3 apr. 2011

Ingemar Nordin på SVT debatt

"Jag inser förstås att den lilla extremistiska gruppen UI [Uppsalainitiativet] helt och fullt sålt sig till denna kampanj och är ute efter att svärta ned alla meningsmotståndare. I brist på sakliga argument och vetenskaplig kompetens så tar de till guilt-by-association och konspirationsteorier i stället. Ingen av dem har den minsta inblick i klimatvetenskap eller i vetenskaplig metod. Samtidigt uttalar de sig med samma låtsade auktoritet som 90-talets antitobakslobbyister, som 80-talets ”skogsdödsalarmister” eller som 30-talets rasbiologer.

I UI:s genompolitiserade värld finns bara svart eller vitt. Ingenting av det som hör vetenskapen till, såsom delade meningar, saklig diskussion, empiriska fakta och kritiskt tänkande, verkar de ha någon förståelse för. De tillhör i sanning vetenskapens dödgrävare."
"Men när det gäller Uppsalainitiativet är jag mer betänksam. Här undrar jag om man inte passerat gränsen för det riktigt friska: från det genomtänkt strategiska och listiga till det mer emotionellt sjuka. De verkar rätt och slätt ha ett patologiskt hat mot alla som understår sig att tänka själva när det gäller klimatet."
Dessa två citat är från professor Ingemar Nordin - det första är avslutningen på Nordins svar till vår artikel på SVT Debatt (återgiven här på bloggen), och det andra är från bloggen The Climate Scam, där Ingemar är en av skribenterna.

Det verkar som att Ingemar Nordin inte tycker om att själv bli granskad och kritiserad.

Här följer några reflektioner om vårt inlägg och Ingemar Nordins svar.
 • Vi har inte påstått att Nordin var medlem i någon tobakslobbyorganisation. Han var snarare en av de som upprepade tobakslobbyns budskap. Hans insändare passade väl in i det mönstret: fixering på osäkerhet, påståenden om att vetenskapen har blivit politiserad ("etnisk rensning av rökarna"). Någon objektiv bedömare var Nordin knappast.
 • Det skulle ha varit intressant att veta var Nordin står idag när det gäller passiv rökning och lungcancer (rubriken "Jag hade rätt om tobaken då, idag har jag rätt om klimatet" var inte Nordins val).
 • Vi påpekade i vårt inlägg att Nordin inte tog upp andra allvarliga skadeverkningar av passiv rökning, tex astma, lunginflammation, bronkit, och hjärt-och-kärl-sjukdomar (bara dålig lukt och allergier nämndes). Han nämner inte heller dessa effekter i sitt svar till oss. Om Nordins avsikt 1995 hade varit att upplysa om det vetenskapliga läget så är denna underlåtenhet märklig, i synnerhet eftersom man redan 1992 var medveten om att passiv rökning låg bakom en betydande dödlighet i hjärt-och-kärl-sjukdomar.
 • Nordins insändare anno 1995 fick faktiskt ett svar i DN från Göran Pershagen, professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet. Pershagen höll inte med Nordin utan skrev bland annat att "beskrivningen av kunskapsläget är missvisande" om Nordins artikel.
 • Vi har lite svårt att förstå hur det kan vara viktigt att Nordin informerar allmänheten att det pågår "en etnisk rensning av rökarna som kulturgrupp" men när vi citerar honom om detta så är vi "vetenskapens dödgrävare" och jämförbara med "30-talets rasbiologer".
 • När det gäller klimatfrågan så har Nordin så tunt på fötterna att han vid olika tillfällen har hänvisat bl a till La Rouche-rörelsens publikationer och till Marc Morano (Climate Depot), fd Swiftboat-kampanjare och assistent till den amerikanske senator Inhofe (som ville åtala misshagliga klimatforskare, vilket Nordin verkar uppskatta). Att en person som påstår sig vara intresserad av att undersöka politiseringen av klimatfrågan okritiskt anammar sådana källor är ytterst märkligt. Men om någon känner till att Nordin vid något tillfälle har haft något insiktsfullt att säga om sagda politisering så är vi intresserade.
 • Vi har under åren riktat mycket saklig kritik mot Nordin och resten av Stockholmsinitiativet (även om vi bara hinner skrapa på ytan), men det är ytterst sällan vi får någon respons. I stället för att fabulera om vår "brist på sakliga argument och vetenskaplig kompetens" så borde Nordin någon gång försöka masa sig hit och se vad vi faktiskt skriver. Att göra så skulle vara empiri, ett begrepp som en professor i vetenskapsteori torde vara bekant med.
 • Om Nordin uppmärksammar detta inlägg, så förutsäger vi att han kommer att kalla det för ett personangrepp.
Den som vill läsa mer om kopplingarna mellan tobakslobbyn och klimatlobbyn kan göra det i bl a Oreskes och Conways bok Merchants of Doubt, som vi har skrivit om här och här. Behöver vi påpeka att vetenskapshistorikern Naomi Oreskes är ett av klimatförvillarnas främsta hatobjekt?

Uppdatering 110404: En del personer kan finna Nordin-citaten ovan något stötande, men ingen av Ingemars blogg-kollegor och fans har något att invända - tvärt om. Det dyker upp några utomstående kritiska röster (Klas Eklund och signaturen "jag") i trådarna, men dessa bemöts med hånfullheter.


Uppdatering 110515: Professor Lennart Bengtsson kommenterar Nordins påståenden och aktiviteten på bloggen The Climate Scam här på UI.

19 kommentarer:

 1. Daniel Bengtsson3 april 2011 kl. 20:08

  I just detta fallet behövs nog inget klargörande från er sida. Nordins replik var ju så svag så att han säkert övertygade fler personer om sin förvillande agenda än vad 100 insändare från er någonsin kommer att göra. Likväl, fint arbete!

  SvaraRadera
 2. Tack Daniel.

  Vi bestämde att vi inte ville utsätta SVT debatt för mer Nordin.

  SvaraRadera
 3. Bra artikel! Jag blir så trött när jag läser kommentarer som de på eran artikel i SVT. Jag såg nyss att pseudonymen Jonas N vaknat till liv också tillslut. Men det han kommer med är inte mycket bättre än vad pseudonymen PG kommer med.

  "Dels har UI precis som du säger inte klimatforskare, eller har på något annat sätt auktoritet att företräda eller uttolka dessa. Ändå är det precis det de vill utges sig att göra (men sällan gör). Istället ägnar de sig just (som du säger) att smutskasta folk som inte håller med dem, som säger emot dem, som kritiserar olika delar av klimahotet. Inklusive, inte minst, den mediala bilden av klimatkatastrof av typen 'allt är mycket värre än vi trodde ..'. De vill agera som klimathotets grindvakter, utan vare sig kompetens eller saklighet (och det lyckas allt sämre)"

  Är det inte underbart? Jag ryser varje gång jag ser den. Något jag inte förstår dock är varför svenskar påstår sig vara otroligt informerade och någorlunda oroade över klimatförändringarna, när det pågår ett sådant här "krig" på nätet. Man kan inte läsa en enda artikel om klimatet eller miljön innan det är någon där som måste berätta om hur "alarmisterna skapat en miljardindustri på hela klimatjippot", eller diskuterar hur mycket Al Gore flyger, eller hur trovärdiga diverse organisationer är. Sedan hur de vill att lekmän ska ifrågasätta forskare, vilket jag läst även på er och Nordins artikel på SVT. Är det professionellt?

  SvaraRadera
 4. Men det är bra att vara skeptisk. Eller som Tage Danielsson skrev: "Utan tvivel är man inte klok".

  Rekommenderar också Anders Bollings bok "Apokalypsens gosiga mörker" Obs att den inte är klimatskeptisk men klär på ett förtjänstfullt sätt av alla dommedags-profetsior som vi dagligen matas med.

  Borde vara bra läsning för denna sidas läsare och utgivare.

  SvaraRadera
 5. Härlig artikel!! Fakta och referenser!

  SvaraRadera
 6. Apropå Nordins påståenden om kompetens i klimatfrågan.

  I en av Lars länkar ovan beskriver Nordin sin syn på växthuseffekten och varför han inte tycker att man kan fatta några politiska beslut utifrån det tillgängliga vetenskapliga underlaget.

  http://www.theclimatescam.se/2010/04/11/solomon-om-alla-utredningar/#comment-119416

  Experterna bakom Copenhagen diagnosis får sig också en känga:

  http://www.theclimatescam.se/2010/04/11/solomon-om-alla-utredningar/#comment-119662

  Det verkar vara den där Stockholmsinitiativs-attityden att man tänker själv och när inte JAG fattar det tekniska, då har experterna fel och därför finns det ingen anledning till några politiska åtgärder.

  Men han kunde väl ha googlat och hittat t.ex. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument/

  SvaraRadera
 7. Nisse,

  Nordin avslöjar där också att han är fullständigt okunnig om den vetenskapliga litteraturen om klimatkänsligheten.

  SvaraRadera
 8. I det första av Nordincitaten kallar han oss i UI "extremistiska". Detta är värt att stanna upp inför, om inte annat så för att samma uppfattning om oss ofta torgförs av den larmande hopen på The Climate Scam. Epitetet är lite konstigt, eftersom vi är noga med att ta hänsyn till det klimatvetenskapliga evidensläget i dess helhet, och därför tenderar att hamna nära den vetenskapliga mittfåran. I själva verket kan jag inte på rak arm komma på en enda bloggpost där vi skulle ha hävdat en uppfattning om klimatvetenskapen som avviker väsentligt från mittfåran. Någon grund för att kalla oss "extremistiska" i vår syn på klimatvetenskapen finns alltså inte.

  En förklaring (kanske den troligaste) till att Nordin ändå använder ordet om oss skulle kunna vara att han inte menar något särskilt med det, annat än allmänt förklenande. Ungefär som "emotionellt sjuka" i citatet efter.

  Men jag vill ändå kasta fram en annan och intressantare tänkbar förklaring. Även om vi i UI inte avviker från vetenskapssamhället i stort när det gäller synen på klimatvetenskapen - och inte heller (vågar jag påstå) i synen på vetenskaplighet och vetenskapliga redlighetskrav - så finns det att annat sätt vi utmärker oss på. De flesta forskare och andra engagerade i klimatfrågan lägger lite eller ingen kraft på att fästa strålkastarljuset på och bemöta den ohederliga förvillarretorik som förekommer (detta är högst förståeligt, dels för att sådant arbete är en smula otacksamt, men framför allt för att det finns så mycket annat att fokusera på i klimatfrågan som är minst lika viktigt). Men i Sverige tillhör vi (vågar jag åter påstå) de ledande i just detta arbete med att bemöta klimatförvillarretorik. Och eftersom man inom Stockholmsinitiativet och på The Climate Scam ägnar sig åt just sådan retorik så träffar dessa på just oss oproportionerligt ofta. Att då spontant konkludera att vi (UI) skulle vara de stå allra längst från dem själva (SI och TCS), och därför i någon mening är "extremistiska" är inte någon orimlig reaktion, men det handlar alltså om en synvilla.

  SvaraRadera
 9. Olle,
  Din analys kan mycket väl vara riktig. Jag skulle dock vilja poängtera den retoriska poängen med att utmåla oss som extremistiska. Det signalerar just att vi inte står för mainstream eller sund reflektion. Ett sätt att göra läsare, speciellt de som inte känner till oss eller klimatvetenskapens slutsatser, tveksamma inför vad vi skriver. Brunnsförgiftning alltså. Nordin undvek nogsamt i sitt svar att beröra listan på stöd för de grundläggande klimatvetenskapliga slutsatserna utan skriver som om det är vi som står för en viss, extremistisk, ståndpunkt som han vänder sig emot.

  SvaraRadera
 10. Vem som är extremist eller inte kan vara en fråga om perspektiv. Från Nordins perspektiv är nog de flesta andra människor extremister:

  "Det finns dårar, av slaverisystemets subtila propaganda förvirrade människor, som anser att skatt inte är stöld."

  SvaraRadera
 11. Och Nordin avslutar samma stycke med pärlan: "Skatt är i sanning stöld; det är en stöld av livet självt."

  Koldioxidskatt på själva "livets gas" måste väl då bli fruktansvärt oetiskt ;-)

  Men är inte Nordin själv en skattefinansierad professor inom offentliga sektorn?

  Som jobbande i näringslivet har jag inget emot att betala lite extra skatt för att finansiera professorer. Men det vore trevligt om dom inte sysslade med desinformation i klimatfrågan och inte kallade mig dåre.

  SvaraRadera
 12. Jag tycker, som betraktare utifrån att Ingemar Nordin och Olle Häggström är retoriska spegelbilder av varann, på vardera sida. Både UI och SI är sektlikt tjurskalliga, fast UI håller mycket högre klass och har underhållningsvärde.
  Men gemensamt är att båda sidor är fundamentalistiskt oemottagliga för argument som talar mot er religiösa uppfattning.
  Lite trist, för det blir aldrig någon riktig vetenskapsdebatt, mest känsloladdad pajkastning.
  SI och UI är extremer, men det behövs, precis som åklagare och försvarsadvokat behövs i bevisvärdering i domstol.
  Produktivt resonemang-vetenskapliga framsteg kommer dock inte ske hos varken UI eller SI, de inblandade har inte den objektiva hållning som vetenskapligt arbete kräver.

  SvaraRadera
 13. Thomas Claesson5 april 2011 kl. 23:21

  Motorfot, jag köper inte din låtsade faderliga attityd.

  Mitt intryck efter att ha gått igenom dina bloggposter här på UI, är du låtsas vara "neutral" och vetenskaplig i detta ditt senaste inlägg... men i bästa fall är du en "kryptoförvillare". Kom ut i stället ärligt som en av Maggans pojkar!
  Du känns inte trovärdig som nån slags neutral domare. Detta sagt som en kommentar till att du kräver en "objektiv hållning". :-)

  Thomas Claesson

  SvaraRadera
 14. Motorfot,
  UI kanske kan verka extremt om man bara ser oss i förhållande till SI. Men om man tittar på var de vetenskapliga organisationerna står, och vad som publiceras i den vetenskapliga litteraturen så tycker jag att UI är mycket "mainstream".

  Vi inbillar oss inte heller att vi bidrar till klimatvetenskapliga framsteg här på UI. Det överlåter vi till de som faktiskt forskar på området.

  SvaraRadera
 15. Olle Häggström,
  Oreskes och Conway har alldeles rätt - och var och en som inte är fullständigt blind ser extremhögerns ignoranta ansikte bakom de många olika fasaderna som byggs upp av en hundrafaldig styrka av klimatstrutsar.

  Det tragikomiska i det hela är att de anklagar resten av samhället för PK-besatthet, vänsterextremism och miljövårdsdiktatur.

  Ni gör ett gott arbete på UI som bemöter denna typ av klientel - även om väl vi alla inser att klientelet i sig självt inte är särskilt intresserat av att hoppa av från sina fundamentalistiska och bakåtsträvande käpphästar.

  SvaraRadera
 16. På TCS beskriver Nordin rent förtal av klimatforskare som "kritik mot AGW-teorin."

  Nordins ställningstagande kan sammanfattas med ekvationerna:

  kritik av förvillare = förtal

  förtal av forskare = kritik

  SvaraRadera
 17. ”Världens s.k. utvecklade stater har mer eller mindre okritiskt köpt budskapet från FNs klimatpanel att det är förbränningen av fossila bränslen som orsakar en global uppvärmning, samt att denna uppvärmning kommer att accelerera någon gång i framtiden. Detta trots att den vetenskapliga grunden för all alarmism är mycket svag, eller helt enkelt felaktig.”

  Ovanstående magnifika yttrande av professor Ingemar Nordin finns att läsa på bloggen Climate Scam, 14.5 2011. En blogg som uppenbarligen har påtagit sig uppgiften att systematiskt desinformera läsarna. Vad det är som driver professor Nordin till denna furiösa protestverksamhet i en vetenskaplig fråga där han helt saknar professionella insikter eller formell kunskap och som han nära nog dagligen upprepar, är obegripligt. Det faktum att en ökad mängd växthusgaser ger en förhöjd temperatur i jordens troposfär har faktiskt varit känt i mer än ett sekel. Endast en fundamental okunnighet om atmosfärens långvågiga strålning och en total brist på tillit till de experter världen över som faktiskt råkar känna till detta kan förklara hans beteende.
  Att ledande akademiska representanter inom vårt utbildningssystem ägnar sig åt vetenskaplig desinformation är ingenting annat än bedrövligt och faktiskt ett beklagansvärt utnyttjande av det fria, öppna samhällets yttrandeformer. Om nu professor Nordin påstår att den vetenskapliga grunden till växthusgasuppvärmningen helt enkelt är felaktig borde han kanske försöka visa varför det förhåller sig så. Detta borde ju en professor ägna sin energi åt och inte i grundlösa påståenden via famösa bloggar som inte har någon annan verkan än att diskreditera seriös vetenskap på ett sätt som mer hör hemma i totalitära stater eller i medeltida tankevärldar.

  Lennart Bengtsson
  Medlem av KVA

  SvaraRadera
 18. Det verkar som om Stockholmsinitiativets hemsida ligger nere? Jag har under mer än veckas tid försökt komma in där, men sidan laddar inte.

  Har SI upphört i organiserad form?

  SvaraRadera
 19. Anonym 12:13

  Ja, vi har också lagt märke till att SI:s sida varit nere ett tag. Vi vet inte varför, men att SI skulle ha upphört är nog dessvärre för bra för att vara sant.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet