara drygt en tusendel av alla människor.

  SvaraRadera
 11. Sidan 29 i första delrapporten handlar om antropogen vs naturlig påverkan.

  SvaraRadera
 12. Så hur många procent av den totala co2 halten på 380ppm är antropogen?

  IPCC har efter 20 år kommit fram till att kanske 0.1 grad av 1900-talets uppvärmning på 0.7 grader med 90% sannolikhet är antropogen så med tanke på hur mycket temperaturen varierar med årstider och var på jorden man befinner sig så borde de antropogena 0,1 graderna vara försumliga.
  Dessutom vem kan ens mäta så noga som 0,1 grad med säkerhet.

  Robert W

  SvaraRadera
 13. Anonym #1, som man ropar får man svar. Själv tyckte jag att din kommentar och kommentator #2 inledde lite spydigt.

  Jag har också kikat på glaciär och isdata. I det lilla kan jag förstå vad du talar om men den stora bilden vet ju vi människor inget om. Det finns, som du vet uppgifter om framkomliga vatten som förutsätter en lika liten, eller mindre isutbredning än vi sett de senaste åren. Och att merparten av glaciärenas tillbakadragande påbörjats, och till största delen skett innan någon antropogen på verkan kunnat komma ifråga är inte heller någon nyhet precis.

  Det lustiga är att inte en enda sakfråga som klimathotet bygger på tål en granskning utan att frågetecken seglar upp.

  Det är starkt av din ornitolog att kunna se den påstådda temperaturökningen. Hur bar han sig åt om man får fråga?

  Meteologisk statistik är inte mycket mer talande än att SMHI's väderobservatör Ingemar Värnerlöv är en av de starkaste skeptikerna till klimatförändringar.

  Jag anser att klimathotet är svammel.

  SvaraRadera
 14. Robert W,
  Vänligen läs s 23-29 i första delrapporten.

  SvaraRadera
 15. Anonym skrev: "Det lustiga är att inte en enda sakfråga som klimathotet bygger på tål en granskning utan att frågetecken seglar upp."

  Visst visst! T ex finns det på "skeptiker"-bloggen The Climate Scam ett inlägg där man diskuterar skeptikern Roy Spencers försvar för begreppet ‘gobal medeltemperatur’, vilket är ett begrepp som har kritiserats mycket på den bloggen. Man kommer in på Stefan-Botlzmanns lag, som en kommentator verkar tro är okänd inom klimatvetenskapen. Samme kommentator försöker tillämpa lagen på jorden, som han tror är 10 Kelvin på ena sidan och 40 Kelvin på den andra.

  SvaraRadera
 16. Tänk om vi kunde göra någonting ! Om vi stänger av all förbränning som ger koldioxid överhuvud taget på hela jorden. Hur mycket sänker vi enligt IPCC temperaturen på 50 år ? Det kan vara tänkvärt att räkna ut faktiskt, eftersom det skulle innebära att Sverige blir obeboligt, inga resor med ens havremotor, bara fotresor skulle tillåtas. Temperatur inomhus vintertid = utomhustemperatur. Tar ett tag att vänja sig vid .... Nåväl vad skulle det ge i minskad uppvärmning ? 1 - 2 grader Celsius om nu inte återkopplingen faktiskt är negativ för då skulle vi faktiskt göra att det blir varmare. Kul va, för ingen vet. Rapporten artikeln talar om är faktiskt en politisk inlaga som bygger på valt underlag.
  Så Lars, hur mycket skulle temperaturen sänkas om alla på hela jorden ! gör denna eftergift för klimatet ? Ökningen är numera ungefär 2ppmv globalt. Vi tar bort den och under hur många år måste det vara för att vi ska spara in 378 ppmv, det vill säga den fördubbling som enligt IPCC ska ge en ökning om 4-7 grader. jo 378/2 år dvs i runda slängar 190 år, det betyder att på 50 år utan någon förbränning, med samhället äldre än stenåldernnivå kan vi bidraga med 1-2 grader på 50 år, givetvis blir följden svält över hela linjen eftersom vi inte ens kan bedriva vettigt jordbruk. Men är det målet att minska befolkningen till 1-2 miljarder som man anser att jorden kan försörja utan olja ?

  SvaraRadera
 17. Alltså. Är inte detta masochism? Alternativt lyteskomik?

  SvaraRadera
 18. Och så kallar de oss för alarmister!

  Anonym,

  Du har nog missförstått det där med negativ återkoppling. Det betyder inte att det blir kallare - bara att det blir mindre varmt.

  Har du hört talat om energineutrala hus? Om alla andra sätt för effektivare energianvänding? Andra energikällor än fossila bränslen? Peak oil?

  På vilket sätt är rapporten "en politisk inlaga"?

  SvaraRadera
 19. Lars Karlsson, jag tror att den andra anonym försökte klargöra vilka åtgärder som skulle krävas och under hur lång tid för att överhuvudtaget nå ett skönjbart resultat.

  Alla har hört talas om energisnåla hus, effektivare energikällor, peak oil men sedan måste de resterande 98% av den önskade effekten uppnås därtill. Han talade om det!

  SvaraRadera
 20. @Anonym,
  ämnet var tydligen inte intressant.

  SvaraRadera
 21. Om Anonym kan förklara hur han/hon kom fram till siffran i "de resterande 98%" så vore det inressant. Att diskutera rena påhitt är mindre intressant.

  SvaraRadera
 22. Lars, sedan när räknas NAS raporter som viktigare än IPCC´s.

  Robert W

  SvaraRadera
 23. Här kommer i stort sett samma problem från en annan vinkel ....

  http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/Ambio_Agriculture.pdf

  Dvs. hur ska vi producera mat med noll co2 som är viss utalad målsättning till 2050, nog tur att man slipper vara med ....

  Detta kan kanske publiceras.

  SvaraRadera
 24. Robert W,

  Då kan du kanske berätta var i IPCC AR4 du hittat att endast 0,1 grader av uppvärmningen beror på mänsklig påverkan.

  SvaraRadera
 25. @Lars,
  0,1 vet jag inte men om man utgår från IPCC2007 och därefter tar hänsyn endast till peer-review dokument kan man utan "krusiduller" komma fram till att de tvåbenta så kallade "humans" står för cirka 1/3 av den uppvärmning som varit sedan 50-70 talet, beroende på hur man ser på tidpunkten. (Den är inte avgörande). Sammantaget, visar det i alla att några 90% eller mer är det absolut inte samt att IPCC's sammanfattning bör omarbetas.

  SvaraRadera
 26. Lars Karlsson, dumt av mig att bjuda på den.

  När idén att ett varmare klimat skulle gynna oss så påpekas att endast ca. en tusendel av jordens befolkning bor på våra breddgrader. Då bör ju antalet människor med behov av vår typ av uppvärmning i husen vara ungefär lika litet. I de flesta länder är ju klimatet betydligt varmare än här. Där tror jag inte man tjänar så mycket på energisnåla hus. Globalt sett tror jag inte att energisnålare hus betyder något överhuvudtaget.

  Jag tror faktiskt att "anonym" som talar om närmare 200 år av stenåldersleverne för att uppnå något mätbart har mer substans i sina frågor.

  Ärligt talat, ska vi välja mellan 200 självspäkande oår eller de utlovade klimatkatastroferna så tar jag klimatkatastroferna vilken dag som helst.

  SvaraRadera
 27. Jag ska fylla på lite till :
  När man räknar "baklänges kommer man fram till ca 1/3 under förutsättning att det inte finns mer som kan tas bort som vi inte med säkerhet känner till. Med de vanliga osäkerhetsfaktorerna kanske 50% av återstoden också kan tas bort. Då landar vi på 15%. Ganska långt ifrån IPCC's >90% säkerhet ....

  Intressant skulle fortfarande vara ett svar från Lars på hur mycket uppvärmning vi kan "rädda" på 50 år eller vilken tid du vill, och vad det skulle kosta, dels i pengar, dels i antal liv, dels i levnadsstandard. Frågan är relevant.

  SvaraRadera
 28. Anonym (direkt ovan),
  En tusendel av världens befolkning är c:a 7 miljoner. Det bor nog fler på de här breddgraderna. Och även längre söderut behöver man värma hus under vintern.
  Men de personer som bor i världens varmare delar använder också betydligt mindre energi än vad vi gör.

  Och "stenåldersleverne". Ärligt talat...

  Fossila bränslen ger c:a 1/3 av Sveriges energi enligt Energimyndigheten.

  SvaraRadera
 29. Anonym nr 2,

  Läs det här inlägget (andra halvan) om den mänskliga påverkans andel av uppvärmningen.

  SvaraRadera
 30. @Lars,
  den länken lägger all co2 på människan. Det är väl inte sant. Naturligt co2 är ganska mycket ! Och min beräkning enligt tidigare stämmer tydligen. Dvs. Lejonparten av variationen i temperatur beror inte på människan.

  Detta är problemet : (Jordbruket)

  Studier (peer-review 2009) visar att 1 kalori färdig mat på bordet kräver mer än 7 kalorier för att hamna där. Ett globalt medelvärde är 5 kalorier. Det mesta av detta är fossil energi. Om vi tar vårt behov av mat, motsvarande 12 miljoner fat olja om dagen, och multiplicerar med faktorn 5 så får vi 60 miljoner fat olja om dagen, vilket är 30 procent av den fossila användningen. (Eller egentligen motsvarande mängd energi). De som kräver noll procent utsläpp år 2050 måste först förklara hur beräknade 9 miljarder skall få mat för dagen.

  SvaraRadera
 31. Lars Karlsson, livet i olika klimatzoner ter sig lite olika. Vi drabbas ju tyvärr av vårt kyliga klimat genom direkt högre kostnader för uppvärmning. En kostnad som naturligtvis sjunker ju varmare det är. Dessutom är sverige ganska långsträckt och glesbefolkat. Detta skapar ytterligare kostnader för all logistik.

  Självfallet kan man reducera energiförbrukningen per capita i ett varmare sydligare beläget land till en nivå där vi skulle frysa ihjäl redan första natten om man skulle drista sig till samma sak här.

  Anledningen till att vi använder mycket fossilt bränsle, även till uppvärmning är ju ett skapat politiskt problem där energin prissätts efter den dyraste produktionsmetoden. I våra fall, vindkraft och olja. Ett i raden av alla tusentals skeva effekter man får när man försöker sätta marknaden ur spel med olika regleringar. Vår vattenkraft och förvisso kärnkraft skulle konkurrera ut miljökatastrofer som vindkraft, kol och olja på en eftermiddag.

  Mitt intryck av AGW rörelsen är att man gärna förlitar sig på oundvikligen misslyckade regleringar och styrmedel som ovan för att komma tillrätta med saker. Helt solklart i strid med tidigare resultat och mot bättre vetande.

  SvaraRadera
 32. Lars och Anonym
  Glöm inte bort att det globalt sett troligtvis förbrukas klart mer energi på AC än på uppvärmning. Att mindre energi skulla gå åt pga. av mindre uppvärmning lär ju lätt ätas upp av ökad AC.

  Alla anonyma, kalla er för något så ni kan skilljas åt.

  SvaraRadera
 33. Anonym,

  "När man räknar "baklänges kommer man fram till ca 1/3..."

  Varför ska man räkna baklänges när CO2s effekt är bland det vi är säkrast på?

  "Med de vanliga osäkerhetsfaktorerna kanske 50% av återstoden också kan tas bort..."

  Så du har maximerat den möjliga påverkan av alla andra faktorer, varav de flesta har betyldigt större osäkerhet än CO2? Låter det som en bra idé?

  "Den länken lägger all co2 på människan. Det är väl inte sant."

  Den lägger ökningen av CO2 på människan. Haven, vegetationen mm tar för närvarande upp mer CO2 än de avger.

  SvaraRadera
 34. Några beräkningar om vad det skulle kosta att stabilisera CO2.
  Enligt Stern-rapporten skulle det kosta c:a 1% årligen av "bruttoglobalprodukten" (stabiliseras på 550 ppm). Enligt en rapport av Enkvist et al i McKinsey Quarterly ger ännu lägre kostnader, och för 450ppm, med nuvarande och närliggande teknik. Det är möjligt tack vare att många åtgärder faktiskt skulle spara stora summor pengar!

  Det innebär knappast något stenåldersliv!

  SvaraRadera
 35. Begreppet klimatåtgärdsalarmism (hittills oanvänt, enligt Google) poppade just upp i mitt huvud.

  SvaraRadera
 36. Anonym om jordbruket:

  Du har rätt i att jordbruket använder mycket olja. Man kan säga att vi praktiskt taget äter olja!

  Men: är det omöjligt att (1) använda andra enrgiformer och (2) mindre energi inom jordbruket?

  Och oljan kommer inte att räcka så värst länge till, så vi kan i vilket fall inte fortsätta på det sättet.

  SvaraRadera
 37. @Lars,
  just därför räknade jag baklänges, vi antar att mängden är rätt enligt IPCC ar4 2007. Sedan justerar vi för de peer-review dokument som kommit fram efter denna tidpunkt och som justerar NER. Då hamnar vi på ca 30%.
  Bra eller hur !
  Dessutom är vi inte alls så säkra på hur återkopplings funktionen ser ut vid olika koncentrationer (av co2). Måhända att återkopplingen är stor och positiv vid noll co2 koncentration, men torde minska och kanske rentav bli ordentligt negativ redan vid 380 ppmv ? Viktigt är att vi vet inte . Det tråkiga är att det är svårt att visa och tar lång tid.
  Jo just det, en sak till, det verkar väl vara så också att ungefär 50% av alla emissioner sugs upp av naturen, så det är "bara" den ena halvan som bidrar till koncentrationsökningen.

  SvaraRadera
 38. Anonym: "Sedan justerar vi för de peer-review dokument som kommit fram efter denna tidpunkt och som justerar NER."
  Vilka peer-reviewade dokument. Och varför är det just CO2 som ska justeras ner? Varför inte de mer osäkra faktorerna?

  "det verkar väl vara så också att ungefär 50% av alla emissioner sugs upp av naturen..."
  Ja, annars hade vi nog haft uppemot 500 ppm CO2 nu.

  SvaraRadera
 39. "Dessutom är vi inte alls så säkra på hur återkopplings funktionen ser ut vid olika koncentrationer (av co2)."

  Storleken på återkoppligen beror på storleken på effekten av den ursprungliga drivande faktorn (om det nu är CO2, metan, solen, aerosoler eller något annat).

  SvaraRadera
 40. Lars,
  "Storleken på återkoppligen beror på storleken på effekten av den ursprungliga drivande faktorn (om det nu är CO2, metan, solen, aerosoler eller något annat)."

  Detta är fel, men du har förmodligen bara formulerat dig lite "avigt". Storleken beror dels på effekten, men också på funktionen, som säkerligen är variabel beroende på förhållanden. Dessutom, är det säkert så att det inte alls är samma funktioner för olika faktorer, co2, metan, sol, m.m. Dvs. återkopplingen kan vara positiv för co2, men negativ för t.ex. aerosoler. (eller tvärtom :D (Stort garv)).

  SvaraRadera
 41. Anonym,

  Återkopplingen (t ex vattenånga, albedo) orsakas av den ursprungliga temperaturförändringen som i sin tur orsakas av t ex CO2, metan eller solen.

  SvaraRadera
 42. Sant, utan delta T ingen återkoppling. (= ingen förändring, men det är ju ganska trivialt eller hur ?)

  SvaraRadera
 43. Tjosan det blev fel, visst kan förändring i co2 ge återkoppling utan delta T.

  SvaraRadera
 44. Hej igen!
  Jag ger snabbt upp att svara på alla inlägg som riktar sig till mig - det är för många som skriver helt anonymt.
  "Det är starkt av din ornitolog att kunna se den påstådda temperaturökningen. Hur bar han sig åt om man får fråga?"
  Det här är enkelt att svara på: arter som är gynnade av ett kallt klimat, alltså fjäll och/eller subglaciala eller glaciala förhållanden, trängs undan av arter som normalt har sitt habitat i varmare områden. Det här gäller både växter och djur.
  Med vänlig hälsning
  PMA

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet