6 nov. 2011

Trendigt värre

Senaste tiden har återigen frågan om temperaturtrender kommit upp i klimatdebatten. Detta då "klimatskeptiker" försöker hitta ett kryphål ur slutsatserna från deras tidigare hjälte Muller angående globala uppvärmningen.

Så låt oss med hjälp av lite matematiska verktyg (Octave) och GISS temperaturdata se själva vad som är rimligt att säga om temperaturtrender.
Ovanstående graf visar temperaturutvecklingen 1880-2010.1 Trenden är ett mått på hur snabbt temperaturen ändras, alltså förändringshastigheten. Ju brantare temperaturkurva desto högre trend. Vidare betyder en ökande trend att temperaturkurvan blir brantare (eller lutar mindre neråt). En minskande trend att temperaturkurvan blir flackare (eller lutar mer neråt).

Temperaturtrender kan beräknas utifrån olika tidsintervall. Nedanstående graf visar temperaturtrenderna beräknade för perioden 1880-2010 med intervallen 11, 21 och 31 år. Trenden är markerad vid periodens mitt, alltså tex. sista punkten på röda kurvan är 2005 - mittenåret för intervallet 2000- 2010. Skalan på vertikala axeln är i grader Celsius per decennium


Notera hur det korta intervallet 11 år ger trender som svänger upp till +- 0,2 grader per decennium om man flyttar intervallet några få år. Anledningen är att denna korta trend starkt påverkas av sådant som ENSO (La Nina/El Nino) och effekten av vulkanutbrott. Så korta intervall kan körsbärsplockas för att få nästan vilket budskap man vill.

Trenderna baserade på 21 och 31 års intervaller visar betydligt mindre variationer. Ur dessa kan vi utläsa en snabb ökning av temperaturtrenden under 70-talet när den globala uppvärmningen tar fart. Dagens trend är knappt 0,2 grader per decennium.

Nedanstående diagram visar mer i detalj senaste 40-årens trendutveckling. Vi kan notera att trots de stora variationerna för 11-årstrenden uppvisar den en ökning under perioden. En ökning som återspeglas i den längre 21-årstrenden. Utifrån senaste tidens trendutveckling kan vi knappast finna skäl att förvänta oss en dämpad uppvärmning (snarare tvärt om).
Men temperaturstatistik är naturligtvis "bara" statistik. För att säga något om framtida utveckling måste vi se på orsakssambanden. Vi får helt enkelt modellera det vi vet om klimatsystemet och dess processer samt göra rimliga antaganden om dagens och framtida påverkan. Och vi vet ju vad det ger för resultat.

Se även:
Hur realister och "skeptiker" ser på den globala uppvärmningen
Open Mind: The real problem with the climate debate
BBC Richard Black: 'Hide the decline' revisited
Skeptical Science:   Eschenbach and McIntyre - Seeing the BEST part of the Satellite Temperature Record?

1) Se mer om temperaturserier och anomalier här

1 kommentar:

  1. Peter Sinclair har en ny film med ungefär samma budskap från ett föredrag av Ben Santer baserat på satelitmätningar:

    Ben Santer: Crushing the Myth of Global Cooling
    http://youtu.be/w5D7P2qbKCs

    SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet