4 dec. 2016

Delar av Stora Barriärrevet har dött

Kartan, som framställer förlust av koraller vid Stora Barriärrevet, visar hur dödligheten varierar enormt från norr till söder. Källa: ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies.
Vi har tidigare i år skrivit om korallblekningen vid Stora Barriärrevet längs Australiens kust. I våras skrev vi om hur revet hade drabbats av blekning. Korallblekningar inträffar när vattnet blir för varmt för korallerna. Detta får korallerna att spotta ut de symbiotiska alger som är nödvändiga för deras överlevnad.

Korallblekning och återhämtning. Källa: CoralWatch
Blekning är dock inte det samma som koralldöd - om temperaturen snabbt nog sjunker igen kan korallerna återhämta sig. Det var dock inte alla koraller som klarade sig i våras: vi skrev också senare om rapporter om koralldöd. Nu har ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies efter ytterligare studier sammanställt en karta (se högst upp i det här inlägget). Den visar att de kustnära reven i norr har drabbats väldigt hårt, med 2/3 av korallerna döda. Längre söderut är skadorna mindre, och de allra sydligaste delarna av Stora Barriärrevet är nästan opåverkade.

Så vad betyder det här för framtiden? Åtminstone vissa arter av korall har en stark förmåga att återhämta sig även efter en betydande dödlighet. Om några korallpolyper överlever så kan de återkolonisera närliggande döda delar av reven. Men det tar många år, och det förutsätter att förhållandena är gynnsamma. En ny värmespik inom de närmsta åren kan tyvärr innebära att återkoloniseringen omintetgörs. Och risken för att det blir lika varmt igen ökar allt eftersom luftens koldioxidhalt fortsätter att stiga. Om kanske två decennier så kommer det som är extrema temperaturer idag att vara normala temperaturer. Så på några decenniers sikt ser det väldigt mörkt ut för åtminstone de norra delarna av Stora Barriärrevet. Men vi får hoppas att vi kan rädda de södra delarna.
Stora barriärrevet. Källa: Kyle Taylor, Flickr.

Se även: WP, NYT, DN.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet