19 nov. 2011

Klimatförvillare skriver insändare

Det har varit en del insändare från klimatförvillare i lokalpressen på sistone, och nivån på inläggen är överlag låg.
 • I Gotlands Tidningar försöker Inge Bolin ge en översikt av klimatforskningsläget, men det blir handlar mest om de senaste par åren (t ex två års sjunkande havsnivåer), eller om att uppvärmningen är en återhämtning sedan Lilla Istiden, och att klimatkänsligheten skulle vara 0,6 grader vid fördubbling av koldioxidhalten.
 •  I Trelleborgs Allehanda hittar vi Per Ingvar Jönsson, doktor i ekonomisk historia, vars centrala argument verkar vara att "Temperaturen har under en halv miljon år stigit innan koldioxidhalten ökat, vilket vänder upp och ner på orsak och verkan". Sanningen är att orsak och verkan går åt båda hållen: högre temperatur ger mer koldioxid i atmosfären (bl a utgasning från haven) och mer koldioxid i atmosfären ger högre temperatur. Jönsson kör också det gamla mättnads-argumentet.
 • Jönsson återkommer i  Trelleborgs Allehanda med bl a det här märkliga resonemanget som avslöjar en fundamental kunskapsbrist:
"Det är en ren spekulation att koldioxiden skulle förstärka uppvärmningstrenden. Det är en hypotes, som inte bevisats. Vore koldioxiden en betydande drivfaktor skulle temperarturen öka i all oändlighet. Detta har inte hänt under miljoner år. Koldioxiden har en marginell betydelse. Dagens klimatmodeller har missat faktorer som är viktigare än koldioxid."
 •  I Ystads Allehanda så skriver två kommunalpolitiker från SD, Jan-Olof Kjellgren och Christer Andersson, det här:
"Vi har fått lära oss från myndigheter och FN:s klimatpanel, IPCC:s, rapporter att en ökad halt av koldioxid resulterar i en högre temperatur och en ökad havsnivå. Men under de senaste tio åren har temperaturen minskat och havsnivån minskat fastän att koldioxidkoncentration har ökat. "
Att skriva att temperaturen har minskat de senaste 10 åren är illa nog, men havsnivån? Fullständigt uppåt väggarna.
 • I Ystads Allehanda breder också Per-Olof Persson ut sig. Vi har redan skrivit om hans påståenden om att data från IBUKI-satelliten skulle visa att det är u-länderna som ligger bakom koldioxidökningen i atmosfären. Han påstår även att mer koldioxid inte kan leda till surare hav (det föll visst aldrig Persson in att man kan mäta pH-värdet):
"Men tar vi fram en gammal lärobok i kemi på grundskolenivå förklaras varför vattnet inte blir surare (avsnittet är censurerat i modernare läroböcker). Bilder på ett experiment visar att vatten hälls ned i ett glaskärl och man låter ett ljus flyta på vattnet. 
Ljuset tänds och glaskärlet förseglas. Det som händer är att allt syre förbrukas och omvandlas till koldioxid. Vattenytan stiger omedelbart eftersom koldioxiden löser sig i vattnet. Därefter ser vi att vattnet vitnar. Förklaringen till detta är att vatten innehåller kalciumjoner som bildar en kemisk förening med koldioxiden till kalciumkarbonat (kalk). Vattnet blir således inte surare."

17 kommentarer:

 1. Per-Olof Persson tror tydligen inte på växthuseffekten heller...

  Hans resonmenang skulle kunna användas till att visa att man inte kan bli varmare av att ta på sig en tröja. Men den realistiske testar och märker då att tröjan faktiskt värmer och börjar därefter ifrågasätta sin teoretiska förmåga...

  Angående ljuset som flyter i ett glaskärl. En faktor som lär spela stor roll är att luften utvidgar sig av ljusets värme. När ljuset slocknar kyls den och komprimeras vilket höjer vattenytan.

  SvaraRadera
 2. Man kan undra om Persson sett kolsyrat vatten på flaska någon gång.

  SvaraRadera
 3. Varför finns en gymnasie-elevs underkända uppsats i Fysik A med som en debattartikel i en (seriös?) tidning?

  SvaraRadera
 4. Klimatfrågan är död i medierna. Man har släppt bevakning och rapportering. Kvar finns skeptikerna och förnekarna som har lekstuga. Allmänheten tror inte längre på någon klimatkris. Det är alltså verkligen illa.

  SvaraRadera
 5. Den är inte bara död i medierna. Den är helt död hos politiker och allmänhet.
  Våra politiker använder ordet klimatxxx (med valbart suffix) men det betyder inget som vanligt och vi medborgare bryr oss inte.

  Så är det. Frågan är för komplex och påverkar inte vår vardag. Vi vill har jobb och en trygg ålderdom.

  SvaraRadera
 6. Det minskade intresset från media och allmänhet är närmast en bekräftelse på sakernas förhållande, vi har en av människan förorsakad global uppvärmning, det är inte längre någon nyhet. De enda som reagerar är de som förnekar detta och därmed återkommande känner sig tvingade att i media höja sin röst.

  Den övervägande delen av allmänheten har däremot under bevakning lämnat problemet åt forskare och politiker för handläggning. Skulle forskare inte hantera sitt uppdrag rätt ersätts de av andra, skulle politikerna inte sköta sitt talar allmänheten om detta i nästa demokratiska öppna val. Skulle nya uppgifter påtagligt förändra sakernas tillstånd väcks media, allmänhet och politiker för eventuell omprövning.

  Det enda man kan invända mot detta är egentligen att en snabbare handläggning vore önskvärd.

  SvaraRadera
 7. LBt. jag uppskattar dina inlägg, men blir tveksam när du skriver att om politikerna inte sköter sitt talar allmänheten om detta i nästa demokratiska öppna val.
  Själv upplever jag frågan som att den stora allmänheten inte är beredd på några större uppoffringar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Höjer politikerna bensin- eller dieselskatten med 50 öre blir det ramaskri hos vissa intressegrupper.
  Med andra ord så kommer majoriteten rösta bort de politiker (ges minskat inflytande) som tar klimatansvar.
  EaA

  SvaraRadera
 8. Många i allmänheten och många politiker är nog medvetna om klimatproblemet, men likväl händer det inte så mycket. Visst talar poliker ibland om det, men det är mest läpparnas bekännelse. Att argumentera för åtgärder är ingen direkt någon valvinnare.

  Jag tror att det beror på att:

  (1) De värsta effekterna ligger relativt långt fram i tiden och kommer främst att drabba personer som inte är födda ännu (de kommer också att vara i kanske tusentals år). Å andra sidan, att göra något kräver en ansträngning här och nu. Då är det lätt att lockas till att skjuta upp åtgärder (till det är för sent). Det är ju främst andra som drabbas, inte så mycket vi.

  (2) Att lösa problemet kräver globalt samarbete, och det är inte lätt att åstadkomma. Det är väldigt lätt att skylla på någon annan (t ex Kina, USA) för att slippa ta eget ansvar. Verkligt cyniska individer kan dessutom låtsas bry sig om de fattiga i världen.

  SvaraRadera
 9. EaA,
  jag tror den svenska allmänheten i val kommer att straffa de partier som till äventyrs idag öppet ger sig mot miljörörelsen och tanken på minskade utsläpp. Omvänt tror jag partier som vågar förespråka en tydlig och genomtänkt miljöpolitik riktad mot utsläpp vinner anhängare. Med genomtänkt menar jag att den måste gå att foga in i den ekonomiska verklighet vi lever i. Jag tror med andra ord att den stora allmänheten mycket väl kan tänka sig uppoffringar bara de är trovärdiga.

  Jag är mer bekymrad över den tid det kan ta att åstadkomma något och den globala förmågan att hantera detta och andra globala problem vilket tyvärr får återverkningar på våra egna politikers möjligheter.

  Jag är mindre bekymrad över den skeptikerkår som finns hos oss och dess möjligheter att nämnvärt påverka optionen och händelseutvecklingen, kan vara värre i tex USA och Kina för att nämna några.

  SvaraRadera
 10. Lars, din analys stämmer väl överens med mitt synsätt. Det mest oroande med fortsättning på den inslagna vägen är jordens sinnrika buffringsförmåga att skjuta de allvarliga konsekvenserna av nutida utsläpp på framtiden.
  När situationen blivit så allvarlig att medborgarna känner sig hotfullt drabbade och kräver politiska åtgärder, är risken stor att vi redan "lagrat" framtida klimatförändringar som blir potentiellt förödande och katastrofala.

  LBt, utan att politisera för mycket så klargjorde en nyligen genomförd Sifoundersökning att svenskarna hade störst förtroende för miljöpartiet (43 procent) i klimatfrågan. Även bland borgerliga väljare var förtroendet för miljöpartiet störst. Om man då betänker att (flertalet) väljare tar ställning till uppskattningsvis ett 20-tal olika frågor inför ett val, så riskerar miljöfrågan bli en liten delmängd i den större helheten.
  Att ge sig på miljörörelsen och att motarbeta minskade utsläpp existerar i princip inte hos några politiker idag, men frågan är om ens miljöpartiet förespråkar en tillräckligt progressiv politik.
  Jag hoppas du får rätt i dina tankar om att de som driver en genomtänkt miljöpolitik vinner anhängare.
  Själv har jag mött för många som hävdar att Kina och Indien måste göra mer för att minska utsläppen.
  EaA

  SvaraRadera
 11. EaA,
  jag tror vi är överens i det mesta, jag tror också att Kina, Indien och kanske Brasilien måste göra mer, de är en del av den globala värld som bekymrar mig. Jag tycker dina uppgifter om miljöpartiet stämmer väl med mina dvs att väljarna är beredda stödja miljöförespråkare. Men tiden det tar bekymrar dig och den bekymrar mig. Det Sverige gör bekymrar mig dock mindre än det globala maktspelet.

  SvaraRadera
 12. Varför kallar ni utbildat folk för förvillare?
  Inte särskilt respektfullt!

  SvaraRadera
 13. Anonym 05:57.

  Vi kallar dem förvillare därför att de sprider desinformation. Vi tycker det är viktigt att bemöta desinfomation, och vill inte gärna linda in våra bemötanden i så tjocka lager av diplomatisk fetvadd att budskapet skyms.

  Dessutom: i de fall som desinformationen sprids av "utbildat folk" (som alltså borde veta bättre), så är detta en försvårande omständighet, inte förmildrande.

  SvaraRadera
 14. Ni verkar uppriktigt oroade här, men det verkar inte som att ni nödvändigtvis behöver vara det:

  http://www.theaustralian.com.au/news/health-science/climate-forecasts-exaggerated-science-journal/story-e6frg8y6-1226205464958

  SvaraRadera
 15. Patrik,

  Vi planerar ett inlägg om det. Här kan du läsa mer.

  SvaraRadera
 16. Lars>> Tack för länken. Intressant läsning! :)

  Han framstår som en mkt balanserad, öppensinnad och ödmjuk forskare.

  Ska bli skoj att se om er artikel på ämnet framstår som lika balanserad, öppensinnad och ödmjuk! :)

  SvaraRadera
 17. Patrik,
  Lägg märket till att han inte var särskilt glad över hur artikelns resultat hade förvrängts på skeptikerbloggar (bl a World Climate Report).

  Om vi har ett fel här på UI så är det nog snarare att vi är för mycket ödmjuka.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet