24 jan. 2011

Vetenskap och Folkbildning svarar Hesslow på Newsmill

Föreningen Vetenskap och Folkbildning svarar nu på den kritik som Germund Hesslow framförde mot utnämningen av Stockholmsinitiativet till Årets förvillare 2010 och förvillarpriset i allmänhet. Svaret publicerades på Newsmill i går:
Beträffande utmärkelsen Årets förvillare 2010 till Stockholmsinitiativet (SI) så har du rätt i att debatten flera gånger spårat ur från bägge sidor, både från "alarmister" och "förnekare”. Du skrev att SI har en vetenskaplig grundsyn. Det är möjligt, men icke desto mindre är deras argument och data noga utvalda och vinklade på ett sådant sätt att de ger en skev bild av kunskapsläget.
...
Din tilltro till SI:s sätt att argumentera stämmer inte med hur de bedrivit debatten. För specifika exempel på detta hänvisar vi till vår motivering i förvillarutnämningen ... och exempelvis debattartiklar av Olle Häggström (Folkvett nr 4/2008) och Patrik Lindenfors (Newsmill 2011-01-16).

Men några exempel på SI-företrädares argumentationsteknik kan vi ge här. I en insändare i Aftonbladet i april skrev tre företrädare för Stockholmsinitiativet, Ahlgren, Nordin och Stilbs (en docent och två professorer), att IPCC skulle vara “en politisk konstruktion som omvandlar 100 procent vetenskaplig osäkerhet till 90 procent politisk sannolikhet”. Inte ens de själva kan rimligtvis tro på sin retorik. I flera insändare i SvD har Stockholmsinitiativets medlemmar upprepat påståendet att “temperaturerna legat still eller sjunkit något de senaste åren”, ett påstående man bara kan motivera statistiskt genom att jämföra med rekordåret 1998.
...
Frågan om vad som påverkar klimatet går att avgöra vetenskapligt. Den vetenskapen går att sammanställa till för allmänheten begriplig form, men det är inte vad Stockholmsinitiativet ägnat sig åt de senaste tre åren.
...
Tyvärr gör ideologiska och kommersiella intressen att pseudovetenskapliga påståenden ständigt dyker upp i samhället. På sätt och vis är dessa intensiva försök att efterlikna vetenskapen en bekräftelse på att vetenskapligt grundade slutsatser har högt anseende och stort genomslag. Men ett påstående blir inte vetenskapligt bara för att det låter vetenskapligt – det måste finnas forskning bakom slutsatserna. Vi ser det därför fortfarande som en nödvändighet att dela ut utmärkelsen Årets förvillare för att uppmärksamma allmänheten på dåligt grundade eller till och med ogrundade påståenden. Ingen skulle bli gladare än Vetenskap och Folkbildning den dag förvillarpriset inte längre behöver delas ut.

8 kommentarer:

 1. Spontant vill jag hävda att bemötandet är sansat, sakligt och pragmatiskt formulerat.
  Dan Larhammar lyckas på ett förträffligt sätt analysera, och ge svar på Germund Hesslows brev.

  Om Germund förlänger debatten med ytterligare inlägg och diskussion, så kommer byxorna trilla ännu längre ned.

  Är man någorlunda sansad, förnuftig och omdömesgill till sin läggning, borde man inse att slaget är förlorat och att det bästa är att positionera om sig och lämna walkover…

  Stort tack till de ansvariga i föreningen Vetenskap och Folkbildning - Larhammar, Essén och Edman.

  // Marcus

  SvaraRadera
 2. Ett mycket bra svar från VoF! Men jag antar att debatten om detta kommer att fortsätta ett tag till...

  Och jag håller med dig Marcus: om Germund fortsätter argumentera med VoF, så kommer det antagligen att sluta med löjligheter.

  SvaraRadera
 3. Ibland kan man undra om det finns ”förtäckta” klimatförvillare med en dold agenda, dvs. personer med avsikt att sprida förnekelsebudskap, som medvetet vill förmedla en mening och ett innehåll där klimatskeptikerna upplevs förvirrade och korkade.

  Nedanstående textrader kommer från kommentarstråden efter Newsmill-artikeln ”Vetenskap och Folkbildnings utmärkelser” av Dan Larhammar.

  Börje Sandquist skriver där bland annat följande:

  "Hur någon kan tro att atmosfärens koldioxidhalt varit den enda faktor som reglerat jordens klimat är obegripligt. Och att AGW-hypotesens lilla fjärt ska få miljarder års styrmekanismer att rasa ihop."
  Det är en högst väsentlig undring! En skattning över temperaturutvecklingen som är beroende på vilket utgångsår man väljer och som vilar på temperaturskattningar där 71% av jordens yta, haven, är undermåligt representerade. För att inte tala om fåtalet mätpunkter över land, som minskats från 6000 till under 2000. De flesta av de nedlagda är de som fanns på landsbygden, där temperaturerna är lägre än i städerna.

  Man kan ju misstänka att det finns AGW-anhängare som bedriver denna medvetna och utstuderade strategi. Alternativt är ju tyvärr den andra förklaringsmodellen, att det är så illa ställt med personens bakgrundskunskaper som budskapets innehåll förmedlar.

  // Marcus

  SvaraRadera
 4. I kommentarstråden fortsätter professor Peter Stilbs, medlem i Stockholmsinitiativet, att älta Climategate-mejlen och att hänvisa till en konspirationsteoretisk sajt där det bl a hävdas att Stanley Kubrick fejkade månlandningarna.
  Jag skämtar inte.

  SvaraRadera
 5. Marcus

  Jag har ofta funderat över ifall inte Lord Monckton är en sådan AGW-anhängare i förklädnad. Men då borde det var dags för honom att träda fram och avslöja bluffen.

  Men tyvärr är det nog inte så; han är nog seriöst förvirrad.

  SvaraRadera
 6. Cui bono?
  Jag brukar tänka mig att förnekarna som förmedlare av ett förnekarprofylax till politiker, företagsledare och vanliga människor som behöver verka som att de sakligt och moget övervägt argumenten mot "alarmistiskt" drivna förändringar.

  Per-Olov Eriksson's debatt inlägg in Ny Teknik kan ses som ett exempel på detta:

  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article262048.ece

  Eftersom det finns en marknad så finns det också leverantörer.

  Bland förnekarna finns dessutom ofta föreställningen att AGW-anhängare också är anhängare av idén att med politiska åtgärder motverka klimatförändringarna som orsakats av människan. T.ex. genom att begränsa användningen av fossilt kol. Det här kommer på total kollisionskurs med vår tids kanske mest livaktiga idéstörmming; idén om den fria, oreglerade marknaden.

  Så det kanske inte är en slump på vilken sorts tillställning Lord Moncton talar här:

  Lord Christopher Monckton Speaking in St. Paul
  http://www.youtube.com/watch?v=stij8sUybx0

  För er som inte orkar se filmen själv och följa upp logotypen på presentatörens podie så arrangeras evenemaget av The Minesota Free Market institute (http://mnfmi.org/).

  Det kan vara lätt att glömma, men våra politiska och ekonomiska system är sociala konstruktioner. Jorden klimat inte en social konstruktion.

  SvaraRadera
 7. Olof, du skriver:

  Bland förnekarna finns dessutom ofta föreställningen att AGW-anhängare också är anhängare av idén att med politiska åtgärder motverka klimatförändringarna som orsakats av människan. T.ex. genom att begränsa användningen av fossilt kol.
  Det här kommer på total kollisionskurs med vår tids kanske mest livaktiga idéströmming; idén om den fria, oreglerade marknaden.

  Längre ner skriver du att helt korrekt att politiska och ekonomiska system är sociala konstruktioner.

  Med tanke på följande beskrivning (presenterad i Nature) av Johan Rockström.
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.254103/johan-rockstrom-sa-mycket-tal-jorden

  Tvingas vi inte på grund av detta förstå och acceptera att jordens alla system är sammanlänkade, och att vi måste använda våra socialt konstruerade system för att finna gemensamma lösningar?

  Hur löser den fria oreglerade marknaden detta, eller har du någon alternativ lösning Olof?

  SvaraRadera
 8. Min poäng var nog mer att det finns starka ideologiska krafter som motverkar att regulatoriska inslag införs i marknadsekonomierna.

  Men t.ex. i USA har den politiska makten garanterat medborgarna tillgång till billig energi i stället för social och ekonomisk rättvisa. Kanske är det maktens resiliens vi ser och inte marknadens.

  Någon ideal fri och oreglerad marknad finns inte och kommer aldrig att finnas. Som jag uppfattat det så har approximativa matematiska modeller studeras och dess förträfflighet "bevisats" med simuleringar.

  Vi får väl hoppas att den andra stiftelsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_series) har hittat en vacker lösning i ekvationerna.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet