24 mars 2010

Ingenting om miljövänner och moral

Har miljövänner verkligen sämre moral än andra människor? Tväremot vad många tror besvaras den frågan inte i en artikel av två Kanadensiska forskare, som nyligen har synts i media. I artikeln beskrivs ett experiment som undersökte hur moraliskt beteende inom ett område påverkar moraliskt beteende inom andra områden. Ett antal studenter (psykologernas favorittestdjur) delades in i 4 grupper. Första gruppen fick titta på varor i en ”grön” (d v s miljövänlig) nätbutik, och den andra gruppen fick titta på varor i en vanlig nätbutik. Den tredje gruppen fick köpa varor i den ”gröna” nätbutiken, och den fjärde gruppen fick köpa varor i den vanliga nätbutiken. Samtliga deltagare fick sedan genomgå andra tester där de hade möjlighet att tjäna små summor pengar genom att agera själviskt, eller genom att ljuga och att stjäla (d v s ta mer pengar från ett kuvert än de hade rätt till).
Utfallet var att de personer som enbart hade tittat på varor i den gröna nätbutiken sedan uppträdde mer osjälviskt och ärligt än personer i de andra grupperna. Gruppen som köpte varor i den gröna nätbutiken uppträdde däremot sedan mer själviskt och oärligt än de andra grupperna. Det senare förklaras med att individer som har gjort en handling som de uppfattar som god och osjälvisk senare tillåter sig att agera mer själviskt.
Nu är det ett par saker som är viktiga att tänka på här. För det första så gjordes indelningen slumpmässigt. Det var inte så att gruppen delades upp efter hur miljöengagerade deltagarna var. Det här var inte en studie som jämförde miljövänner med andra. Alltså går det inte att dra några slutsatser om miljövänner som grupp utifrån studien. För det andra så skulle förmodligen samma psykologiska mekanismer ha spelat in även om det hade handlat om något annat än gröna varor, t ex att skänka pengar till jordbävningsdrabbade på Haiti.
Tyvärr så blandar författarna ihop begreppen i artikelns inledning, och föga överraskande så har resultaten feltolkats. Till exempel skriver Aftonbladet:

Jordens räddare eller skurkar?
Folk som väljer miljövänliga bilar är inte nödvändigtvis goda människor.
I stället är de i större grad än andra elaka, lögnaktiga och skurkaktiga, visar en kanadensisk undersökning.

Nu sade artikeln inte ett ord om bilar. Aftonbladets motorreporter Robert Collin brer på:

Om de dessutom stjäl och lurar sina arbetsgivare är det helt följdriktigt. Den påklistrade miljöetiketten blir som gamla tiders avlatsbrev. "Jag syndar, men jag betalar för det." På medeltiden betalade man prästerna. Nu räcker det tydligen med en liter kravmärkt mjölk eller en etanolbil för att köpa sig fri från skuld.

Så har en slarvigt skriven artikel blivit till ett bevis för miljövännernas påstådda uselhet. Den här ankan kommer vi nog få se flaxa runt bland olika ”klimatskeptiska” bloggar…

4 kommentarer:

 1. Nu var det väl med glimten i ögat man ska läsa artikeln. Sen har jag alltid undrat varför alla morötter miljöåtgärder oftast gynnar de som har råd att köpa nytt, sällan de som sitter i andra änden. T.ex nya miljöbilar får skattesubvention istället för utskrotning av betydligt miljöfarliga gamla bilar. Sen tillhör jag de som har en balanserad syn på klimatförändringen, vill nog i första hand ha morötter för miljöproblem som är bevisade.

  SvaraRadera
 2. Nästan alla föredrar morötter, men pengarna till morötterna måste komma någonstans ifrån.

  I övrigt rekommenderar jag läsning av IPCC för en balanserad genomgång av klimatfrågan.

  SvaraRadera
 3. Från en anonym till en annan. Problemet med de "gamla" bilarna är inte i första hand relaterat till klimatet. De körs oftast relativt lite. Däremot finns det en tydlig relation till hälsofarliga emissioner. Det ena utesluter inte att man jobbar med det andra. De gamla bilarna utan katalysator borde ges en ordentlig morot och slutligen en ordentlig piska att bli av med. Ok nu var jag radikal men bra att bli av med de gamla bilarna. Däremot finns det också ett tydligt samband mellan subvensioner och lyckad införande av ny teknik. Gasbilarna är % fler i Sverige fasten det inte finns någon infrastruktur. Tyskland har infrastruktur men i princip inga gasbilar. Detta beroende på att motiveringen från statligt håll inte varit tillräcklig. Rätt eller fel. men så fungerar det ofta.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet