9 nov. 2009

Uppsalainitiativet i skottlinjen

Som tidigare rapporterats publicerade Gösta Walin och Pär Krause en artikel om u-länders växthusgasutsläpp i Aftonbladet den 2/11, vilket ledde till att nio Uppsalainitiativsbloggare svarade i Aftonbladet den 3/11. Walin och Krause replikerade i sin tur i Aftonbladet den 6/11. Den nya repliken tillför inte särskilt mycket i sak, men är desto hårdare i tonen: vi anklagas för i tur och ordning "en magistral etnocentrisk ton", "en ekoimperialistisk hållning", "en tvärsäker extremt alarmistisk hållning" och till slut ett argument som befinnes vara "i det närmaste tonårsnaivt". Om dessa anklagelser mot UI är riktiga blir den givna slutsatsen för oss att vi bör tänka om radikalt. Så låt oss gå igenom dem och se i vad mån det ligger något i dem:

1. "en magistral etnocentrisk ton"
Här citerar Walin och Krause vår uppfattning att "utsläppsbegränsningar i utvecklingsländerna bör [...] tillåtas komma senare och mer gradvis än i den rika världen". Särskilt är det ordet "tillåtas" som retar dem, och för deras tankar till "World Governance". De karikerar (med versaler och allt) vår uppfattning som att "fattiga länder skall minsann inte skada 'VÅR' planet, och det är 'VI' som bestämmer". Men det kan jag försäkra herrarna Walin och Krause, att vi i UI inte har några som helst illusioner eller ens ambitioner om världsherravälde, och inte heller anser vi att den rika världen har någon rätt att besluta om fattiga länders växthusgasutsläpp. Vad vi uttryckte (vilket kräver en rejält illasinnad läsning för att inte vara uppenbart) var vår uppfattning om vilken inriktning det internationella klimatavtal bör ha som förhoppningsvis kommer till stånd i Köpenhamn i nästa månad och undertecknas av samtliga världens länder, fattiga som rika. Kalla detta "World Governance" den som vill,1 men man undrar över om Walin och Krause känner samma fasa inför andra multilaterala överenskommelser som exempelvis Genèvekonventionen eller FN:s barnkonvention.

2. "en ekoimperialistisk hållning"
Detta avser samma sak som punkt 1. Särskilt egendomlig framstår anklagelsen i ljuset av vi i vår artikel skriver att "det är i den rika världen de största och snabbaste utsläppsbegränsningarna behöver ske".

3. "en tvärsäker extremt alarmistisk hållning"
Denna anklagelse är lite svår att förstå. I vår artikel tillämpar vi samma princip som på vår blogg, nämligen att utgå från det vetenskapliga kunskapsläget (såsom det förtjänstfullt sammanfattas exempelvis i den fjärde IPCC-rapporten från 2007; se även t.ex. Rummukainens och Källéns sammanfattande uppdatering). Till skillnad mot exempelvis Gösta Walin tror vi oss inte om att på egen hand, med en enkel kalkyl som får plats på en middagsservett, kunna kullkasta den samlade klimatvetenskapen. Att kalla denna hållning "extremt alarmistisk" låter i mina öron bara konstigt. Hållningen ifråga tillämpar vi även i frågan om effekten av att Himalayas glaciärer smälter bort. Walins och Krauses påstående att effekten "bör bli marginell" är intressant men ounderbyggt, och vi siktar på att diskutera frågan i mer detalj i en kommande bloggpost.

4. "ett i de närmaste tonårsnaivt argument"
Här citerar Walin och Krause vår passus om att "man kan undra över det förnuftiga i att energiutbyggnaden i fattiga länder skall behöva ta omvägen via fossilbränslen", och tar avstånd från vår jämförelse med telekomområdet där man (enligt vår artikel) "på flera håll gått direkt till mobiltelefoni utan någon omväg via fast telefoni". De frågar retoriskt vad som är "kraftproduktionens mobiltelefon". Här avser vi naturligtvis förnyelsebar energi och kanske främst av allt solenergi. Det som stämplas som "tonårsnaivt" i sammanhanget torde vara att vi inte säger något om att solenergi (till skillnad mot mobiltelefoni) i de flesta fall ännu inte är ekonomiskt konkurrenskraftigt jämfört med äldre teknologi. Walin och Krause understryker detta genom att framhålla att telefoniutvecklingen i tredje världen är "frukten av fria marknadskrafter [och] inte resultatet av påtryckningar och planekonomi". Detta försök att placera oss i något slags socialistfack är lite missriktat: våra politiska uppfattningar är tämligen utspridda på den svenska höger-vänsterskalan,2 men jag har aldrig hört någon av mina UI-kollegor ta avstånd från idén att marknadskrafter har en viktig roll att spela i samhället. Vad Walin och Krause inte nämner är att moderna marknadsekonomer (så när som på de mest högerextrema libertarianisterna) förespråkar fria marknadskrafter endast i den mån dessa inte i alltför hög grad involverar så kallade externaliteter. Med externaliteter menas de kostnader för tredje part som en affär mellan två aktörer eller en enskild aktörs handlande för med sig. Dessa kostnader bör enligt gängse nationalekonomiskt tänkande kompenseras med hjälp av t.ex. skatter eller subventioner så att en aktör bär hela kostnaden av sina handlingar. Effekten på klimat av att satsa på, låt oss säga, kolkraft istället för solenergi, är en typisk sådan externalitet. Vad gäller energiutbyggnaden i tredje världen är det rimligt att detta löses med subventioner av förnyelsebar energi bekostade av oss i de rika länderna. Med rätt nivå på subventionerna torde den förnyelsebara energin bli konkurrenskraftig.3

Sammanfattningsvis kan om Walins och Krauses anklagelseakt sägas att deras argumentation är erbarmligt svag. Vi i UI som sitter på de anklagades bänk kan med tillförsikt hävda vår oskuld på samtliga fyra åtalspunkter.


1) På bloggen The Climate Scam skrev Gösta Walin nyligen att det som oroar honom mest "är att den våldsamma propagandan från högsta ort kanske förebådar någon form av 'global statskupp'. Verkligheten kan vara jävligare än vi förmår ana".
2) De enda två UI-medlemmar som mig veterligen är eller nyligen varit partipolitiskt aktiva har i själva verket valt att engagera sig i borgerliga partier. Jag syftar på Per Edman (fp) och Magnus Westerstrand (tidigare kd).
3) Denna sista slutsats är naturligtvis ingen trivial sak att komma fram till, och beror inte bara på sakförhållanden utan i någon mån också på värderingar (exempelvis hur högt vi värderar kommande generationers välfärd jämfört med vår egen). För närmare diskussioner om detta och mer allmänt om ekonomiska aspekter på omställningen till förnyelsebar energi rekommenderas exempelvis böcker av Christian Azar, Klas Eklund och Nicholas Stern.

27 kommentarer:

 1. Jag har tittat på ukastet för Köpenhamn och där står faktiskt "World-government" inte Governance. Så, faktiskt handlar det denna gång om en betydligt mer styrande byråkratapparat. Ni är naiva om ni inte tror det. Hur ska annars klimatmaffian överleva när verkligheten kommer ikapp?

  /Jan Lindström

  SvaraRadera
 2. Jag tror att vi måste överge demokratin för att rädda planeten. Vi måste få rätt att bestämma vad som får sägas i media. Vi kan inte tillåta skeptiker och andra galenpannor sätta käppar i hjulet.

  SvaraRadera
 3. B. Ratumopf, jag antar att du är ironisk, men vi här på Uppsalainitiativet är trogna anhängare av demokrati och att i fri opinionssbildning bemöta "skeptikernas" argument. Något stöd för dina åsikter finns inte att hämta här.

  SvaraRadera
 4. Jan,

  Menar du det här: UNFCCC Framework convention on climate change?
  I så fall: var står det "World-Government"?

  SvaraRadera
 5. Erik S,

  Poe's lag slår till igen. Jag tror att B. Ratumopf gör en parodi på en parodi.

  SvaraRadera
 6. Lars Karlsson:

  här.

  http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca7/eng/inf02.pdf

  kolla under §38. Sök efter "government".
  Jag trodde själv att det var tillspetsat från ordet "governance"
  men nu börjar åtminstone jag bli allvarligt oroad över demokratin. B.Ratumopfs "ironi" ligger väldigt nära verkligheten för många klimatentusiaster.

  /Jan Lindström

  SvaraRadera
 7. FN har total tappat kontakten med verkligheten. På falska grunder bygga upp en världsregering...
  Så het är viljan att öka sin egen makt.

  SvaraRadera
 8. Jan,

  Vad menar du att detta stycke skulle betyda?

  "The scheme for the new institutional arrangement under the Convention will be based on three
  basic pillars: government; facilitative mechanism; and financial mechanism, and the basic organization
  of which will include the following:
  (a) The government will be ruled by the COP with the support of a new subsidiary body on
  adaptation, and of an Executive Board responsible for the management of the new funds
  and the related facilitative processes and bodies. The current Convention secretariat will
  operate as such, as appropriate."

  SvaraRadera
 9. Läst för mycket Monckton, har vi?

  gov·ern·ment (gŭv'ərn-mənt) n.
  ...
  7. Administration or management of an organization, business, or institution.
  ....

  The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition

  SvaraRadera
 10. Jan Lindström: Var läste du "World-government" någonstans? Jag får inga träffar på den frasen när jag söker i dokumentet. Trist att du fabricerar citat, men hur ska annars koldioxidmaffian överleva när vetenskapen för länge sen hunnit ikapp?

  SvaraRadera
 11. Nej, det är sant, det står inte explicit "world"-goverment, men läs igen, det står tydligt hur alla länder som ingår i avtalet lämnar över sina mandat till en styrelse (government) för att kontrollera, implementera och följa upp klimatavtalet.
  Jag antar att syftet är att jordens alla länder ska ingå i avtalet och dessutom lämna ifrån sig sina nationella mandat till "styrelsen"? Det är en "government" och mandatet är alla länder som deltar. Syftet är hela världen = "world"-government.

  Jag hade delvis fel om beteckningen men titta på vilka mandat som faktiskt krävs och bli rädd!/Jan Lindström

  SvaraRadera
 12. Jan, hur känner du inför Genevekonventionen? FN:s barnkonvention? Montrealprotokollet?

  SvaraRadera
 13. "Vad Walin och Krause inte nämner är att moderna marknadsekonomer (så när som på de mest högerextrema libertarianisterna) förespråkar fria marknadskrafter endast i den mån dessa inte i alltför hög grad involverar så kallade externaliteter."

  1. Högerextrema libertarianister? Högerextremism har en någorlunda specifik betydelse, liksom libertarian. De olika ståndpunkterna kan svårligen kombineras.
  2. Jag är inte övertygad om att libertarianer skulle godta externaliteter som sådana i särskilt stor utsträckning. Däremot har de förmodligen en något mer cynisk uppfattning om i vilken mån de faktiskt går att lösa politiskt. Externaliteter passar väl ihop med de teorier om äganderätt som libertarianer brukar svänga sig med.
  3. Det finns förstås också åtgärder mot externaliteter som använder sig av marknadskrafter. En utökad allokering av äganderätter t.ex.

  SvaraRadera
 14. Dennis

  1. Point taken.

  ...

  3. Jag har svårt att se hur "en utökad allokering av äganderätter" skulle kunna vara en framkomlig väg i detta fall. I den klassiska formuleringen av allmänningens tragedi kan man dela upp betesmarken mellan bönderna, men att göra motsvarande sak med atmosfären löser inte klimatproblemet. Om jag släpper ut koldioxid i mitt tilldelade stycke av atmosfären så höjer jag på lite sikt koldioxidhalten lika mycket i ditt stycke som i mitt. För att inte tala om det faktum att jordens energibalans är fundamentalt global - att väder, vind och havsströmmar transporterar omkring värmen lite som de vill lär vi inte kunna sätta stopp för...

  SvaraRadera
 15. Cap and Trade är väll ett försök till detta?

  http://www.epa.gov/captrade/

  SvaraRadera
 16. Magnus: point taken.

  (Jag är mäkta medgörlig denna morgon...)

  SvaraRadera
 17. Jan Lindström: Nej, det är sant, det står inte explicit "world"-goverment, men läs igen, det står tydligt hur alla länder som ingår i avtalet lämnar över sina mandat till en styrelse (government) för att kontrollera, implementera och följa upp klimatavtalet.

  Jaså, gör det? Då har du ingenting emot att klippa och klistra in ett citat om det nu står så klart och tydligt? För jag hittar faktiskt ingenting om att medlemsländerna skulle ge upp något nationellt självbestämmande. Tvärtom, på sidorna 27-28 står det att [Adaptation efforts should] (...) [Be [undertaken within a nationally coordinated approach] [consistent with] [integrated]
  [inserted] [into] local, [subnational], national [and regional] [development objectives],
  [programmes] [plans] [and policies] [and coordinated with regional programmes without
  compromising the countries’ sovereignty]


  Det som står i stycket du tidigare hänvisade till är ungefär att organisationen ska ha en styrelse. Inget mer.

  Jag antar att syftet är att jordens alla länder ska ingå i avtalet och dessutom lämna ifrån sig sina nationella mandat till "styrelsen"?

  Det var inget litet antagande. Givet att du baserar detta antagande på något som explicit motsägs av texten i utkastet, måste jag faktiskt fråga dig: har du ens läst dokumentet du hänvisar till?

  Det är en "government" och mandatet är alla länder som deltar. Syftet är hela världen = "world"-government.

  Med din beteckning skulle alltså alla internationella samarbetsorgan i besittning av en styrelse redan vara "world-governemnts". I så fall kan man bara konstatera att COP är för sent ute; en hel massa "world-governments" är redan på plats...

  Jag hade delvis fel om beteckningen men titta på vilka mandat som faktiskt krävs och bli rädd!

  Nej Jan, du hade helt, inte "delvis" fel om beteckningen och du har helt, inte "delvis" fel om "world government"-grejen. Det som du tyckte dig läsa i dokumentet motsägs faktiskt explicit i texten.

  Sen måste jag fråga dig: vad menar du med "de mandat som krävs"? Vill du precisera, eller har du extrapolerat fram de uppgifterna utifrån någon annan missuppfattning?

  Som jag läser det här dokumentet har du ingen anledning att oroa dig för någon ”world-government”- eller att skrämma upp andra. Däremot tycker jag att du borde fråga dig vem som faktiskt har skrämt upp dig, och vad de har att vinna på det.

  SvaraRadera
 18. Simon K>> "Government" kan inte användas som översättning av "styrelse", inte ens med bästa vilja.
  Det betyder "regering" och inget annat.

  SvaraRadera
 19. Enligt google:

  Results 1 - 10 of about 2,840,000 for "the government of this organization". (0.18 seconds)

  Det verkar som om nästan 3 miljoner dokument är av en annan åsikt.

  SvaraRadera
 20. Patrik: Säger du det? Då kan vi ju testa att knappa in ordet på Lexin och se om vi får napp.

  Tänka sig: styrande, styrelse, ledning (substantiv)

  Fast KTH kan ju vara en fasad för den illvilliga vindkraftsmaffian. Bäst vi testar med Dictionary.com.

  Hoppsan, träff där med: 7. Administration or management of an organization, business, or institution.

  Men alarmistiska galningar kan ju ha nästlat sig in där med. Bäst att vi kollar med yourdictionary.com också:

  1. a. the exercise of authority over a state, district, organization, institution, etc.; direction; control; rule; management

  Antingen går konspirationen mycket djupt, eller också har du, Patrik, en viss övertro på din egen färdighet i engelska...

  SvaraRadera
 21. Hur många ord får du när du på lexin söker på engelsk översättning av ordet "styrelse"?
  Inget som börjar på gov- och slutar på -ernment iaf.

  Det du har fel i, Simon, är att government kan översättas till styrelse, men det är inte på något sätt självklart att det är just styrelse man menar.

  Översättningen av "styrelse" blir dock aldrig "government".
  Du gör det alltså alldeles för enkelt för dig.

  Hade man velat göra det solklart så hade man istället använt uttrycket "board" eller "board of directors" - eller varför inte "conference of parties" som man tidigare har använt i detta sammanhang.
  Då hade man ju undgått alla misstankar om att det skulle vara "regering" och inte "styrelse" man menar.

  Hur som haver så gör du en tolkning som du får stå för. Men att det är givet att det är "styrelse" man menar är absolut inte självklart.

  Detta är dock semantik.

  Själva sakfrågan kring formerna är betydligt intressantare och det är två viktiga punkter att tänka på här:

  1.
  Olja och kol är på många sätt ryggraden i världsekonomin och därmed många länders ekonomi.

  2.
  För att kunna påverka utsläpp av CO2 från användning av olja och kol så behöver såklart denna "styrelse" (om vi nu väljer att gå på din tolkning av det engelska ordet) direkt kunna påverka varje lands och regions utsläpp från just olja och kol.

  A) Om du hävdar att denna "styrelse" inte ska ha mandat att styra varje lands och regions utsläpp (och därmed ekonomi, enligt punkt 1 ovan) - ja då kommer styrelsen inte att kunna påverka globala utsläppen. I så fall borde du vilja ha en hårdare skrivning än den du hävdar att man har gjort, om du är för minskade utsläpp.

  B) Om du hävdar att denna "styrelse" faktiskt kommer att kunna styra varje lands utsläpp av kol och olja (och därmed deras ekonomi enligt punkt 1 ovan) - så då kommer denna styrelse att kunna styra globala utsläpp men även global ekonomi enligt punkt 1 ovan. Dessutom är då skrivelsen hårdare gjord än vad du verkar hävda.

  Det kan inte vara så att "styrelsen" är tandlös och att den samtidigt kan styra utsläppen globalt.

  Så hur ska du ha det; kan "styrelsen" påverka utsläpp och ekonomi globalt eller ej?

  Eller du kanske faktiskt är av åsikten att skrivningen är för mjukt gjord?
  I så fall blir ditt resonemang logiskt.

  SvaraRadera
 22. Patrik: Hur många ord får du när du på lexin söker på engelsk översättning av ordet "styrelse"?
  Inget som börjar på gov- och slutar på -ernment iaf.


  Nu kanske det här kommer som en chock för dig, men det svenska ordet "styrelse" har en snävare innebörd än engelskans "government", därav får det färre översättningar. Skulle inte tro att COP kollar Lexin innan varje påbörjat utkast för att kolla så alla länders språk har översättningar som ockuperar exakt samma semantiska fält.

  Det du har fel i, Simon, är att government kan översättas till styrelse, men det är inte på något sätt självklart att det är just styrelse man menar.

  Du menar "det du har rätt i". Freudiansk liten felskrivning där. Men poängen är ju att det jag skrev var ett svar på ditt påstående, som alltså var klockrent fel. Att du hellre tolkar passagen som "...och förresten tänkte vi instifta världsdiktatur i förbifarten" får nog stå för dig och vad som befinns sannolikt i din lilla värld.

  Översättningen av "styrelse" blir dock aldrig "government".
  Du gör det alltså alldeles för enkelt för dig.


  Se ovan. Du slingrar dig något fantastiskt, måste jag säga. Men du kommer inte undan det faktum att ditt tidigare ack så tvärsäkra inlägg faktiskt var nonsens. Inget nytt, iofs.
  Hur som haver så gör du en tolkning som du får stå för.

  Detta är dock semantik.

  Känns skönt att se dig själv avfärda hela ditt eget intrasslade resonemang. Moment of clarity? Troligtvis inte.

  SvaraRadera
 23. Patrik: Själva sakfrågan kring formerna är betydligt intressantare [hemsnickrat resonemang utan stöd i texten] . Så hur ska du ha det; kan "styrelsen" påverka utsläpp och ekonomi globalt eller ej?

  Jag märker att du fortfarande inte har läst dokumentet. Gör det, och passa i förbifarten på att slå upp ord som "avtal" och "suveränitet" och vad sånt innebär. Sen kan du ju posta igen, i samband med de citat av de formuleringar du finner som stöder din tes.

  Se det som ett tillfälle att bättra på engelskan.

  Trevlig helgläsning.

  SvaraRadera
 24. Patrik, jag godkände din kommentar men den verkar inte komma upp. Vet inte varför men beklagar. Kan du försöka igen?

  SvaraRadera
 25. Simon K>> Det var faktiskt du som började med den semantiska leken när du skrev: "Det som står i stycket ... är ungefär att organisationen ska ha en styrelse."
  Meningen med min kommentar på det är att förtydliga att det inte på något sätt är självklart att ordet "government" eller ens stycket ska översättas till "styrelse".
  Det är där du har fel, om du inte uppfattade det.
  Att du sedan verkar vilja påskina att någon annan (jag?) påbörjade den semantiska leken är ganska lustigt.

  När det gäller sakfrågan så kallar du mitt resonemang "hemsnickrat" och vägrar att bemöta logiken i det.
  Som brukligt här på UI så hänvisas det till en text då man försöker påvisa/diskutera något i just denna text.

  Det går inte att föra en vettig debatt på detta sätt.

  "Goddag yxskaft" är ett uttryck som ligger nära till hands.

  SvaraRadera
 26. Patrik: Det var faktiskt du som började med den semantiska leken när du skrev: "Det som står i stycket ... är ungefär att organisationen ska ha en styrelse."
  Meningen med min kommentar på det är att förtydliga att det inte på något sätt är självklart att ordet "government" eller ens stycket ska översättas till "styrelse".


  Nej, Patrik. Meningen med din kommentar var att du tyckte att det var självklart att ordet inte kunde översättas till styrelse, "inte ens med bästa välvilja". Varpå du blev grundligt motbevisad på den punkten. Det är där du har fel, om du inte uppfattade det.

  Att du sedan verkar vilja påskina att någon annan (jag?) påbörjade den semantiska leken är ganska lustigt. Om du följer den här tråden till start ser du att det var en viss Jan Lindström som startade det hela, med påståenden ännu vildare än dina.

  När det gäller sakfrågan så kallar du mitt resonemang "hemsnickrat" och vägrar att bemöta logiken i det.

  Känns det jobbigt att behöva styrka sina påståenden med fakta? Det är tyvärr så det funkar här i trakten.

  Som brukligt här på UI så hänvisas det till en text då man försöker påvisa/diskutera något i just denna text.

  Fast saken är ju att du inte alls vill diskutera vad som står i texten, utan vad du tänker dig att det skulle kunna stå.

  Det går inte att föra en vettig debatt på detta sätt.

  "Goddag yxskaft" är ett uttryck som ligger nära till hands.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet