6 mars 2011

Spencers 6 triljoner graders uppvärmning

Barry Bickmore har på bloggen Anti-Climate Change Extremism in Utah granskat påståenden i Roy Spencers bok The Great Global Warming Blunder i tre läsvärda delar:
 • Del 1 handlar om Spencers påståenden och resultat kring låg klimatkänslighet. Bland mycket annat visar det sig att Spencer endast kunnat få de resultat han presenterar genom att anta orealistiska värden på ett antal av modellens parametrar.
 • Del 2 handlar om Spencers påståenden om att klimatforskare inte tar hänsyn till så kallade naturliga variationer samtidigt som han själv på skakiga grunder ifrågasätter de allmänt accepterade Milankovitchcyklerna som förklaring för istiderna.
 • Del 3 är en genomgång av Spencers beräkningar kring sin hypotes om att Pacific Decadal Oscillation (PDO) är förklaringen till global uppvärmning. Det visar sig att Spencer återigen måste anta orealistiska värden för att få sin hypotes att fungera.
PDO-inlägget har fått en intressant uppföljning som visar problemet med Spencers metod och inställning till vetenskapliga data. Arthur Smith har på bloggen Not Spagetti tittat närmare på Spencers modell och beräkningar. Spencers modell är inte bara märklig utan ger fullständigt orimliga resultat om man försöker använda den på äldre historiska och paleoklimatologiska data: år 1800 var 20 till 25 grader kallare än idag och en till sex triljoners graders uppvärmning senaste 1000 åren!

Det riktigt allvarliga med Spencers argumentation är dock att trots att han om och om igen hellre väljer orealistiska modeller och hypoteser med bristande eller inget fysikaliskt stöd framför väl etablerade går till attack mot forskare som inte delar hans slutsatser med påståenden som:
I find it difficult to believe that I am the first researcher to figure out what I describe in this book. Either I am smarter than the rest of the world’s climate scientists–which seems unlikely–or there are other scientists who also have evidence that global warming could be mostly natural, but have been hiding it. That is a serious charge, I know, but it is a conclusion that is difficult for me to avoid. (s. xxvii, The Great Global Warming Blunder)

13 kommentarer:

 1. Lite andra tveksamheter från Spencer:
  Hans analys av satalitdata visade felaktigt att jorden inte blev varmare: http://scienceblogs.com/deltoid/2005/07/spencer.php
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/08/et-tu-lt/

  DDT:
  http://scienceblogs.com/deltoid/2008/05/roy_spencer_says_that_if_you_d.php

  Blandat:
  http://scienceblogs.com/deltoid/2006/05/sideshow_roy_spencer.php

  på samma ämne som posten;
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/05/how-to-cook-a-graph-in-three-easy-lessons/

  SvaraRadera
 2. De där sex triljonerna grader är en rätt löjlig kritik, vilket diskuteras lite mer i kommentarerna till Smiths inlägg. Man kan inte ta en modell som den Spencer använde och extrapolera bakåt, men än sen då? Löser man en diffekvation med randvillkor är lösningen inte giltig utanför dessa, något Spencer heller aldrig påstått att det var.

  Det finns saklig kritik mot Spencers leksaksmodell, så varför haka upp sig på den osakliga?

  SvaraRadera
 3. Thomas,
  Det illustrerar problemet med att anpassa kurvor utan hänsyn till fysik på ett lite skojigt sätt vilket är ett återkommande problem i Spencers arbeten och försök att undvika de slutsatser som inte tilltalar honom. Hoppas att de flesta läser de refererade och länkade inläggen (Bickmores Del 1-3 tex.) som i detalj går igenom Spencers påståenden.

  SvaraRadera
 4. Anders, har du tänkt på att du får exakt samma problem med en GCM om du kör den baklänges? Även då exploderar lösningen mot helt orealistiska tillstånd för klimatet. Det är fundamentalt för den typ av initialvärdesproblem som en klimatsimulering utgör och inget specifikt för just Spencers modell.

  SvaraRadera
 5. Men man kör inte Spencers modell baklänges. man har konstaterat att modellen går att skriva i analytisk form. Jämförelsen håller inte.
  Om man tar en klimatmodell och stoppar in realistiska data för 1800-2000 får man realistiskt klimat under hela tiden. Om man tar Spencers modell kan man välja att få överenstämmelse med 1900-talets temperatur och PDO på bekostnad av tex. 1800-talet. Det visar sig att man måste drastiskt ändra parametrar, och utan något samband med observerade storheter, för att få PDO-modellen att fungera utanför det område där Spencer ursprungligen testade den. Ett gott tecken på att det snarare handlar om kurvanpassning efter önskemål än fysikalist relevanta storheter. Spencers modell skulle varit intressant om det var ett stort mörker kring 1900-talets temperaturutveckling och han framförde den som ett tankespår att arbeta vidare på och utvärdera. Men så är det ju inte. Det finns en mycket väl belagd förklaring och väl utarbetade beräkningmodeller till 1900-talets temperaturutveckling. Spencer väljer att ignorera den och istället framföra en kurvanpassning med mycket tveksamma parametrar och sedan ha mage att anklaga kritiker för att vara ute i skumma ärenden och konspirera.
  Varje vetenskapsområde har sina snurrbollar med egobulemi men det olyckliga är att i klimatsammanhang lyfts de människor som normalt förbigås i tystnad fram som stjärnor och ges poster tankesmedjor.

  SvaraRadera
 6. Anders, Spencers modell är så enkel att den kan lösas analytiskt istället för med numeriska metoder, men poängen är densamma: varje modell, analytisk eller numerisk som löser ett dissipativt system som klimatet kommer att divergera om man försöker räkna baklänges i tiden. När du man ansätter ett tillstånd vid någon initial tidpunkt T är lösningen bara korrekt för tider efter denna. Figur 6 och 7 i Smiths inlägg är därför bara ett rätt barnsligt sätt att försöka förlöjliga Spencer, vilket tyvärr förtar effekten av den mer sakliga kritik som kommer innan.

  Om jag fattar det hela rätt utan att ha läst Spencers bok, så ligger hemligheten i att Spencer med sitt val av A0=-0,6 C postulerat att jorden år 1900 befann sig kraftigt ur termisk balans och den uppvärmning vi sett orsakas då av att den initiala obalansen klingar av med hans tidskonstant på 30 år. Visst, rent matematiskt fungerar det, men var kom den där initiala obalansen från? Som du konstaterar får man ingen sådan om man använder data som finns längre tillbaka i tiden och startar simuleringen där.

  Om man inte har goda skäl för att tro att man initierar sin modell helt korrekt vid starttiden bör man egentligen inte lita på svaret förrän efter flera multiplar av tidskonstanten förlöpt så att eventuella fel i det ansatta initialtillståndet klingat av.

  SvaraRadera
 7. Thomas,
  "varje modell, analytisk eller numerisk som löser ett dissipativt system som klimatet kommer att divergera om man försöker räkna baklänges i tiden" Du har naturligtvis rätt. Jag missförstod din invändning.

  Men jag anser inte att Smiths resonemang är felaktigt eller barnsligt i detta fall. Av just de skäl du anger ovan.
  Spencer är beroende av A0-termen för att få en temperaturtrend under 1900-talet. Detta då PDO-termen inte har någon trend då PDO inte har någon trend. Om han försöker sätta in rimligt värde på A0 och starta simuleringen vid tex. år 1800 kommer han inte att få någon "förklaring" av 1900-talets trend med PDO. Han är tvungen att utgå från att klimatsystemet var orealistiskt ur balans tex. 1800 för att få sin önskade trend. Smiths påpekande om triljonerna må vara förlöjligande men det är fortfarande relevant. Det är i A0-termen som Spencer skapar sin trend PDO är egentligen irrelevant. Han kunde ha stoppat in nästan vilken trendlös funktion som helst och hittat passande värden på parametrarna som gav en kurva liknande 1900-talets temperatur.

  Om Spencer istället för PDO hade använt en funktion av kända "forcings" som växthusgaser och annat skulle han inte ha något problem att initiera sin modell när som helst under historien med realistiska A0 och få temperatureffekter som har en uppåtgående trend under 1900-talet.

  SvaraRadera
 8. Anders, varje A0 skilt från noll ger en orimlig temperatur om man extrapolerar bakåt. Det hade inte spelat någon roll för inläggets rubrik om Spencer använt en mer mer realistisk modell för forcings och då kunnat använda sig av ett mindre A0. Endast om man antar att jorden vid simuleringens tidpunkt befann sig *exakt* i balans så man kan stryka den exponentiella termen får man något som är stabilt, och det är inte ett realistiskt antagande.

  Annars verkar vi överens om varför Spencers modell inte förklarar något av 1900-talets klimat.

  SvaraRadera
 9. Thomas,
  Vad jag förstår så har inte Bickmore extrapolerat bakåt. Alltså i meningen stoppat in negativa tidsvärden.
  Vad han gjort är att använda startåret 993 och PDO-serien från paleodata med de parametrar (alfa, beta, h) som Spencer anger inklusive kravet att temperaturen ska vara -0,6 grader vid år 1900 och lösningen stämma med Spencers PDO-temperaturkurva under 1900-talet:
  "I asked Dr. Bickmore to re-do his Figure 10 calculation to see how low a temperature was needed in his starting year 993 to match Spencer's 20th century temperature graph, with a value of -0.6 C in 1900."
  Visst kan jag se tveksamheter kring hur juste detta är mot modellen men det är inte så barnsligt som att bara extrapolera exponentialfunktionen baklänges. Om inte A0-termen i den ursprungliga analysen hade varit avgörande för att skapa trenden under 1900-talet så hade det inte blivit den exponentiella effekten.

  Så ja, rubriken är ett förlöjligande av Spencer men enligt min mening ett relevant förlöjligande.

  SvaraRadera
 10. Mer tokerier från spencer....

  http://www.skepticalscience.com/roy-spencers-latest-silver-bullet.html

  -MW

  SvaraRadera
 11. Spencer har talat ut om hur han ser på sin roll som forskare:

  "Nicholas, I would wager that my job has helped save our economy from the economic ravages of out-of-control environmental extremism.

  I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.

  If I and others are ultimately successful, it may well be that my job is no longer needed. Well then, that is progress. There are other things I can do."

  Ja, det förklarar ju indirekt hans konstiga och felaktiga modeller och annat.

  Kan inte alla andra lobbyister också tala ut, då vore det mycket enklare att skilja ut dom från vetenskaparna även om båda grupperna ibland klär sig i samma doktorshatt.

  SvaraRadera
 12. Nisse: Vilket makalöst citat. Roy Spencer har försagt sig totalt. Helt makalöst. Hypoteserna om klimatförvillares ideologiska - snarare än vetenskapliga - motivationer visar sig stämma än en gång.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet