3 juni 2009

Per-Olof Eriksson vilseleder i Ny Teknik

Per-Olof Eriksson, tidigare koncernchef i Sandvik och känd så kallad "klimatskeptiker", besökte i mitten av maj det omtalade riksdagsseminariet med Roy Spencer och Bob Carter. Där inspirerades han tydligen till att skriva en debattartikel i Ny Teknik. I artikeln, med rubriken "Vetenskapen oense i klimatfrågan" uttrycker han – återigen – sina tvivel på IPCC:s slutsatser om klimatförändringarna.

Tyvärr innehåller hans artikel en mängd felaktigheter. Låt oss ta oss an dem i tur och ordning:
Källén hänvisade till datormodeller från FNs klimatpanel IPCC, som visar att jordens medeltemperatur med hög sannolikhet kommer att öka med mellan 2 och 4,5 grader om 100 år om vi slutar att använda fossila bränslen som ökar mängden koldioxid i atmosfären.
Nästan rätt, men IPCC skapar inga modeller själva. IPCC sammanställer forskningsläget. Resultat från klimatmodeller ingår som en del av rapporterna. Dessutom, det scenario i IPCCs sammanställning som har den lägsta temperaturökningen har en ökning av temperaturen på 1,8 grader, men då i medeltal. Scenariot med den högsta temperaturökningen har ett medel på 4 grader. Det som kallas klimatkänslighet, alltså den förväntade temperaturökningen vid en fördubbling av koldioxidhalten, brukar annars ligga mellan 2 och 4,5 grader då man pratar kortare tidsperioder som fram till 2100.

Det har även publicerats fler scenarier efter IPCCs sammanställning. Ett sådant scenario kommer från MIT och bygger på antagandet att inget görs åt våra utsläpp av växthusgaser, vilket i den modellen gav en medianhöjning av temperaturen på 5,2 grader.
Det intressanta är att koldioxid är en relativt mild växthusgas, som endast står för några få procent av den totala växthusgaseffekten på jorden. Den helt dominerande växthusgasen är vattenånga, som gör att jordens medeltemperatur ökat från cirka minus 18 grader, om vi inte hade några växthusgaser alls till dagens 14-15 grader.
Detta är ett faktafel, möjligen resultatet av en visklek "klimatskeptiker" emellan? Har Eriksson någon vetenskaplig publikation som stöd för sina 95 procent, en källa ingen annan har sett? Enligt den etablerade vetenskapen står vattenångan för cirka 60 procent och koldioxid för omkring 25 procent av den "naturliga" växthuseffekten. De 95 procent som Eriksson anför har däremot cirkulerat runt i "skeptiska" kretsar i åratal, utan hänvisning till någon källa eller hänsyn till fakta.
Jorden vore således inte lämplig för oss människor utan växthusgaser. Av denna uppvärmning står vattenånga för cirka 95 procent och övriga växthusgaser för resterande 5. Säg att koldioxiden hittills bidragit med två grader, så förstår du att den inte ensam kan bidra med mer än högst ytterligare en grad.
Eftersom uppgiften ovan är fel blir alla slutsatser som bygger på uppgiften fel, även det här. Resonemanget är dessutom självklart ovidkommande. Om Eriksson verkligen trodde att de tiotusentals personer som ägnat sig år klimatforskning de senaste 50 åren skulle ha missat någon enkel poäng som denna borde han försöka publicera sina tankar i vetenskapligt granskad press, hellre än som en debattartikel i Ny Teknik.
Varför visar då modellerna två till tre grader så hög ökning? Jo, det förklarar Källén och "modellmakarna" med att det finns förstärkningsmekanismer som driver upp temperaturen. Klimatforskaren Roy Spencer, som ägnat sitt liv åt att mäta jordens medeltemperatur med hjälp av satelliter, har kommit till motsatt slutsats. Jorden har tvärtom stabiliserande effekter som motverkar koldioxidens växthusverkan.
Förstärkningsmekanismerna är högst reella och finns väl dokumenterade. Återkopplingen från vattenånga har vi till exempel redan beskrivit i två bloggposter, här och här.
De 10-20 år som gått sedan modellerna lanserades stödjer hans slutsatser. Den faktiskt observerade medeltemperaturen ligger idag klar under vad modellerna har förutsagt. Det är molnbildningen som är svår att förutsäga. Mera moln ger en kallare jord och mindre moln ger en varmare jord. Som fysiker inser jag hur svårt det är att göra datormodeller som förutsäger molnbildning. De energimängder som flyttas runt när vatten avdunstar för att sedan falla ut som vattendroppar i moln är mycket stora också i jämförelse med de strålningsenergier som växthuseffekterna bygger på.
En annan spridd myt är att den senaste tidens temperaturer skulle visa att modellerna är fel. Intresserade rekommenderas att läsa den vetenskapligt publicerade artikeln "Is the Climate Warming or Cooling?" där den myten avfärdas. Det är helt riktigt att det finns stora osäkerheter i klimatmodellernas behandling av moln. Självklart hoppas alla att molnen ska uppföra sig på precis det sätt som gör att den negativa återkopplingen blir stor och omintetgör ut de positiva återkopplingarna, men att hänga upp vår framtid på en sådan chansning vore dåraktigt. Vår okunskap går åt båda hållen: Kanske kan molnen ha en stabiliserande effekt, kanske gör dom de värre än vad vi tror idag.
Själv kan jag inte helt följa forskarnas resonemang beträffande förstärkning eller dämpning. Men när jag vet vilka stora temperaturextremer vår jord varit utsatt för under sin långa historia, inser jag att om vi inte hade stabiliserande effekter till normalvärden, skulle dem för länge sedan ha skenat och utplånat allt liv.
Att positiva återkopplingar dominerar betyder inte nödvändigtvis att temperaturen skenar.

Det är alldeles riktigt att "stabiliserande effekter" existerar: Jordens yttemperatur var till exempel ungefär 60 grader C under livets första stapplande steg trots att solen var cirka 30 procent ljussvagare. Detta brukar kallas "faint sun paradox", när den höga temperaturen med stor sannolikhet orsakades av växthusgaser. Framför allt eftersom att den tidiga atmosfären dominerades av koldioxid, men även metan.

Utan de så kallade "stabiliserande effekterna" och livets uppkomst på Jorden skulle Jorden vara en kopia av Venus, då solen i dag är mycket starkare än för 3,5 miljarder år sedan. Dessa så kallade stabiliserande effekter på koldioxid verkar dock över helt andra tidsskalor än vad antropogena utsläpp av koldioxid gör och det är mycket vanskligt att räkna med att de ska ta hand om den ökade mängden koldioxid som mänskliga aktiviteter har givit upphov till. Planeter strävar inte efter att "stabiliseras" vid det klimat Jorden har idag - inte ens Jorden gör det.

Livet på Jorden som helhet klarar alldeles utmärkt av en temperaturökning. Det blir tyvärr svårt för delar av Jordens befolkning att göra detsamma.
Sådana instabiliteter som IPCCs datormodeller förutsätter hade omöjliggjort livets evolution under jordens långa historia. Bob Carter har ägnat mycket tid åt att studera jordens historia och kunde livfullt berätta om tidigare extremer, som för övrigt för det mesta utgjorts av det vi kallar istid, då vårt land var täckt med flera kilometer is.
Enligt den etablerada förklaringen till istiderna är den primära orsaken till klimatförändringarna periodiska variationer i jordens bana runt solen, så kallade Milankoviccykler. De förändringar i strålningsbalansen som dessa orsakar är dock för små för att ensamma orsaka de stora temperatursänkningarna vid en istid. Positiva återkopplingar från vattenånga, koldioxid, albedo etcetera förstärker den initiala nedkylningen, precis som att vi kan förvänta förstärkningar av den uppvärmning som primärt orsakas av antropogena utsläpp av koldioxid.
En ny istid kommer inom loppet av några tusen år att ställa mänskligheten inför enorma prövningar. Kanske kan en uppvärmning av jorden med någon grad fördröja den katastrofen. Vi vet från historien att livets mångfald alltid har gynnats och kulturen blomstrat när jorden varit varmare, medan köldperioder alltid präglats av missväxt, pest och krig.

Förutsägelsen om en ny istid med den fina noggrannheten några tusen år är långt ifrån självklar och detsamma gäller påståenden om kopplingen mellan köld, pest och krig. Men visst finns det en poäng i att forskarna med större och större säkerhet kan förklara vad som reglerar och kan reglera temperaturen på jorden. I en oviss framtid skulle man kanske kunna använda detta för att både sänka och höja temperaturen på jorden. Till en början gör vi klokt i att inte höja temperaturen på jorden genom att släppa ut mer växthusgaser.

För övrigt känns det konstigt att Ny Teknik, som inte tar in repliker i sin tidning, släpper igenom debattartiklar på denna nivå, tyvärr är det inte första gången det har hänt heller.

34 kommentarer:

 1. Inte relevant för just den här postningen. Vill bara meddela att jag öser lite beröm över er här:
  http://ekotank.blogspot.com/2009/06/bloggarkomplimang.html

  SvaraRadera
 2. Tack för den genomarbetade genomgången av Per-Olof Erikssons artikel! Man kan tycka att det är märkligt att Per-Olof som verkar lägga så mycket tid på klimatförändringen inte har grepp om dessa relativ enkla samband.

  Att den debattansvarige på Ny Teknik inte har koll är väl inte så märkligt. Men jag undrar om anledningen till att en sådan som Per-Olof får hållas kan vara att det finns en missuppfattning att teknisk utbildning (även om den är flera decennier gammal) innebär en vetenskaplig kunskap.

  Det kan ju vara stor skillnad på att vara tekniskt kunnig och att förstå de fysikaliska sambanden.

  SvaraRadera
 3. Uppsalainitiativet och Stockholmsinitiativet... Lever ni inte på samma planet?
  Hur kan ni ha så olika åsikter i samma fråga?
  För egen del lutar jag nog åt Stockholmsinitiativet. Det finns ju faktiskt inga vetenskapliga belägg för den s k AGW-hypotesen.
  Och hur kan det komma sig att svenska medier så till den milda grad och under så lång tid kan undanhålla folket all den kritik av AGW-hypotesen som faktiskt finns?

  SvaraRadera
 4. Torbjörn, vad skulle du acceptera som belägg för AGW? Har du någon alternativ hypotes som utan en mängd ad-hoclösningar förklarar observationerna bättre?

  SvaraRadera
 5. Torbjörn,

  Du menar alltså att du hellre tror på Lars Berns stolliga konspirationsteorier och fantasier om fascism?

  SvaraRadera
 6. Torbjörn M: Det finns ju faktiskt inga vetenskapliga belägg för den s k AGW-hypotesen.

  Jo, det finns det. Även om SI och ett stort antal bloggare spammar anekdoter som sägs motbevisa AGW, är det ett faktum att världens ledande klimatforskare och vetenskapsakademier inte stöder deras sak. Visserligen har SI en förmåga att trumma ihop listor och argument som låter övertygande för den oinsatte, men när man granskar listorna och argumenten brukar det mesta av deras "kritiska invändningar" falla sönder. En stor skillnad är att medan SI gärna kommer med tvärsäkra men obelagda påståenden (som pinsamt ofta visat sig vilseledande eller direkt felaktiga), brukar påståenden här på UI backas upp med länkar och källhänvisningar till vetenskapligt publicerade verk.

  Och hur kan det komma sig att svenska medier så till den milda grad och under så lång tid kan undanhålla folket all den kritik av AGW-hypotesen som faktiskt finns?

  Det kan bero på a) att Naturvårdsverket, SMHI, Kungliga vetenskapsakademien samt samtliga svenska medier är med i en massiv konspiration som de inte skulle ha något att vinna på att tillhöra. Eller, b) att kritiken inte håller.

  SvaraRadera
 7. ErikS

  Jag skall inte störa er allt för mycket på UppsalaInitiativet, men din sista kommentar förtjänar faktiskt lite beröm. Du säger att AGW-hyptosen är ett försök att förklara observationerna (ffa temperaturutvecklingen mellan åren 1975-98) och att ingen har presenterat en bättre och mer övertygande alternativ förklaring till den observationen.

  För så är det på sätt och vis, och du berättar iaf halva sanningen helt korrekt. Däremot vet du att det finns andra alternativa och/eller komplementerande hypoteser, och du nämner heller inte att alla tidgare liknande, eller större variationer i klimatet som förekommit inte heller kan förklaras, och dessutom med säkerhet inte har berott på vare sig mänskliga eller andra CO2-utsläpp.

  Dvs att AGW-hypotesen försöker att idag (nu, fortfarande) förklara ffa en 23 år lång trend från förra årtusendet, och implicit säga att ingen av alla andra mekanismer som innan dessa orsakat liknande temperatur- (och även klimat-) variationer är orsaken.

  Denna senare biten är en ganska långtgående (dvs spekulativ) hypotes, och AGW-sidan har väsentligen inga belägg alls för att dessa för densamma helt nödvändiga förutsättningar skulle kunna vara uppfyllda. Även om det sedan 1998 års topp, alltså ganska nyligen, har förekommit vissa antydningar till att även naturliga effekter kan påverka klimatet. Märk väl 'nu påverka' men så långt som till att kan ha 'tidigare påverkat' försöker man fortfarande undvika att behöva hantera.

  Det är lite synd (fast kanske inte konstigt) att frågan har urartat till ett veritabelt skyttegravskrig, där det främsta motivet har blvit att kunna anklaga den 'andra sidan' för att ha tokfel, sk 'debunkande', och denna postning är ytterligare ett exempel på detsamma.

  Jag har utmanat Erik S (på annan plats) att föra en mer seriös diskussion om värdet av en sådan detalj, men är rädd för att det inte kommer att bli av. OCh då får jag nöja mig med att som ovan påpeka att även om man den egna ståndpunkten till hälften är konsistent med den hypotes man tror på, räcker inte det för att påvisa att andra hypoteser måste vara fel, eller ens mindre trovärdiga/sannolika.

  Att föra ett vetenskapligt resonemang i mål kräver nämligen att man går hela vägen och gör det ordentligt. De vanligaste teorier som bygger på premissen 'du kan inte bevisa att vi har fel' är normalt konspirationsteorier, och sådana kan handla om allt från ZOG, 9/11, Bilderberggruppen, Illuminati mm. Och även bland AGW-anhängarna existerar sådana föreställningar som då handlar om Exxon eller tobakslobbyn mm.

  Men sådant är som sagt blindspår för dem som fortfarande är intresserade av sakfrågorna.

  SvaraRadera
 8. Jonas, dina jämförelser haltar rätt betänkligt. Illuminati, ZOG etc. finns inte, lobbyister för diverse saker (för minskade koldioxidutsläpp, mot minskade koldioxidutsläpp, för tobak...) finns. Och faktum är att en stor andel av de tongivande "skeptikerna" är finansierade av tankesmedjor.

  Nu föredrar jag att diskutera sakfrågorna (fast helst inte med dig...), men det är inte några konspirationsteorier.

  SvaraRadera
 9. ErikS

  AGW-sidans tjat om allt från tobakslobby till Exxon om kreationism finns. Och är totalt ovidkommande. Även pratet om ZOG, 'truthers' om 9/11 mm finns, och är totalt ovidkommande.

  Det faktum att en stor andel av AGW-anhängarna är finansierade av skattemedel är också ovidkommande för sakfrågan. Men ev kan det förklara varför det verkligen kryllar av stollar där. Men det är heller inget argument.

  Att du inte vill diskutera sakfrågor får jag lov att acceptera, och att du vill undivka sådana med mig är nästan en komplimang. Men för mig och inte för dig.

  Och du kommenterade den minst relevanta delen av mitt inlägg ovan men skippade det som har med sakfrågan att göra. Vilket jag kanske också skall se som en komplimang, vem vet ...

  SvaraRadera
 10. Jonas, vem tror du att du övertygar med ditt svammel?

  SvaraRadera
 11. Om du hade haft någonting mer substantiellt att komma med hade du säkert gjort det, ErikS.

  Och om du vill ersätta sakdiskussion med oförskmdheter: Be my guest!

  Jag vet redan nu hur detta kommer att sluta, men du hoppas kanske fortfarande på att AGW-hyptesen skall komma igen som i någon av Rocky-filmerna ...

  SvaraRadera
 12. Nej, jag övertygas inte av era argument. Läser man era motståndare ordentligt, då uppdagas samma invändningar mot er, som ni riktar mot dem.

  Era s k bevis är ur vetenskaplig synvinkel inte värda ett vitten.

  Tänk om ni kunde mötas i en ärlig debatt! Vågar ni det?

  Jag började intressera mig för klimatdebatten efter att ha läst Al Gores bok "En obekväm sanning", 2007. Den boken verkade övertygande. Men sedan har jag förstått att den inte håller. Den är i dag totalt söndersmulad. Och ingen nämner ju den heller!

  Jag kan helt enkelt inte begripa hur en hel värld nu kan dra i gång ett experiment med klimatet grundat på så otroligt mager vetenskaplig substans. I inget annat sammanhang tillåter vi det.

  Politikerna har helt enkelt fått snurren, därför att det är verkligen inte vetenskapsvärlden som önskar detta. Där är i stället skepticismen vida utbredd och i växande.

  Som sagt, det skulle vara intressant med en debatt mellan AGW-anhängarna och dess skeptiker.

  SvaraRadera
 13. Torbjörn M: "Tänk om ni kunde mötas i en ärlig debatt! Vågar ni det?"
  Nu avgörs ju inte vetenskapliga frågor vare sig i debatter eller på bloggar, utan i vetenskaplig litteratur. Om du har en avvikande uppfattning med starka belägg för din sak får du skicka in det för publicering.

  "Jag kan helt enkelt inte begripa hur en hel värld nu kan dra i gång ett experiment med klimatet grundat på så otroligt mager vetenskaplig substans. I inget annat sammanhang tillåter vi det."

  Tänka sig att jag håller med helt. Att fördubbla halten av en gas med dokumenterat stor växhuseffekt utan att veta att det är ofarligt är korkat. Speciellt när det faktiskt finns belägg för att det är skadligt.

  SvaraRadera
 14. Välkommen tillbaka Jonas!

  Du säger att AGW-hyptosen är ett försök att förklara observationerna (ffa temperaturutvecklingen mellan åren 1975-98)...

  Men Jonas, det har han ju inte sagt. Varför säger du så? I själva verket är ju teorin äldre än så.

  ...och att ingen har presenterat en bättre och mer övertygande alternativ förklaring till den observationen.

  Det säger han ju däremot. Bra jobbat, Jonas!

  ...det främsta motivet har blvit att kunna anklaga den 'andra sidan' för att ha tokfel, sk 'debunkande', och denna postning är ytterligare ett exempel på detsamma.

  Du får det att låta som om det rörde sig om lösa anklagelser. Men i själva verket har ju UI visat, tydligt och med länkar till vetenskapligt trovärdiga källor, att P O Eriksson faktiskt hade fel, både i fråga om resonemang och fakta. Är det inte viktigt att man korrigerar sådana fel för att få till en relevant vetenskaplig debatt baserad på fakta? Eller menar du att uttalandet Av denna uppvärmning står vattenånga för cirka 95 procent och övriga växthusgaser för resterande 5 inte bör kritiseras? Vill du utveckla?


  Däremot vet du att det finns andra alternativa och/eller komplementerande hypoteser...

  Vilka menar du, Jonas? Skulle du vilja länka mig till några sådana, så att vi kan ta ställning till dem? Gärna peer-reviewade, så att vi vet att de är seriösa.

  och du nämner heller inte att alla tidgare liknande, eller större variationer i klimatet som förekommit inte heller kan förklaras, och dessutom med säkerhet inte har berott på vare sig mänskliga eller andra CO2-utsläpp.

  Att tidigare varma perioder har inträffat tidigare utan mänsklig inverkan är det väl ingen som bestrider. Och det är väl ingen som heller har påstått att mänsklig påverkan är den enda möjliga klimatvariabeln. Så varför skulle det vara till AGWs nackdel, menar du? Posta gärna länkar till dina källor.

  SvaraRadera
 15. Torbjörn M: Nej, jag övertygas inte av era argument. Läser man era motståndare ordentligt, då uppdagas samma invändningar mot er, som ni riktar mot dem.

  Har SI stöd av vetenskapsakademierna, menar du? Av 97,4% av de mest meriterade klimatologerna? Kika på SIs uttalanden igen. De anger inte vetenskapligt källor, skriver upprop som de saltar med professorer i bl.a. kulturgeografi och båtkonstruktion,

  Era s k bevis är ur vetenskaplig synvinkel inte värda ett vitten.

  Det tycker jag var ett konstigt uttalande. Jag har ju faktiskt länkat till en hel del vetenskapligt belagda källor i just den här tråden. Vad har du för invändning mot de källorna, ur vetenskaplig synvinkel?

  Politikerna har helt enkelt fått snurren, därför att det är verkligen inte vetenskapsvärlden som önskar detta. Där är i stället skepticismen vida utbredd och i växande.

  Jag upprepar: av de högst meriterade klimatologerna är 2,6% "skeptiker". Inte vad jag skulle kalla för "vida utbredd".

  SvaraRadera
 16. Jonas, jag avvisade din senaste kommentar. Bemöt Samuel K:s argument istället för att spekulera om personliga egenskaper hos diverse personer nästa gång så kommer din kommentar in.

  SvaraRadera
 17. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 18. Jonas N
  "....och du nämner heller inte att alla tidgare liknande, eller större variationer i klimatet som förekommit inte heller kan förklaras, och dessutom med säkerhet inte har berott på vare sig mänskliga eller andra CO2-utsläpp."

  För din egen trovärdighet så vore det bra om kan reffa till granskad forskning hur CO2 och T varierat över tid och att de inte har ett sammband. Är detta din egna hypotes ihopsnickrad after år av arkivstudier på nätet?

  Jag vet inte om du har överhuvvudtaget tagit del av forskning kring detta, men följande länk kan säkert skingra lite av dimman.

  Klaus Wallmann Mesozoic climate
  nature geoscience | VOL 1 | JANUARY 2008 | www.nature.com/naturegeoscience

  Det märkliga är att kritikerna är så förbaxat tvärsäkra på att AGW är falsk men sväljer vilka stolligheter som helst från förnekarlägret. "Upp och ner, ner och upp tuppen gal i granens topp............" typ!

  SvaraRadera
 19. Simon K...

  97,4 % av de mest meriterade klimatologerna, skriver du.
  Sådana argument förkastade jag mycket snabbt i min skepticism.
  97,4 % av hur många då?
  Och vad är en klimatolog?
  Är det endast en fördel att vara "klimatolog"? Vad jag vet så är deras infallsvinklar tämligen snäva. Det behövs mycket bredare angreppssätt och då visar det sig att acceptansen för AGW-hypotesen är långt mindre än vad som avspeglas i svenska medier.

  Huvudinvändningen mot AGW-hypotesen är datormodellernas tillkortakommanden när det gäller att simulera en oerhört komplicerad klimatverklighet. Här har man misslyckats, men man fortsätter agera som om någonting annat gäller. Det man missar med modellerna är förmodligen en lång rad återkopplingar som gör att betydelsen av mängden klimatgaser övervärderas kraftigt.

  SvaraRadera
 20. Torbjörn M: Sådana argument förkastade jag mycket snabbt i min skepticism.

  Det är bra och relevanta frågor som du lyfter fram. Nu länkade jag till artikeln i förhoppningen att du skulle läsa den och själv söka svar på dina frågor om den, men om du tycker att det är för jobbigt kan jag ju återge lite data ur den åt dig. Dock är jag lite besviken över att din första reaktion var att förkasta artikeln utan att ens läsa den. För mig innebär skepticism att man kritiskt värderar sina källor, inte att man automatiskt säger "det där tror jag inte på" utan att ange någon rationell orsak.

  97,4 % av hur många då? Och vad är en klimatolog?

  Den fullständiga studien omfattar 3146 forskare inom olika geovetenskaper i företrädesvis USA, men också Kanada och övriga världen (mestadels av doktorsgrad eller högre). Forskarna noterar att flera kända "skeptiker" figurerar på listan. Av dessa var det 79 individer som hade klimatvetenskap listat som sitt expertisområde samt publicerat mer än 50% av sina peer-reviewade artiklar på temat global uppvärmning. Dessa är alltså de mest meriterade experterna.

  Är det endast en fördel att vara "klimatolog"? Vad jag vet så är deras infallsvinklar tämligen snäva.

  I detta fall skulle jag säga att ja, det är en fördel. Klimatologi är en interdisciplinär forskningsgren som handlar om att behandla klimatfrågan just utifrån breddade perspektiv.

  Det behövs mycket bredare angreppssätt och då visar det sig att acceptansen för AGW-hypotesen är långt mindre än vad som avspeglas i svenska medier.

  Som sagt: det är faktiskt klimatologerna (såsom definierade här) som står för det bredare perspektivet, medan många framträdande "skeptiker" snarast har en begränsad utblick (och ofta inte publicerat alltför mycket vetenskapligt heller, men är desto flitigare på att ge intervjuer och skriva insändare.

  Om du vill förkovra dig ytterligare finns hela avhandlingen här.


  Anledningen till att SMHI, Naturvårdsverket och KVA stöder frågan är just att forskningen är solid. De är inte politiker, utan forskare. Läs länkarna. Om du är sant skeptisk, och inte bara har bestämt dig för vad du vill tycka i frågan, kan du säkert finna dem informativa.

  SvaraRadera
 21. Torbjörn, hur kan du vara säker på att man inte istället missar återkopplingar som gör att betydelsen av ändringar i växthusgaser undervärderas? Om modellerna är osäkra måste osäkerheten kunna slå åt båda håll!

  Nu har man viss kalibrering genom att modellerna bör kunna beskriva historiskt klimat rimligt väl. Istidscykler, temperaturfall efter vulkanutbrott etc. Stoppa in en massa negativa återkopplingar och du får inga istider.

  Om det finns en sån massa "skeptiker" bland forskarna och klimatmodellerna kan ge i stort sett vilket svar som helst, varför ser vi inte artiklar där dessa "skeptiker" skapar realistiska klimatmodeller som inte ger någon uppvärmning med mer CO2?

  SvaraRadera
 22. Angående tobak, kreationism.

  Varför är det av intresse om en forskare är anhängare av kreationism? Anmärkningsvärt verkar det som om det inte är självklart varför forskare med sådan världsbild tas emot med viss skepsis i AGW "lägret". Jag känner mig därför manad att förtydliga åtminstone mina egna betänklighter om dessa knäppisar. De förkastar nämligen all etablerad vetenskap om frågeställningar om livet och Jordens utveckling, och därmed (iaf i mina ögon) är deras trovärdighet lika med noll. När de så uppenbart förringar eller helt förkastar denna forskning, vad är det som säger att de inte är lika slarviga med "sanningen" inom andra forskningsområden och letar febrilt efter data som passar in i deras bild av verkligheten, samtidigt som skygglapparna sitter på all övrig forskning?

  Heartland institut är ju väl känt som kritikernas fäste, varför det inte är märkligt om tobak kommer upp på tapeten. Är de trovärdiga när de till varje pris försöker förringa rökningens skadliga effekter? Det är moraliskt vidrigt när de gör det och deras trovärdighet är noll. De själva, tror ni de röker? Det vore intressant att se om de lever som de lär....

  Om forskare ska bibehålla sin trovärdighet är det klart fördelaktigt att de inte får anslag från tobaksindustrin om de påvisar att rökningen inte är farlig, från Exxon om de påvisar att T enbart beror på naturliga variationer etc. etc. Det är det troligen få som betvilvar, men märkligt nog förefaller det nödvändigt att förtydliga detta.

  SvaraRadera
 23. Torbjörn

  Klimatforskningen spänner över oherhört många områden. Även historiker bidrar, som hur de kan få fram hur Körsbärsblommingen och Mandelträdsblommningen i Kina varierat över tid. Detta kan sen jämföras med vad geologerna vet om vulkan utbrott över samma tid.

  SvaraRadera
 24. Visst är det så att återkopplingar, som Thomas säger är oherhört viktiga för klimatet, framför allt hur albedot ändras med mängden is och hur havens löslighet varierar med T. De orbitala variationerna är långsamma och kan knappast föklara de snabba T ändringarna man ser i ex. Vostok iskärnan, däremot styr orbitala parametrar hur en glacial inleds eller avlutas. Notera att avlutningen ofta är mycket snabb, det är mycket troligen pga. positiva återkopplinar. Skiftning i orbitala parameter/ar leder till varmare klimat, lägre albedo och mer CO2 avges från haven, till slut är isen borta, albedot ändras inte så mycket mer men CO2 fortsätter att öka (havscirkulationan är på tidsskalor på sekler tror jag så det tar tid att cirkulera varmt H2O till djuphavet). Co2 fortsätter att frigöras T stiger allt mer men troligen kan inte haven avge hur mycket CO2 som helst det når en gräns vad det kan avge samt med tiden ändras den primära klimat styrningen (orbitala parametrar) till kallare klimat med negativa återkopplingar som följd.

  SvaraRadera
 25. Jag måste bara uttrycka att det är så skönt att läsa några som kan bemöta dessa klimatskeptikers "bevis", för ibland blir man lite handlingsförlamad av deras illvilliga påståenden. All heder till er blogg som gör en mycket bra sak!

  SvaraRadera
 26. Calle, jag tror höjningen av koldioxdhalten i samband med istiders slut har minst lika mycket att göra med att när isen drar sig tillbaka friläggs en massa dött organiskt material som legat begravt och som då snabbt bryts ned.

  SvaraRadera
 27. Lucas Carlsson,

  Ett intressant påpekande att man kanske bör fundera över hur många decennier gammal en utbildning kan vara ... innan den helt förlorar relevans?

  Själv vill jag gärna inbilla mig (inte för min egen skull) att den som en gång i tiden hade intresset för sin tekniska utbildning, skulle ha kvar lite av den passionen även idag.

  Den som under sin utbildning bara lärde sig resultaten av dåtidens forskning men inte metoden med vilken man kom fram till dessa resultat, har verkligen missat det viktigaste.

  / Per

  SvaraRadera
 28. Thomas
  Visst är det så.

  SvaraRadera
 29. Betyder point of no return att det blir som på venus?

  SvaraRadera
 30. Anonym,
  Osäker på din referens till "point of no return" men lyckligtvis är Jorden för kall, både nu och i framiden även om vi bränner allt fossilt bränsle vi har, för att kunna råka ut för den skenande växthuseffekt som hänt på Venus.
  Men det finns andra "tipping-points" som får klimatet att hitta en ny jämnviktspunkt vid högre temperatur (eller lägre). Jfr med istiderna mot interglaciärer som den idag. Skillnaden mellan instrålning under de olika perioderna är mycket liten jämfört med de stora skiften i klimatet de ger upphov till.

  SvaraRadera
 31. Anonym
  Nix det är att betrakta som omöjligt.

  SvaraRadera
 32. Precis Calle. Tack vare klimatmodellerna vet vi att detta lyckligvis inte kommer inträffa.

  SvaraRadera
 33. Erik S
  Prixis, dessutom är kolcykel på Jorden inte jämförbar med Venus som i jämförelse är att betrakta som stendöd (hö hö) både biologiskt, geologiskt och hydrologiskt.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet