27 okt. 2010

Stockholmsinitiativets förvirring

Vi har flertalet gånger dokumenterat hur Stockholmsinitiativet sprider myter, pseudovetenskap och fel runt sig. Senast har vi visat hur Pehr Björnbom och Carl-Gustaf Ribbings påstående i Ny-Teknik att en ny artikel visar att jordens klimatkänslighet är 0,6 grader C är fel. Björnbom och Ribbing ignorerar helt författarna av artikelns många brasklapper och förtydliganden, precis som man väljer att ignorera annan relevant litteratur på området. Dessutom har man inte lyckats ge något vetenskapligt belägg för att den pågående globala uppvärmningen till största delen skulle vara naturlig.

Jag är inte förvånad, det som dock är trist är att media i mitt tycke allt för lätt låter sig utnyttjas för att sprida denna typ av felaktiga bilder. Ett exempel på detta är deras svar i Ny-Teknik där det hävdas att det av referenserna till deras Ny-Teknik artikel framgår att IPCC:s höga värden ifrågasatts i minst tio år, bland annat därför att den globala uppvärmningen blivit lägre än man förutspått.

För det första har de inte visat att uppvärmningen skulle vara mindre än man förutspått, det ska dock sägas att AR4 modellerna generellt ligger över temperaturutvecklingen under vissa tider. Detta kan ha att göra med något överskattad klimatkänslighet men också med naturliga fluktuationer över relativt kort tid. Men bortsett från detta tillbaka till klimatkänsligheten, låt mig citera en av artiklarna som Björnbom och Ribbing använder som referens.

”Various observations favour a climate sensitivity value of about 3 °C, with a likely range of about 2–4.5 °C. However, the physics of the response and uncertainties in forcing lead to fundamental difficulties in ruling out higher values.”

Denna artikel har också följande stycke som Björnbom lyfter fram som stöd för låg klimatkänslighet.

”There are few studies that yield estimates of S that deviate substantially from the consensus range, mostly towards very low values. These results can usually be attributed to erroneous forcing assumptions (for example hypothesized external processes such as cosmic rays driving climate 66), neglect of internal climate variability 67, overly simplified assumptions, neglected uncertainties, errors in the analysis or dataset, or a combination of these 68–71.

These results are typically inconsistent with comprehensive models. In some cases they were refuted by testing the method of estimation with a climate model with known sensitivity 50,72–74.”


Björnbom påpekar dock riktigt att författarna till studien anser att dessa studier är felaktiga och att han själv inte kan säga vad som är rätt och fel. Sedan tas faktumet att författarna citerat dessa studier (trots att de sedan också citerat vad som är fel med dessa) som intäkt för ett stöd för låg klimatkänslighet. Låt oss titta på den senast publicerade studien av dessa:

71. Chylek, P. & Lohmann, U. Aerosol radiative forcing and climate sensitivity deduced from the last glacial maximum to Holocene transition. Geophys. Res. Lett. 35, L04804,
doi:10.01029/02007GL032759 (2008)

Ett svar på vad som är fel med artikeln säger bland annat följande:

”However, their results depend critically on their selection of single unrepresentative data points from time series which exhibit a large amount of short-term variability, and are highly unstable with respect to other arbitrarily selected data points. When temporal averages are used in accordance with accepted norms within the paleoclimate community, the results obtained are entirely unremarkable and in line with previous analyses.”

Man har baserat sin analys på uteliggare (extrema icke representativa värden) som gör att resultatet inte är robust, så svårtolkat är det inte. En annan artikel man lutat sig mot för låg klimatkänslighet är Lindzen, något som nu också svarats på i den vetenskapliga litteraturen där den visats felaktig. Problemet är liknande med urval av icke representativa data, en visualisering av detta går att se i videon nedan, ca. 1h och 10 min in.Det tragiska är att Stockholmsinitiativet redan använt sig av den artikeln en gång för att få sprida felaktigheter i media. Då listade man tre artiklar man hävdade var tre mycket graverande forskningsresultat som går på tvärs mot IPCC:s modeller. Alla tre är nu mera bemötta i den vetenskapliga litteraturen (vilket inte ska förväxlas med att vi vet allt på området, det finns så klart fortfarande olösta problem och säkert problem man inte ännu vet existerar).

Det är alltså inte att IPCC ifrågasätts som man ska dra slutsatser av, det hävdas både högre och lägre klimatkänslighet ibland. Det man bör titta på är vad som i längden är vetenskapligt hållbart (för att inte ge en den felaktiga bilden jag pratar om i början). Det känns föga givande att aldrig kunna gå vidare från artiklar som visats felaktiga, i så fall skulle vi lika gärna kunna hävda att den globala uppvärmningen beror på värmen som skapas vid förbränning av fossila bränslen. Därför är det så viktigt med organisationer som IPCC som sammanställer den vetenskapliga litteraturen. Och att IPCC:s huvuddrag stöds av alla vetenskapliga akademier i världen som uttalat sig i frågan. Det var för övrigt liknande rapporter om rökningens farlighet som fick många att få upp ögonen kring det problemet.

Man funderar på om Stockholmsinitiativet ständigt har otur när de gör sina tolkningar eller om det bara är okunskap som leder dem fel. I vilket fall tillför man inget vettigt till debatten och tidningar borde enligt mig undvika att sprida fel när det är möjligt. Det är bra att ha lite is i magen med mycket kontroversiella påståenden som går på tvärs med tidigare vetenskap och om inte annat kontrollera den noga innan man sprider den.

12 kommentarer:

 1. Vill bara påminna om detta:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/p/var-modereringspolicy-for-kommentarer.html

  jag modererar i mån av tid...

  SvaraRadera
 2. "Dessutom har man inte lyckats ge något vetenskapligt belägg för att den pågående globala uppvärmningen till största delen skulle vara naturlig."

  Apropå begreppet 'naturlig' och SI kom jag att tänka på ett roligt replikskifte på NyTeknik-sidorna; http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2484334.ece
  ,där Stockholmsinitiativets C-G Ribbing pressades på egna alternativa förklaringar till den uppmätta uppvärmningen:

  "Det finns en rad alternativa förklaring till det senast seklets klimatförändringar, som IPCC mer eller mindre undvikit att inkludera. Den enklaste är att vi är på väg upp från en köldperiod"

  Som påpekades är ju detta bara ett annat sätt att beskriva mätdatat. Men visst är det den enklaste "förklaringen" som dessutom är närmast omöjlig att vederlägga :-)

  Debatten verkar oftast handla om hur säker man kan vara på enskilda argument från IPCC. Men när SI och andra "aggressiva skeptiker" måste formulera egna alternativ för seriös granskning blir det sällan någon substans kvar.

  Och Stockholmsinitiativet verkar vara en något underlig sammanslutning. På hemsidan har man sloganen:

  "För en genomtänkt klimatpolitik".

  Jaha, vilka politiker har tänkt till nu då undrar man. Men sedan radar man mest upp naturvetenskapliga forskare och professorer och inga professionella politiker! Länkarna till den förmodade politiken fungerar inte och man upptäcker uppmaningen:

  "Hjälp oss samla en opinion mot klimatpolitiken."

  Jaha, så de är emot all klimatpolitik nu plötsligt? Hmm, ja de kanske sysslar med vetenskap istället med tanke på titlarna? Men i debatten försvarar de ju uppenbarligen inte vetenskapliga värderingar som bl.a. visats både på denna blog och i NyTeknik diskussionen.

  Så kan någon vara vänlig att förklara för en förvirrad vad syftet är? Att bli just förvirrad?

  SvaraRadera
 3. Magnus W

  Låt mig saxa lite från en tidigare UI-post om Chalmers Climate Calculator:

  Man ska dock vara försiktig med att dra slutsatsen att klimatkänsligheten troligen ligger runt 3 grader. Det råder nämligen stora osäkerheter också kring hur stark negativ ”forcing” aerosolerna ger upphov till. Om man antar att klimatkänsligheten är 1,5 grader och väljer en låg negativ forcing för aerosolerna så har vi ju dels ett svagare temperatursvar men också en mindre kylande effekt (detta görs lättast när man kör modellen genom att välja optionen automatically calculated value för aerosolerna). Då reproducerar modellen historiska data väl (för 1900-talet) även för en klimatkänslighet på 1,5 grader (se figur 2 nedan).

  Kanske bör man läsa hela inlägget för att förstå sammanhanget, men kärnan är att man genom att ”justera” aerosolernas inverkan kan erhålla vitt skilda värden på klimatkänsligheten. Inför man dessutom ytterligare faktorer som indirect solar forcing (d.v.s. kosmiska strålar eller UV-stratosfär etc) så är det ytterligare en sak som kan påverka klimatkänsligheten. Detta är fallet i referens 66 som nämns här ovan och det handlar om Nir Shavivs artikel. Detta är en mycket intressant artikel och jag undrar vad som är fel med den? Ni får gärna förklara!

  Jag säger inte att Björnbom har rätt när det gäller den låga klimatkänsligheten på 0,6 grader. Men jag menar han har rätt i att det finns artiklar som visar på möjligheten att klimatkänsligheten är lägre än den IPCC hävdar.

  SvaraRadera
 4. Bengt,

  Har inte djuplodat där, ser främst ut att vara det mycket dåliga stödet för att kosmiskstrålning skulle styra klimatet... men det finns poster om de tidigare om jag mins rätt..
  http://www.skepticalscience.com/cosmic-rays-and-global-warming-advanced.htm

  SvaraRadera
 5. Magnus W

  Att stödet för en indirekt effekt av solaktivitet är mycket dåligt är en mycket dålig beskrivning. Se exempelvis denna översiktsartikel från förra året. Införd i väl ansedda EOS.

  SvaraRadera
 6. Det är skillnad på att ha en effekt och att styra klimatet eller bidra på ett sådant sätt att koldioxid till exempel inte skulle stå för majoriteten av de förändringar vi nu ser.

  SvaraRadera
 7. Bengt A, Nir Shavivs idé om kosmisk strålning genom jordens historia har dock visat sig vara inkompatibel med observationer. Så som vi tagit upp tidigare. Har du glömt det?

  SvaraRadera
 8. Bengt A,
  Läs vår modereringspolicy.
  1) Vill du diskutera solens inverkan gör det då under ett inlägg om detta.
  2) Upprepa inte samma påståenden om och om igen.

  SvaraRadera
 9. För att återkomma till med Stockholmsinitiativets villfarelser...

  Det är ju hopplöst att spekulera i deras syften. Ska vi förstå dem så bör de studeras vetenskapligt.

  Jag tror att vi skulle kunna komma ganska långt med en serie väl utänkta experiment bara vi kan enas om ett bra försöksupplägg för studien.

  Det här är forskning på framkanten och konkurrenterna redan kommit långt i sina förberedelser. Se t.ex.

  http://richarddawkins.net/videos/4547-39-the-evolution-of-confusion-39

  Men låt oss inte nedslås av detta. Ska jag skicka ut möteskallelser till ett Brain Storm möte nästa vecka?

  SvaraRadera
 10. Här kommer ett förtydligande av mitt resonemang angående de vetenskapliga artiklar som enligt Knutti och Hegerl hävdar att klimatkänsligheten är låg.

  Vi ser storleksordningen fem artiklar som sägs komma fram till betydligt lägre klimatkänsligheter än de så kallade konsensusintervallet. De är publicerade i två framstående geovetenskapliga tidskrifter som ges ut av American Geophysical Union.

  Det finns alltså en tillräckligt betydande grupp av klimatforskare som anser att klimatkänsligheten mycket väl kan vara så där låg utan att det är orimligt så att dessa artiklar kan få peer reviewers som ger klartecken och att redaktörerna utan att riskera sin ställning kan acceptera artiklarna för publicering.

  Detta tyder på att en låg klimatkänslighet inte kan förkastas på basis av den vetenskapliga litteraturen då denna visar att det finns en betydande grupp klimatforskare som inte anser att en låg klimatkänslighet är orimlig.

  SvaraRadera
 11. Jag letade vidare efter information för att förstå Stockholmsinitiativet och vad de egentligen menar. Och I rättvisans namn måste jag nämna att även om den 'svenska' delen fortfarande är konstig, finns det hyfsat tydlig information om man väljer den 'engelska' varianten:

  http://www.stockholmsinitiativet.se/index.php/eng/about-us/vision/

  Det finns också en intressant presskonferens på YouTube
  http://www.youtube.com/watch?v=8t8LIFPzV6w

  Argumentationen är ganska skojig, nuförtiden finns det ju så många självutnämnda klimatexperter. Och jag får associationer både till Nollberga och Ny Demokrati av någon anledning :-)

  Samtidigt är det svårt att inte känna viss sympati med dessa människor som engagerar sig, det är ju knappast någon ond oljelobby det handlar om.

  En annan personlig reflektion är att eftersom internet har fört med sig så mycket lättillgänglig information rätt in i hemmet, skapas illusionen att världen är enkel. Det har hävdats att något liknande hände när TV:n kom och att det förklarade vissa lite orealistiska ideer om hur man kunde ändra världen.

  SvaraRadera
 12. Jag tycker jag kan se tendenser från att helt förneka att världen värms upp och att ökningen av CO2 är orsaken, till att börja diskutera och förneka vissa detaljer. Börjar de förlora mark på det vetenskapliga planet?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet