27 aug. 2019

Lennart Bengtsson verkar inte veta vad som händer med klimatet

Lennart Bengtsson har nyligen gett ut en ny bok som heter vad händer med klimatet (recension här) och tycks nu promota den i media. Förhoppningsvis lyckas fler i media genomskåda felaktigheter som sprids denna gång.

Den första artikeln jag sett sedan boken var i GD det är också där han fått lägga ut texten mest:
Hur stora är egentligen koldioxidutsläppen i Sverige och hur mycket påverkar det vårt klimat?
– Mer koldioxid gör att det blir varmare i det lägsta lagret i jordens atmosfär, och vid jordytan. Men det är en väldigt långsam process och ingenting som man omedelbart behöver bekymra sig för. I Sverige är det inga större utsläpp, eftersom vi halverat dem sedan 70-talet, säger han.

Mycket av Bengtssons tyckande är så vagt att det är svårt att veta vad som åsyftas. Att Sveriges utsläpp inte skulle vara något att bekymra sig för kan så klart stå för honom själv. Men Sveriges utsläpp ökade i fjol och vi ligger inte i linje med de mål vi försöker nå. Måhända tycker Bengtsson att de mål som finns är felaktiga i så fall vore det önskvärt att han själv uttryckte hur många grader varmare han tycker kan vara acceptabelt, 4 grader kanske? Lite svårsmält om han tycker det är ok med alla de troliga konsekvenser som följer på detta (se länk) och de vi ännu inte känner till. Två grader ger nog så många problem vilket IPCC redovisat i sin senaste rapport

Ur GD: Att vårt bidrag till växthuseffekten varit en faktor till att jordens temperatur har stigit med en grad är forskarna ganska eniga om, men frågan är bara hur mycket av den graden.


Ur GD: I Sverige växer det mer skog än vad som huggs ner, vilket innebär att koldioxid behöver tillföras utöver den som redan finns i det naturliga kretsloppet. Nettoökningen av skog i Sverige per år binder 44 megaton koldioxid, enligt skogsindustrin, vilket kan jämföras med Sveriges totala utsläpp på cirka 42 megaton. Svenskarnas totala koldioxidutsläpp är alltså mindre än vad vår expanderande skog behöver.  

Även om man på ett välvilligt sätt räknar in skog så stämmer ej de siffrorna (länk).

Från GD: Det finns ingen som kan säga vilken som är den bästa koldioxidhalten för mänskligheten och naturen. Dock finns det forskare som hävdar av goda skäl att det är positivt för livet på jorden att ha dagens nivåer av växthusgas och att det till och med skulle kunna vara positivt att ha lite högre nivåer än vad vi har idag, säger Lennart Bengtsson, men menar samtidigt att det krävs en långsiktig politik mot lägre utsläppsnivåer.
Enligt Lennart Bengtsson är klimatet stabilt och oron för en stundande kollaps är grovt överdriven. Ett lite varmare klimat innebär ingen katastrof, vilket det däremot varit om utvecklingen fram till 1800-talet hade fortsatt.
Koldioxidkurvan hade då sedan länge legat på låga nivåer och började under Lilla istiden att peka neråt, vilket påverkade vegetation och odling negativt. Forskning har visat att om kurvan hade fortsatt ner i samma utsträckning som den nu gått upp hade vegetationen inte fått tillräckligt med koldioxid för att kunna växa.
– Då hade vi definitivt haft massvält på jorden och sannolikt en begynnande ny istid. Så vill du måla en skräckbild för era läsare så kan du föreställa hur jorden sett ut om koldioxiden minskat i motsvarande grad, säger Lennart Bengtsson.

Lite otydligt vad Bengtsson avser här men ironin av att påstå att uppvärmning inte är ett problem men att avkylning skulle leda till katastrof är rätt ihålig. I övrigt har han också fel i sak om “lilla istiden” och koldioxidnivåer. 
Carbon Dioxide 800kyr.svg
By Femke Nijsse - Own work, CC BY-SA 3.0, Link
Ur GD: Ökar koldioxidnivån i atmosfären till det dubbla från dagens nivåer kommer det troligtvis att leda till ett varmare klimat på mellan 1,5 och 2 grader.

Låter som Bengtssons tidigare misslyckade försök att klanka ner på IPCC:s bedömning av klimatkänsligheten som var lika fel då som nu (Länk till IPCC). En dubblering av dagens koldioxidnivå skulle ge dryga 800 ppm vilket i sin tur vid ett försök till avläsning av IPCC:s scenarier skulle ge ca 3 grader (sid 1103).

Bengtsson har också gjort två intervjuer en i P1 medierna och en för Kvartal. I P1 försöker man i alla fall ställa lite motfrågor men Bengtsson lyckas slingra sig och återigen hävdar han att IPCC är bra samtidigt som han tycks ignorera de som de säger om klimatkänslighet. Tiden var knapp men det borde inte vara så svårt att sätta dit honom på den punkten. (ca 1:21:30 in i programmet)

Intervjun i Kvartal är längre och Bengtsson får fria tyglar att trassla in sig i felaktigheter. Bengtsson försöker även här berömma IPCC samtidigt som han hävdar att saker som IPCC skriver är felaktigt. Han kan så klart då inte säga att det han påstår inte stämmer överens med IPCC utan man lämnas med bilden av att det han säger stämmer överens med IPCC (vilket det inte gör). Ett ställe där detta blir tydligt är när Bengtsson spekulerar i att höga havsnivåhöjningar ej kommer att inträffa samtidigt som IPCC i sin nya rapport påpekar att redan vid två graders höjning av temperaturen…
“Instabilities exist for both the Greenland and Antarctic ice sheets, which could result in multi-meter rises in sea level on time scales of century to millennia. There is (medium confidence) that these instabilities could be triggered at around 1.5°C to 2°C of global warming.”

Ska man vara snäll får kan man anta att Bengtsson inte lyssnat på rockström (ljudklipp i programmet) och bara pratar om havsnivåhöjning vid 2100. I vilket fall tycks han också upprepa sitt tidigare fel om vad IPCC säger på området. För att inte prata om den nyare forskning som varnar för en möjlig mycket snabbare havsnivåhöjning.

Bengtsson lyckas också hävda att eftersom vi haft höga koldioxid nivåer förut så borde det inte vara så farligt nu och siffran 1000 ppm nämns (50 miljoner år sedan). Han är också kritisk till att det inte forskas så mycket på historiska klimat och vad de beror på bland annat nämner han att vi inte till exempel vet varför det blivit systematiskt kallare senaste 50 miljoner åren.

Till att börja med om man nu ska göra sådana liknelser kan man ju fundera på vilken havsnivån var för 50 miljoner år sedan:


Phanerozoic Sea Level.png
CC BY-SA 3.0, Link

Det finns så klart också en hel del forskning på vad som hänt under den tidsperioden till exempel grafen nedan från en artikel i nature:Här är också en bra artikel om området (klicka på länken) som också visar att det inte varit någon konstant minskning. När Bengtsson rör sig utanför sin expertis runt meteorologi verkar det bli knas.

I övrigt är det mest kommentarer kring energisystem eller policyrekommendationer som Bengtsson levererar, där kommer dock inget nytt eller gediget fram. Alla har så klart rätt att ha åsikter kring detta men jag ser själv inte att Bengtssons rekommendationer bygger på kunskap eller nytänkande. Här finns mycket kunnigare och intressantare personer att lyssna på.

Sammanfattningsvis verkar det som att Bengtsson är fast i samma hjulspår som senaste gången vi gick igenom hans fel. Förhoppningsvis är media lite smartare denna gången och låter inte samma fel upprepas en gång till.


53 kommentarer:

 1. Har också fått höra att det uttryckts tveksamheter om människan och hur vi påverkar extremväder så som värmeböljor... Inte gått in på djupet kring vad han sagt, men den intresserade kan hitta mer här:
  https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/06/europe-has-had-five-500-year-summers-in-15-years/
  Europe has had five 500-year summers in 15 years. And now this

  https://www.wired.co.uk/article/europe-uk-france-2019-heatwave-news
  the 2019 heatwave in France was made at least five times more likely because of climate change, and potentially as much as 100 times more likely.

  https://www.iom.int/migration-and-climate-change-0
  What are the estimates?
  There are no reliable estimates of climate change induced migration. Future forecasts vary from 25 million to 1 billion environmental migrants by 2050, moving either within their countries or across borders, on a permanent or temporary basis, with 200 million being the most widely cited estimate. This figure equals the current estimate of international migrants worldwide.

  SvaraRadera
 2. Man får nog konkludera att det inte är mycket vi vet vad gäller detta område.

  SvaraRadera
 3. Magnus Westerstrand

  ”Ur GD: I Sverige växer det mer skog än vad som huggs ner, vilket innebär att koldioxid behöver tillföras utöver den som redan finns i det naturliga kretsloppet. Nettoökningen av skog i Sverige per år binder 44 megaton koldioxid, enligt skogsindustrin, vilket kan jämföras med Sveriges totala utsläpp på cirka 42 megaton. Svenskarnas totala koldioxidutsläpp är alltså mindre än vad vår expanderande skog behöver.”

  ”Även om man på ett välvilligt sätt räknar in skog så stämmer ej de siffrorna (länk).”


  Enligt länken till Naturvårdsverket var år 2017 Sveriges territoriella utsläpp 52,7 Mton koldioxidekvivalenter. Om man räknar bort utrikes transporter d.v.s. utsläpp från flyg och sjöfart som tankas i Sverige men släpps ut utanför Sverige d.v.s. 10,6 Mton blir utsläppen 42,1 Mton. Upptag i skog och mark var 43,7 Mton koldioxidekvivalenter.
  Man kan räkna utsläpp på många olika sätt, men jag tycker det ändå är ett intressant påpekande av Lennart Bengtsson att vi har ett lika stort upptag av växthusgaser i skog och mark som utsläpp inom Sveriges gränser, speciellt som skogs- och mjölkbönder ofta utpekas som miljöbovar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan också fundera på varför man ska räkna något som en sänka om man högg ner det före ett visst datum och sedan låter det börja växa igen...

   Radera
  2. Magnus,
   Att skogen är en sänka beror främst på att tillväxten i levande träd och växter är större än avverkningen samt på kolinlagringen i mineraljord. Nettotillväxten har varit 30-40 Mton koldioxidekvivalenter per år de senaste 30 åren och vi har haft en nettotillväxt sedan den moderna skogsvården började i slutet av 1800-talet.
   http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-fran-markanvandning/
   https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/Skogsv%C3%A5rdens-uppkomst.pdf

   Radera
  3. Bengtsson argumenterar som en nationalegoistisk politiker eller affärsadvokat som försöker vinkla det hela så att Sverige skall behöva göra så lite som möjligt, samtidigt som han bara försöker framstå som en opolitisk vetenskapsman.

   Från ett mer moraliskt perspektiv kan man ifrågasätta varför man inte skall räkna in utsläpp från produktion och transport av alla varor som vi konsumerar. Den som konsumerar har ju också så att säga makten.

   Och när han argumenterar (i kvartal.se-intervjun efter ca 30min) för att Sveriges utsläpp är obetydliga relativt Kina och Indien "missar" han att dom länderna har många fler invånare. Borde vi inte räkna per capita åtminstone? Märkligt och pinsamt nog påpekar inte heller intervjuaren det.

   Och de utvecklade länderna har byggt upp sina ekonomier på tidigare utsläpp som fortfarande finns kvar och påverkar, kan tyckas lite oschysst att de senare länderna inte får sin motsvarande kvot, speciellt när de rika länderna kände till de ungefärliga konsekvenserna för länge sedan och bara struntade i det.

   Radera
  4. Nisse

   a concerned scientist, og det er han, bør strengt tatt kunne slå minst begge veier. Det er først når dette går ut over det faglige så det rakner, at jeg hever øyenbrynene. Da er det kort vei til rett i dass og drar i snora.

   Der er ikke Bengtsson enda, men begynner han å trekke på årene?

   Det argument jeg mest har sans for er at riktignok er Sverige et ubetydelig land rent kvantitativt hvis CO2 budsjett er neglisjerbart i helhetens sammenheng, slik jeg har sett mange hevde. Men det er slett ikke ubetydelig for Sverige om man bedriver en livsstil som sett utenfra ellers ikke er lovlig eller sustainable for verdensbefolkningen.


   Jeg har sagt det så mange ganger og hvor ofte må jeg gjenta det, at GUD er Norsk, må vite. Vi får stort sett bare fordelene av oppvarmkingen og sitter her på Europas grønne gren og exellerer i ferskvann og fossekraft. Og her er bratt nok; vi bare trekker oss en meter eller to høyere opp på fjellet. Store fjellvidder det meste av landets areal vil kunne gro opp som skog og blomsterhaver.

   Det eneste som i grunnen bekymrer meg om jeg skal tenke helt egoistisk er ampre scener på grenseovergangene når det går opp for verdensbefolkningen at GUD jo er Norsk.

   Les Klimaflyktninger.

   Hvor mange Hollendere og Londonere og Hamburgere må vi motta allerede i første omgang?

   Jeg har tenkt på det i ti- år allerede, og jeg tror det kan lønne seg i alle fall å spare fuel og råstoffer.

   Nå leste jeg og at det er ny rift efter "Rare Earths" Lantanider efterat kineserne kan begynne å knipe.

   Norge har store og berømte ressurser og det samme har Sverige, men den industrien der er slett ikke så renslig.

   Man planlegger i hytt og pine med exotiske inovasjoner og er blind for biproduktene og avfallet, som følger av at man må tilveiebringe og foredle store mengder utav heller spredte og magre ressurser, med extrem renhet.

   Vil du stoppe bilen kan du gjøre 1 av 3 ting:

   1, skru av fuelkrana.
   2, tett luftfilteret eller
   3, plugg exosrøret!

   Bilen stopper like ynkelig.

   Nr. 3 var utslippstillatelsen.

   Den er like vital og nødvendig, og er idag den store knapphetsressurs.

   Skal du ha ut husokkupanter så kan du skru av strømmen, de klarer seg med stearinlys og gasskokere. 2 skru av vannet,... de bærer vann.
   Men 3, slå betong i dass,... da forsvinner de. Og det var utslippstillatelsen.

   Og nå kommer det i Media at de kommunale vann og avløpssystemer i Norge ligger langt på efterskudd med oppdatering og tar ikke unna dagens klima og varmebetingede nedbør. Vi leser stadig om uvanlige ras og vei og jernbanebrudd.

   Det synes faktisk å komme fort på.

   Radera
  5. Inget av detta motsäger något jag sagt...

   Radera
 4. Magnus Westerstrand

  ” Ur GD: Att vårt bidrag till växthuseffekten varit en faktor till att jordens temperatur har stigit med en grad är forskarna ganska eniga om, men frågan är bara hur mycket av den graden.”

  Din kommentar: ”Forskarna tycks döma av litteraturen vara rätt eniga om att det är 100 % av den ökningen som människan ligger bakom.”

  Din referens säger människan står för hela temperaturökningen efter 1951. IPCC har i AR5 nöjt sig med att säga- ” it is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by human activity.”

  Eftersom jordens medeltemperatur har ökat med ca 0,7 C sedan 1950 har kanske Lennart Bengtsson rätt i människan inte står för hela temperaturökningen av 1 C sedan 1860.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bjerke

   Det er vel lite sannsynlig at ikke stort sett all temperaturøkning efter 1860 er antropogen, all den tid vi ligger på negativ milancevictranscient.

   Det har som kjent vært mye strid om hva vi skal referere til og mange som ikke har tålt verken globale eller regionale, midlede proxier for referansen og det mulig ikke- antropogene.

   Radera
  2. IPCC säger följande i AR5 kapitel 10 sid 932:(https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter10_FINAL.pdf )

   ”More than half of the observed increase in global mean surface temperatures from 1951 to 2010 is due to human influence on climate. The observed warming is well understood in terms of contributions of anthropogenic and natural forcings. Solar forcing and AMO could be confounding influence but are estimated to be smaller than the net effects of human influence.”

   ”Early 20th century warming is due in part to external forcing. Modelling studies show contribution from external forcings to early century warming. Residual differences between models and observations indicate role for circulation changes as contributor. ”

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Utförligare, det finns gott om referenser i min länk som stöder det jag skriver också en förklaring till IPCC:s text. Läs om du på allvar vill veta vad som ligger bakom.

   Radera
  5. @ Bjerke 1 sept

   Jeg sitter og funderer.

   Det er mulig akkurat hva jeg tror og hva jeg har sagt. Som første tilnærming må vi se på solkonstanten solcyklene og AMO og vulkanisme, for hva som ikke er antropogent.

   Vel, det må være greit. Men jeg ser også på Google Earth og Google maps, og der ser jeg mye antropogent.

   Man skal faktisk lete lenge for å finne ting som er uten menneskelige spor.

   Det er pussig at noen har det for seg den dag i dag at ikke luften også er like karakteristisk og antropogent forandret.

   Radera
 5. Det nedhuggna lagras ju till stor del i tex byggnader. Den delen måste ju ses som en sänka.

  SvaraRadera
 6. Lennart B tar verkligen ut svängarna ordentligt. Han som tidigare hävdat att klimatet är en kaotisk företeelse väljer nu att istället framställa det som stabilt . Hur seriös i sin argumentation är han egentligen?

  Det blir inte bättre när han ställer dagens utvecklingstakt om 2 C per århundrade mot 1800-talets naturliga -0,03 och beskriver den förstnämnda som långsam och bekymmersfri men den senare som katastrofal och något att skrämmas med trots att mänskligheten då ges 3-4000 år att möta förändringar jämförbara med de vi nu fått futtiga 150 år att hantera.

  Lennart B drar sig inte heller för att antyda att okända naturkrafter mycket väl kan ha bidragit till känd temperaturuppgång.

  Greta T har förstått att klimatfrågan är global och generationsöverskridande, Lennart B tycks fixerad vid vad som i tid rum finns i hans närhet. Hur trovärdig blir egentligen hans bok mot denna bakgrund? Får se hur jag gör med den.

  SvaraRadera
 7. Frågan om klimatets utveckling är svår och det är tydligt att alla argumenterar från sin vinkel, klimatalarmist som klimatskeptiker.
  Det man ändå borde kunna vara överens om är att Sverige har låga utsläpp, särskilt om man räknar in det co2 som lagras i skog och mark årligen, och att det därför är vettigare att satsa på att hjälpa utvecklingsländer att använda teknologi som håller nere utsläppen av co2.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en god tanke att flytta debatten från att göra inget eller så lite som möjligt till att göra vad vi som rikt land kan för att minska de globala utsläppen. Lyckas vi med det kan vi börja agera och medvetet styra våra insatser mot de mål där de gör mest nytta. Ur detta kan säkert klimatsatsningar i form av ny teknik och kunskapskonsultation växa fram som god affärside.

   Vi måste emellertid också våga erkänna att vår andel av de globala utsläppen per capita är avsevärd.

   Radera
  2. Det är inte så att alla är lika goda kålsupare. 97% av alla professionella klimatvetenskapare är överens: Vi har ett globalt och mycket allvarligt miljöproblem. Dom 3% som blir över är högljudda men irrelevanta.

   Radera
  3. LBt

   Vi kommer også til må måtte begrunne det, Politisk, etisk, moralsk, økonomisk, og der forholder vi oss til visse verdibegreper og idealer som slett ikke alle er bevisste om eller enig i. Man kan til og med være enig, men så prioriterer man ting temmelig ulikt.

   Og ta det ikke som at jeg banner i kirken når jeg minner om at slike globale og geofysiske ting som klimaet og eventuelle alarmismer knyttet til det, også er et El- dorado for uhederelige opportunister, svindlere og bedragere.

   Jeg føler at det aspektet nå aktualiseres kraftig i og med valget i Norge, hvor de to store partiene Sosialdemokratene og høyre sank markant og heldigvis også populistene. Og MDG de grønne og Senterpartiet=distrikts og agrarpartiet gjorde brakvalg og slår nå begge på stortromma.

   Det er åpenbart et politisk tidsskifte, og i alle slike situasjoner må vi være på vakt for folk som fisker i rørt vann.

   Svært mange mennesker har rett og slett ikke tenkt igjennom og lagt planer for hvordan de skal kunne endre sin livsstil. Og det kan være kniven på strupen for mange som inntil idag har kjørt urealistisk og uforsiktig.


   Selve orienteringsgrunnlaget er i rask endring.

   MDG og Senterpartiet sier begge efter den markante valgseieren at de blev ledd ut og forhånet for bare ett valg siden. Da er det mange som må endre syn.

   Radera
 8. @ Uppsala

  Jeg vet5 ikke om jeg kom inn med det, men det er tillyst stor festival i Oslo den 18 og 19 oktober in samarbeide mellom Klimarealistene.no og Stockholmksinitiativet, Oslo kongressenter Folkets Hus.

  På engelsk og med store kanoner som Nils Axel Mörner, Jan Erik Solheim, Morten Jödal biolog...Harald Yndestad.. Ugland ...Ole Humlum… you name them…..

  ...som skal røre i Nordatlanteren og andre steder.

  Jeg vet ikke om jeg vil klare å komme dit, men håper jeg vil kunne varte opp Klimasurrealistmøtet på Pelles Pizzsa Jernbanetorger Onsdag den 25 September.

  LBt, du må slutte å fekte vindmøller.

  Jeg søker efter evne å stille opp og spenne ben på de store og løse kanoner. Bengtsson er ingen sådan. Det er ikke mye futt fra det hold lenger.

  Men jeg har planer om å stille opp i foyeen på Folkets Hus og sabotere verket til Yndestad og Mörner, fra musikkakustisk og fysikalsk kjemisk side.

  SvaraRadera
 9. Det Lennart Bengtsson och andra lokala knäppgökar(läs Bern) tycker är ju bara nonsens. Vad som är väsentligt är den stora bilden och den är global. Vill påminna om vad AAAS har att säga om saken. Det är obligatorisk läsning för alla som vill delta i klimatdebatten. (Inga löjliga och vilseledande grafer är inkluderade)--> http://whatweknow.aaas.org/wp-content/uploads/2014/07/whatweknow_website.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mats Almgren skriver följande i denna blogg i sin recension av Lennart Bengtssons bok- "Mitt intryck är att LB skrivit en pedagogisk och grundlig bok, som innehåller mycket tänkvärt för en intresserad amatör."

   Radera
 10. De öppnar med 97% och där föll mitt intresse!

  SvaraRadera
 11. Rosling skriver i boken Factfullness om klimatförändringarna- ”Jag förstår att det är frestande att vinna stöd för saken genom att välja ut de värsta prognoserna och förtiga den stora osäkerheten i siffrorna. Men de som bryr sig om klimatförändringarna borde sluta skrämma folk med osannolika scenarier. … Låt oss istället använda den energin till att lösa problemet, genom att övergå till handling- ett handlande som inte drivs av rädsla och brådska utan av data och kylig analys.”

  SvaraRadera
  Svar
  1. Factfullness är verkligen värd att läsa. Många avsnitt kan man med fördel återvända till. Jag finner tex följande

   ”...vi tycks dock sakna instinkten att ta långsiktiga risker på allvar...”.

   Kanske Hans Rosling här själv påmindes om att det dröjde innan han tog upp klimatet som ett överhängande problem. På annan plats i boken listar han utan inbördes ordning de största faror för mänskligheten som han såg:

   världskrig
   ekonomisk kolapps
   en pandemi
   extrem fattigdom
   klimatet

   Man kan notera att alla utom klimatet är i tiden närliggande, något som kan ske med kort varsel. Man kan också notera att 3 av 4 mycket väl kan tänkas som följd av den 5:te, klimatet.

   Rosling uttrycker inget tvivel avseende klimathotet, han hyllar Al Gore som lyft fram frågan och han hyllar Parisavtalet. Han avvisar emellertid akuta panikåtgärder och säger:
   ”Låt oss istället använda den energin till att lösa problemet, genom att övergå till handling- ett handlande som inte drivs av rädsla och brådska utan av data och kylig analys.”

   Det är väl också vad Greta T säger till världens makthavare: ”Lyssna på forskarna, agera i överensstämmelse med Parisavtalet”
   Jag brukar säga ”åtgärder nu efter förmåga men bara inom ramen för vad fortsatt utveckling och tillväxt tillåter. Det senare därför att avancerad teknikutveckling kommer att bli nödvändig för att hejda klimatutvecklingen.

   Radera
 12. Hr Karlsson

  Bengtsson er nå lansert på Klimkarealistene.no, såpass omhyggelig at det er mulig å bedømme hva han egentlig står for.

  Det er skrevet av en viss Geir Aaslid, som neppe har artium.  Berngtsson oppskrytes som en største skandinaviske klimaforsker. Heldigvis gjengis han autentisk, og jeg får det inntrykk at selv om han virker erfaren og fornuftig, så er han til dels undermåls i det logiske og gramatiske, noe som skjemmer.

  Jeg har sett Mörner i show. "Modellersnaaaa…. Fzzzzzt!" på scenen visene med fingrene: "Modellerna..…. FZZZZZZZT!,.... Modellernaaaaaa….FzzzZZZZzzt!..." Og så slår han til med sine egne modeller som er klart uanti-kvalifiserte og suverent bedragerske.

  Nils Axel Mörner er åpenbart mer en dreven og høyt trenet scenevant magiker.

  Forleden til valget kjørte jeg opp med bil og stemte, og da jeg kom tilbake var bilen død som en sild. Så jeg måtte gå hjem til fots.

  Og har i flere dager måttet gå til fots til COOP for å kjøpe øl, men har hatt gode hjelpere. Min eldste sønn naturfageren hjalp meg med startkabler om natten så vi fikk bilen hjem til nærmere forskning.

  Bjerke har her sagt klart ifra. Rosling og Factfullness,... just presis. SCIENCE! er hva som må til og det eneste som hjelper, mens expertene vrøvler vilt.

  Jeg har ringt rundt til merkeverkstedet og til VIKING redningsbyrå, de er saklige og hederlige men dyre. Så jeg har forsket ved siden av og har et multimeter med strøm spenning og motstand.

  Og har gymnas i fysikk med videre praksis og erfaring. Der lærte vi om Akkumulatorbatteriet, strømkretsen og om dynamomaskinen og elektromotoren som i prakisis var det samme, og om voltmeteret og amperemeteret og ohms lov.

  Tilsammen "en modell"


  Atter var det den "modellen" som var appliserbar og som stemte. Først til Artium lærer man at det holder ikke bare med spenning EMF; man må også ha ledningsevne og se opp for indre motstand i strømkilden, som hører med i modellen.

  Denne gangen var det virkelig vrient fordi bil og blybatteriene er ikke alltid lenger hva de var. Jeg har der bare pensum fra 1901 og har aldri funnet eller erfart noe annet, men nå var det faktisk metallisk ledningsbrudd inni akkumulatorbatteriet, og jeg tok det da for å være ytre lednings og kontaktbrudd.

  Jeg valgte å kjøpe nytt batteri.

  Realitetene og virkeligheten kan være vrien, men modellen d/o var det eneste som besto. Ohms lov og Kirchoffs regel og Ørsteds elektromagnetisme integrert, og med et klassisk dreiespolegalvanometer og visuell sjekking av gnistring på kontaktene.

  Moral og konklusjon:

  Lennart Bengtsson får et lite minuspoeng i Norsk til gymnas, når han hevder at "modellernaaaa" svikter totalt. Han må også forske og se opp for om han har forstått oppgaven og passe på å koble og prøve riktig til gymnas.

  Bilen går atter som en drøm så lenge det varer.

  Og nå har vi Fru Kurdistan her, som undervises oss i vinmakeri. De bruker bladene av Vitis vinifera til roulader. Det er en ypperlig kulturvekst med mange bruk som hører hjemme i kjøkkenhaven.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS
   Jeg overså at det er en viss Ole Henrik Ellestad som har skrevet artikkelen, og han kjenner jeg og bruker økenavnet Professor Sprellestad. Vedkommende er ikke stabil og er istand til å rive av seg det mest suverene, poker- trenede, kvasivitenskapelige vrøvl. Men ellers er han grei og jeg klarer å vri ham rundt lillefingeren i dialog over en øl på klimasurrealistmøtene.

   Desverre så gjør dette at vi ikke kan ta sitatene fra Bengtsson for helt autentiske, og det er synd, for da er det enda vanskeligere å dømme ham rett. Det kan være "cherrypicking" hvor Bengtssons innvendinger og forbehold ikke er kommet med.

   Jeg tar derfor tilbake det minuspoeng jeg just gav Bengtsson i gramatikk og systematikk til artium. DS

   PPS
   Det er veldig og unormal nedbør for tiden og ras og leirfall ikke bare på Vestlandet men helt over i Nittedalen like ved Oslo. Jorden er søkkbløt.

   Man kjenner til samme type naturkatastrofer også i Sverige og i Canada, betinget av marine og salte avsetninger av blålere, kombinert med landhevning og at saltet vaskes ut så man får kvikk-lere just under vær som vi har nu om dagen. Det velter inn lavtrykk og varmluft fra Karibien og Atlanteren.

   Videre meldinger fra Trønderlag om at dusinvis av husdyr på beite har omkommet av plutselig og uventet flom.

   Det er dette "Våtere Villere Varmere.." som man ikke vil tro på. DDS   Radera
 13. @Uppsala

  Jeg har gode nyheter til dere.

  Det kom på nettet fra Teknisk Ukeblad, TU.no at

  http://Greta tar feil, vi kan være generasjonen som snur det

  Det er tilsynelatende reelle, og helt klare tegn.

  Et poeng er at omtrent alt av bensinsvin og kull og olje og cement og stålproduksjon er kommet til efter 1945. Det har skjedd ekstremt raskt i arkeologisk tidsperspektiv. Bare spør LBt.

  Men veksten av sol og vindkraft skjer i dag vesentlig raskere, og "sustainable" konkurerer klart prismessig.

  Og det er ikke 1.ste april i dag.

  TU er et seriøst tidsskrift.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan dagens vuxenvärld och makthavare få Keeling-kurvan att plana ut inom de närmaste 10-20 åren tror jag Greta blir bland de första att hylla denna bedrift och avbryta sin kampanj och strejk. Får även jag uppleva detta lovar jag att bocka och buga samt tacka Greta för att hon fick oss vuxna att öppna ögonen.

   Men det är glädjande att vindkraft hos oss tycks vara en resurs att räkna med i kampen om att vända utvecklingen åt rätt håll.

   Radera
  2. LBt
   I dag har vi høstet vindruer og nå kommer det nattefrost. Det er en enorm avling men ikke alle blir modne.
   Jeg ser Greta er ikke skvetten, men klarer å gi Putin også en på trynet.

   Du skjønner det, LBt, at har vi ikke barna og ungdommen til å klatre opp på stigene og gjøre det, så har vi ikke nubb!

   Da er bruket ikke sustainable.

   Radera
 14. Hr Karlsson

  Surrealistene holder festival i Oslo for tiden, se Stockholmsinitiativet "Det fins ingen klimatkris 1,2og 3" av Ingemar Nordin. Jeg følger dem perifert på deres sivile møter "klimapizza" på Jernbanetorget.

  De klager mer og mer på at de blir sensurert og stoppet i mainstream media, blant annet på Facebook, og jeg "gosjer meg grønt" (gledes overmåte..) over at de får smake sin egen medisin.

  Der jeg personlig har analysert og diagnostisert dem som dia- lektiske materialister, klassiske rase og religionskrigere, og etniske entreprenører.

  Det krever at man tar seg sammen og konsentrerer seg, men jeg håper dere fra Uppsala også vil se oppgaven og kjenne plikten.

  Oppbudet til Oslofestivalen nå vil få sine merkbare følger.

  Jeg søker personlig å designe og sikte inn en torpedo som treffer dem midtskips i maskinrommet med kjele- eksplosjon til følge, som skjærer og som senker.

  Og har der en ide som jeg arbeider på.

  Se hva jeg skrev til Åpen tråd, hvor jeg røpet og avslørte Gehrich and Tscheuschner, Zeller and Nikolov, og med påheng "dipl ing" Heinz Thieme, og Profeten Postma.

  Det er det område hvor jeg kan ta dem, og jeg tror det er vitalt og primært i nektingen, der det tydeligvis er et værn av Big Coal og Big Oil i form av The Republican war on science.

  Det virker primært og prekært for dem å måtte benekte og bestride Absorbansen og ekstinksjonskoeffisienten sammen med første hovedsetning. I den hensikt at man kan frikjenne CO2 fra å spille noensomhelst rolle i klimaet. Hva man da taper av innsikt og orientering erstattes med en sykkel.

  En Ingemar Nordin synes der sterkt engasjert.

  De bestrider litt av hvert, Tyndalls forsøk med thermosøiler og speilgalvanometer måling av naturlige gassers absorbans i IR, og Arrhenius`bidrag til det samme, og senere Roger Revelle, Keeling, og James Hansens bruk av det samme..

  Selveste Dr.Roy Spencer har levert et ypperlig essay "The warm Earth greenhouse effect or atmospheric pressure" july 30 2016,

  Og jeg kom over Arthur P.Smith "proof of the atmospheric greenhouse effect" fra American Physical society 29 feb 2008, også meget god.

  Jeg skal prøve å følge klimapizzaen videre der jorden om aldri så rund, synes flat som en penge eller som en pizza med 2 sider for og imot.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Okända naturkrafter var redan för 10-15 år sen klimatskojarnas enda förklaring till känd klimatförändring och så är det uppenbarligen fortfarande. Ur ett nyskrivet manifest med global förankring läser jag:

   ”... Earth’s climate has varied as long as the planet has existed, with natural cold and warm phases. The Little Ice Age ended as recently as 1850. Therefore, it is no surprise that we now are expe­riencing a period of warming.”

   Det enda som är naturligt i detta är det globala temperaturfall om ca 0,03 C per århundrade som fram till mitten av 1800-talet i minst 1000 år karaktäriserat jordens klimat, naturligt och en direkt följd av vårt förhållande till solen helt i överensstämmelse med hur klimatet förändrats i 100-tusentals år och långt innan den moderna människan tog jorden i besittning.

   Förändringen från mitten av 1800-talet och fram till nu saknar däremot helt motstycke i känd data och gjorda rekonstruktioner och det är väl närmast pinsamt att vuxna människor med titlar som borde borga för något annat sprider denna dynga som underlag i en allvarlig existensiell frågeställning.

   Radera
 15. @ Uppsala

  Den beste fra Greta Tunberg hittil:

  "My halloween costume will scare all climate crisis deniers!"

  "?????????...."

  " I don`t even have to dress up!"

  Hun sier at hun feirer ikke halloween hjemme, men her i Statene må hun gjøre det.

  I dag tok jeg de siste eplene tror jeg. Det har vært 3 kuldegrader offisielt, men disse villkrysningene, de som spirer vilt av frø i veikantene, de er meget robuste.

  Ikke alle er lettspiste, men de fleste er de bedre mat-epler, og de færreste er direkte mislykket og ubrukelige. Det vil bli mer av det med årene, og nå har de skutt villsvin helt oppe i Trønderlag.

  SvaraRadera
 16. Jag tycker artikeln om Bengtsson är subjektivt negativ. Framtiden är osäker och det finns många osäkerheter i forskningen och en viss marginal för feltolkningar eller detaljfel bör finnas i analys av en gammal men mycket välmeriterad. Men det väsentliga är ju att han instämmer i att åtgärder är nödvändiga och säkert delar uppfattningen att världen gör för lite.

  SvaraRadera
 17. Dag L,
  Lennart B är en känd klimatprofil som måste vara noggrann med vad han säger.

  Han erkänner vår påverkan genom utsläpp men han har också sagt att denna påverkan sker mycket långsamt och att även om vi så småningom måste ta tag i den så är det ingen brådska.

  Det finns inget stöd för detta påstående, det är gripet ur luften. I själva verket har påverkan på blott 150 år vänt ett naturligt mångtusenårigt globalt temperaturfall om ca 0,003 C per årtionde i en dramatisk uppgång vars hastighet de senaste 20 åren varit ca 0,2 C per årtionde. En förändring långt bortom vad som är känt i något tidigare sammanhang.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt

   Jeg har gode erfaringer med Bengtsson, det er kanskje derfor jeg tar ham forsiktig i forsvar og gir ham rett så langt råd er.

   Det der med hastverket er diskutabelt. Hastverk er dessuten lastverk, les Hans Roslings Factfulness.

   Jeg tror det kommer mye an på våre orienterings og verdibegreper og hvordan vi prioriterer. Personlig ser jeg til eksempel større trusler og mer akutte farer i the reublican war on science, klassekampen eller rase- krampa mot REAL- skolen og den fakultært forankrede høyere utdanning, enn i de langsiktig stigende temperaturer og deres følger. Ganske enkelt fordi menneskeheten vil være hjelpeløs og alvorlig truet om man i dagens situasjon aktivt og militant nedkjemper vår orienteringsevne og våre siviliserte tradisjoner. Og der synes ikke Bengtsson å være et problem man bør bry seg om. Han kan trå feil, men det kan jeg og. Til min store tilfredshet tok han det med humør. Jeg var ikke skarp nok på skriftens bokstav og hadde forvekslet ro med p, hvor det kun er en fluelort som skiller.

   Det gjaldt adiabatisk varmgang og IR- strålingens betydning i atmosfæren, som vi må ha rede på først før vi kan gi oss ut i klima i det hele tatt. Og der var han i alle fall ikke ukvalifisert, tverr og stur.

   Så er det hvilke kilder vi bruker i vår orientering og om vi der har opplyste og trenede rutiner for metode og kildekritikk.

   Når jeg her har med surrealistene å gjøre så vet jeg det er nytteløst å fare med materiale fra "varmistsiden", så jeg gjør som jeg er vant til og raqker det ut av fag som de ikke har bkontroll med og som garaqntert ikke er farget eller forulempet av noen klimadisputt. Og slår dem heller i hue med tøffinger fra deres egen leir, WUWT, Willis Eschenbach, og Roy Spencer.

   Jeg ser en bevegelse i dag i retning av at CO2- betinget AGW vinner aksept blant tidligere nektere, og takitikken mer blir å prutte det ned så langt råd er for å bagatellisere.

   En annen ide som da rykker mer in Focus er kostnadene ved klimatiltak. Og der kan jeg bedre være med på notene om bare det geofysiske og naturfaglige først og demonstrativt vises høyeste respekt.

   Antonio Guterres har nu i Madrid gjentatt Al Gores gamle ide om å skattlegge Big Coal og Big Oil, og slutte å skattlegge menneskelig arbeid. i.e du skal slippe inntektsskatt og moms og arbeidsgiveravgift, mens Fossilindustrien skal betale.

   Dette er åpenbart en tanke som får mange gamle kaqmerater til å gå i skyttergravene og på barricadene.

   Ellers er det jo min kunnskap og erfaring at den effektiviserte prosess og den omhyggelig gjennomtenkte og optimaliserte maskin som ikke røyker og drekker og brummer og varmer og skvaler, sikler, og lukter og skrangler, også er den dramatisk billigere og bedre maskin som øker velstanden og levestandarden.

   Maskinen skal være smør- fin.

   Akkurat det aspektet skremmer vannet av trollet. Det vil ha svarte og gule ormer og aller helst flammer ut av eksosrørene, ellers mister det sin makt.

   Det er noe så elementært som det som virkelig skremmer, og ikke klimaet..

   Den saklige og riktige løsning av et miljøproblem har det karakteristiske ved seg at det vanker en uventet julegave fra Fossegrimmen.

   Få vekk ulydene i maskinen på kyndig vis og det vanker en uventet gevinst i form av lavere pris og høyere virkningsgrad. Dette med fossegrimmen må være en ledetråd i miljøarbeidet og klimatiltakene.

   Radera
  2. LBt

   Jeg kan kanskje svare enda bedre, og dette bør interessere flere.

   I min leting efter læregrunnlaget og mulige kilder- overlærere, førsteforfattere, som virker og siteres videre, kom jeg tidlig over en Dipl.ing. Heinz Thieme, pensjonert Teknisk assessor upstairs ved jernbanen i det gamle Leipzig. Lanserende den adiabatiske lapse- rate- teori og insinuerende " mulig Religion?" om prestedattera Angela Merkel for hennes klima- angasjemang. "Religion?" var så mye som karakterdrap og effektivt yrkesforbud Upstairs i det gamle Leipzig, og er videre en mye brukt liturgisk formel innen klimasurrealismen.

   Se verdens første ateistiske stat og på vitenskapens grunn.

   Men så fant jeg nylig en viss Hans Jelbring "The greenhouse effect as a function of atmospheric pressure" fra 2003, som er meget tidlig og som kan være orginal kilde til hele ideen.

   Jelbring er svensk og skal være kjent.

   Jeg formoder dermed at Lennart Bengtsson kan ha vist et nasjonalt, kollegialt hensyn i kampens hete.

   Det var dette jeg gjenkjente ham og tok ham hardt for på Stockholomsinitiativet, Heinz Thieme- doktrinene, som jeg tror kan bygge faglig på Jelbring- modellen.

   Senere har jeg lett videre og saken er fulgt opp. Jeg nevner Zeller and Nikolov, Gehrich and Tscheuschner, kanskje også Joseph Postma.

   Og folk som har imøtegått dem, Proof of the atmospheric greenhouse effect av Arthur P Smith american physical society 29 feb 2008,....

   Men viktigst av alt synes

   Willis Eschenbach january 13 2012 A matter of some Gravity, WUWT

   og

   Dr.Roy Spencer.com july 30 2016 The warm Earth greenhouse effect or atmospheric pressure

   og

   Giving credit to Willis Eschenbach for setting the Nikolov Zeller silliness straight.

   Likeså på WUWT.

   Der er også Roy Spencer nevnt.

   Her har jeg med hensikt samlet fra hold som det er verre for surrealistene å bestride.

   Jeg blev tilskyndet til dette i sommer av Prof Emeritus Jan Erik Solheim, som på surrealistmøte lanserte Zeller-Nikolov- eller Hans Jelbring-modellen, og som ikke tålte snakk om de naturlige luftarters diskontinuerlige absorpsjonsspektra overfor elektromagnetisk stråling. Da blev han vred i kneipa, og slo meg ned med en dieselmotor.

   Tenke seg til en teoretisk astrofysiker som ikke tåler materialfag og spektrofotometri.

   Mens Bengtsson virker adskillig mer forstandig og høflig.

   Særlig vil jeg anbefale Spencers artikkel d/o på eget nettsted july 30 2016, som en eminent og meget lesverdig avhandling.

   Poenget til Spencer er at adiabatikken er der og gir ganske riktig lapse- rate, men bestemmer og definerer overhodet ikke lapse- rate scalaens nullreferanse eller faste temperatur- utgangspunkt.

   Det samme har flere kritiske forfattere pekt på.

   Jeg nevnte Arthur P.Smith. Som i sitt abstract hevder at "Observed parameters for Earth prove that without infrared absorption by the atmosphere, the average temperature of Earth surface would be at least 33K lower than what is observed".

   Et viktig ekstra poeng er dertil at denne Roy Spencer foruten å være fra NASA og steller med satelitter, også er ….. Religionøøøøø… . Spencer misjonerer og argumenterer aktivt for intelligent design samt bibelens troverdighet. Men leverer stundom i tillegg praktfullt for oss aspiranter og konfirmanter i fysikken, helt uten å krenke iallfall min hellige forsagelse og tro..

   Radera
  3. heidruns h,
   tack.
   Hans Rosling framhåller vikten av att utgå från fakta. Själv använde han tillgänglig statistik för att ge världens makthavare den verkliga bilden av människors tillvaro runt om i världen.

   Jag väljer GISS för att visa hur temperaturen genomsnittligt utvecklats de senaste:
   160 åren, en uppgång om 0,066 C per årtionde
   80 åren, en uppgång om 0.11 C per årtionde
   40 åren, en uppgång om 0,16 C per årtionde
   20 åren, en uppgång om 0,225 C per årtionde
   10 åren, en uppgång om 0,35 C per årtionde

   Jämför med det fall om 0,003 C per årtionde
   som fram till mitten av 1800-talet utgjort de senaste 1000 årens genomsnittliga och helt naturliga temperaturförändring enligt gjorda rekonstruktioner som tex Pages 2 k.

   En stillsam halvtimmars promenad som under någon minut övergår i stillastående för att därefter förbytas i en tjurrusning som på blott 2 min når hastigheten 300 km/tim. En accelererande utveckling vars slut ingen ännu sett.

   Detta är vad Lennart B väljer att beskriva som ”en mycket långsam utveckling”. Han har för övrigt sagt att klimatet är kaotiskt till sin natur dvs pågående förändring är inget att söka orsakerna till, klimatet uppför sig så. Det klimat som är så återkommande runt hela vårt klot att vi inte bara delat upp året i vår, sommar, höst och vinter utan tom ritat särskilda växt-zonskartor för att rätt förstå vad som naturligt går att göra där man är.

   Någon kan säkert ha synpunkter på valet av GISS och visst den som anstränger sig kan säkert byta ut 300 km/tim mot 150 men man kan också byta 300 mot 500 enbart genom att använda de senaste 10 årens uppgifter istället för de senaste 20.

   Hans Rosling säger också att man inte får handla i panik. Men det är inte detsamma som att ”avvakta” eller ”vänta och se”. När Hans Rosling insåg allvaret i Liberia för några år se agerade han omedelbart men inte i panik utan i linje med vad tillgängliga faktauppgifter motiverade. Han säger själv att han efteråt ångrade att han inte agerade tidigare. Greta Thunberg insåg vuxenvärldens handlingsförlamning för mer än 1 år sen och gör sen dess vad hon kan för att med hjälp av sin generation skaka liv i oss vuxna och ansvariga, vi borde agerat för 40 år sen.

   Vem vet hon kanske lyckas, om lite mer än 1 år är Greta röstberättigad tillsammans med sina jämnåriga.

   Radera
 18. LBt, får man verkligen sådan upplösning på temperaturuppskattningar över tusentals år (hundratals årtionden)? Du verkar ju tycka det så berätta hur stor variation det kan vara mellan årtionden över sådana tidsskalor?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonymus

   Hvis du er interessert i dette emne på annet enn politisk eristisk nivå, så burde du først ha betenkt og skaffet deg et grunnlag i generell geofysikk og systemanalyse med måle og kartlegningteori og praksis og kurveanalyse.

   Det er nemlig slett ikke gitt at klimaforskningen begrunner sine modeller og proxier slik du tilfeldigvis og fra ukvalifisert, fremmedkulturelt, antifakultært hold har lært at det er blitt begrunnet, slik at det skal kunne være lett å gjøre narr av og bestride.

   Du glemmer vel, eller har aldri lært å reflektere over, at i de store og hovedasaskelige og langsiktige trekk så kan tingene ha andre år- saker enn bare det man ser på sær-faglig vis i det helt lokale og provinsielle og øyeblikkelige.

   Og at de store og lange og helhetlige former så som at jorden er rund og tiden er lang for eksempel, det skyldes ikke summen og statistikken av alle de små og lokale detaljer, alle sandkornene atomene og molekylene og mikrosekundene. Og særlig ikke på det vis som du tilfeldigvis måtte være blitt belært om i din private, lokale, faglig sosialt historisk geografisk religiøst politisk provinsielle, læresituasjon.

   Om bølgehøyden er 12 meter og slingrer vilt opp og ned på uforutsigelig vis utenfor Gøteborg, så er det slett ikke så logisk og fornuftig bare å gange opp med avstanden til Frederikshavn og formode at usikkerheten og slingeret der borte må være i størrelsesorden kilometer og mil.

   Det er likeså grenser for hvor vidt man bør avsløre og publisere at man aldri har lært om vannets og dessuten varmens natur.... uten å bli gjenkjent som et rutinemessig, anonymt fjols og et troll.

   Om man har lært å interessere seg på opplyst nivå istedenfor bare å kjempe politisk sosialt religiøst mot den slags omstendigheter, så kan man exellere i naturtegn og landemerker og skiole, og visningsforsøk, som mer tyder på at klimaforskningen i dag er solid og på rett spor.

   Og mer og mer av naturen og virkeligerten også lokalt og i det små og på kort sikt, som må bestrides om man heller velger å holde fast ved de gamle nekter- vedtak og doktriner.

   Radera
 19. Alltid intressant och lite skrattretande när klimataktivister tror att de vet mer än experter på klimatområdet. Lyssna gärna och lär:https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-lennart-bengtsson/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengtssons fanclub,
   jag har börjat lyssna av Lennart B:s bok '"Vad händer med klimatet?" men det tar nog sin tid innan jag är färdig, boken är faktaspäckad, lärorik och mycket intressant. Jag söker bl a svar på hur han kommit fram till att klimatet är kaotiskt till sin karaktär samt vad han väger utvecklingen mot när han säger att klimatutvecklingen sker långsamt.

   Radera
  2. LBt
   Det er vanskelig å vurdere Bengtsson når han ikke er her, og jeg har ikke hans bok.

   Men en ting må være galt, og det er at klimaet er kaotisk. Ikke slik det er definert, men det defineres jo ulikt og tendensiøst falsk alt eftersom man vil krangle eller ei.

   Slike primære premissere som jordens rundhet og dens omkrets og avstanden til nærmeste stjerne og solkonstanten er særlig konstant og regulært og særlig ikke kaotisk. Og det er slike ting vi primært må bygge klimafysikken på.

   Det er dette med naturlover og definisjoner og konsensus og aksiomer som vi primært må bygge på og la være å bestride, for vi må ha det til orientering og kontroll.

   Fordi en viktigste del av kunsten er å kunne skille hva som eventuelt er konstant og regulært fra hva som er chaotisk og uforutsigelig.

   "klimaet er overlagret chaotiske elementer" burde han sagt. Det hevdet nemlig Roger Revelle ca 1960 "men ved neste tusenårsskifte vil CO2- AGW- effekten stige klart frem over dette chaos."

   Der virker det efter hva du sier at Bengtsson ikke deler Revelles syn på det punkt, og da har de i tilfelle grunnleggende definisjoner ulike.

   Radera
  3. Boken är intressant och mer tillförlitlig än diverse bloggares åsikter. Läs gärna också "Klimatet och människan under 12.000 år" av Fredrik C Ljungqvist för att bygga på dina klimathistoriska kunskaper. Där kan du t.ex läsa om de olika värmeperioderna unde romar- och medeltiden, samt den oförklarliga värmeökningen under 1930-talet,som Bengtsson nämner i intervjun med Kvartal. Och mycket mer.

   Radera
  4. heidruns h,
   påståendet att klimatet är kaotiskt från en tungviktare som Lennart B är bekymmersamt eftersom klimatskojarna ur detta finner stöd för att det som pågår bara är naturligt, något som sker.
   För övrigt har Lennart B haft flera tillfällen att bemöta mig i denna del. Men boken är intressant och tar sin tid för mig att smälta.

   Radera
  5. LBt

   Der kan du bare se hvor risikabelt det er å bli for gammel og for tung.

   Radera
 20. Lyssna på Bengtsson och förneka inte osäkerheterna. Han refererar hela tiden till IPCC, inte till klimataktivister och Rockström:https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-lennart-bengtsson/

  SvaraRadera
 21. LB säger inte att klimatet bara är kaotiskt, han säger att delar av det är kaotiskt, och inte går att förklara,t.ex värmeperioden på 1930-talet. Men ffa säger han att domedagsscenarierna i princip är fria fantasier.

  SvaraRadera
 22. LBt

  Smälta er sær- svensk og er enten et meget gammelt ord, eller meget nytt. Vi sier fordøye, fra tysk verdauen via Dansk eller snarere Hansaspråk.

  Smelte er hva vi gjør med smør og tinn og bly og is og jern. Jeg husker jeg stusset første gang jeg leste det, men forsto det intuitivt tregt og langsomt.

  Se ordet smult, som er noe man har smeltet. Så har vi Smalt, som er fagutrykk fra bergverkene, coboldblått glass. Og den eventuelle tyske ordstammen.

  Men jeg vet generelt fra fysiologien og biokjemien om hva som foregår i magen og i tarmene. Der løses alt som kan ned til sine elementer og komponenter og opptas i organismen. Det "smeltes" og diffunderer ut i en viss forstand. Således forsto jeg innledningsvis det svenske ordet "smälta".

  Apropos, jeg tror ikke det er så farlig med fett, men ikke likegyldig hvilket fett, og det må ha kvalitet, og ikke være trans- fett, gammel frityrolje eller herdet fett i form av margarin. Tvertimot må man både ha omega 3 og omega 6 og litt mettet fett i form av stearin og kokos og sjokolade. Og raps er min favoritt. Fåretalg er således mettet og høymolekylært, men ikke uspiselig.

  Men til klimaet. Jeg leser en diskusjon hos klimasurrealistene der en dyktig dame med russisk aksent Valentina Zharkova fremlegger om sol- syklusene og muligheten for nytt Maunder minimum. Hun tilføyer at dette slett ikke mot- sier eller gjen- driver CO2- AGW- teorien men superponerer.

  (jeg ser Valentina Zharkova er gått viralt andre sted er på nettet)

  Men der er det at det klikker for mange dia- lektiske materialister, som er istand til å mene at om det kan vises at barometertrykket og vinden påvirker vannstanden, så er det automatisk mot- bevist at månen gjør det samme, den ene forklaring eller den ene sammenheng i et komplekst system mot- sier og mot-beviser og gjen- driver den annen.

  I praksis, at om noe er naturlig, så mot- sier og mot- beviser det at noe annet i samme system også kan være antropogent og kunstig.

  Se også populistene og Sverigedemokratene, en ting kan ikke være reell eller relevant og den existerer ikke dersom den ikke impliserer og tillater fullt gateslagsmål og borgerkrig.

  Jeg har sett det også i Maos lille røde bok. Jeg vet ikke hva som står i orginal på kinesisk, men i norsk oversettelse står det ganske konsekvent at når A er forskjellig fra B, så står det konsekvent at det er det en "mot- sigelse" mellom A og B. Det fungerer konsekvent dypt gramatisk filosofisk; enhver forskjell eller kategorisk ulikhet omtales som en "mot- sigelse".

  Antagelig skyldes dette gammel nasjonalsosialistisk syntaks og logikk til konfirmasjon blant særlig innvidde og dyktige, vestlige oversettere. Slik at om A er ulik B og kan skilles fra B, så er B gjendrevet og anihilert mot- bevist i og med A.

  Og da gjelder videre det gamle kinesiske ordtak tre skritt fram og to tilbake, så borgerkrigen og gateslagsmålene kan vedlikeholdes.

  Sverige har et særlig Coronaproblem; Åkesson forlanger Tegnells hode på et fat.

  Jeg vil si at efter demonstrasjonene i Washington, London og Oslo og Gøteborg, om ikke Covid-19 blusser klart opp igjen der alle hygieneregler blev tilsidesatt, så er vi blitt bedratt av WHO. Og jeg må revidere mine hygiene og virusteorier radikalt.

  Men jeg tror mer det er den skinnbarlige SATAN som er løs og in charge og vil ha fart i Covid-19 pandemien igjen.

  SvaraRadera
 23. Kunskapsläget är väldigt oklart.
  Men kanske är det bäst med kärnkraft i alla fall. Sol, vind och biomassa är ju än värre miljöförstörare. Om några strandtomter försvinner om 200 år tycker jag inte är nog skäl att svälta ihjäl hundra miljoner fattiga med dyrare energi.

  SvaraRadera
 24. Ni anger att Bengtsson har fel i sitt påstående om att det är oklart i vilken utsträckning människan och då CO2- utsläpp orsakar den globala uppvärmningen och att forskarna är överrdns om att det är människans påvefkan till 100% som orsakar temperaturstegringen. Hur förklatas då den temperaturstegring som skett mellan 1850 och exempelvus 1950? Vad är det människan gjort 1850 som orsakade att temperaturen pötsligt ökade. Industrialismen var i sin linda och någon olja brändes inte i ngn nämnvärd utsträckning Förefaller uppenbarligen som om det finns faktorer utanför människabs påverkan som orsakar den globala uppvärmningen. Så läbge vi inte kan klargöra hur stor andel som är påverkbar är det inte rationellt att skapa hysteri kring frågan.

  SvaraRadera
 25. Unknown,
  intressant intervall 1850-1950. Den sk 60-årscykeln har ett stigande förlopp 1910-40 och följaktligen även 1850-80. Cykliska förlopp i en dataserie kan enkelt elimineras med ett glidande medelvärde vars längd överstiger cykelns periodicitet. Se nedan hur tillgänglig temperaturdata förvandlas från medelvärden per år, per 11 år och per 60.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:12

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:132

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720

  Kan knappast bli tydligare. Ökar man medelvärdesintervallet ytterligare förändras inte grafen, alla cykliska överlagringar är redan eliminerade, bara påverkan återstår. Ett fullt naturligt temperaturfall om 0,03 grader per århundrade har förvandlats i en extremt snabb uppgång om 1,5-2 grader. Lennart B brukar benämna denna uppgång "långsam".

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet