7 jan. 2012

S Fred Singer och den globala uppvärmningen

S Fred Singer. Bilden från en intervju hos
National Association of Scholar.
S Fred Singer, atmosfärfysiker och professor emeritus i miljövetenskap, har varit med praktiskt taget sedan klimatförvillandet började. Hans inflytande har varit stort. Han är grundare av Science & Environmental Policy Project (SEPP), och låg bakom NIPCC-rapporten (Nongovernmental International Panel on Climate Change) som publicerades av Heartland-institutet. Singer har också ifrågasatt sambandet mellan passiv rökning och cancer, och att det skulle finnas något ozonhålsproblem. Han ses av många förvillare som något av ett helgon, och de tenderar att bli mycket upprörda när man lyfter fram hans olika kopplingar och aktiviteter.

Singer skriver också regelbundet i internetmagasinet American Thinker, och hans senaste alster med rubriken Fake! Fake! Fake! Fake! handlar om den globala temperaturen.

Innan vi går in på vad Singer har att säga om ämnet, så ska vi titta på ett antal grafer (genererade med hjälp av sajten Wood For Trees; för källor se här).

Den första grafen föreställer den globala landtemperaturen uppmätt med termometrar 1975-2010 enligt BEST-projektet och 1975-2012 enligt Climatic Research Unit, UEA & Met Office Hadley Centre (CruTem3vgl). Temperaturerna ges i form av anomalier, dvs avvikelser från genomsnittstemperaturerna för en viss basperiod. Det är därför de ligger nära 0. De linjära trenderna för båda serierna för perioden 1978-2000 finns också inlagda. Det går uppåt (0,24 och 0,25 grader/decennium):


Nästa graf föreställer den globala temperaturen för land och hav uppmätt med termometrar 1975-2012 enligt NASA Goddard Institute for Space Studies (GISTEMP) och enligt Climatic Research Unit, UEA & Met Office Hadley Centre (HadCRUTvgl), med linjära trender för 1978-2000. Trenderna är uppåt (0,14 och 0,16 grader/decennium):


Här är den globala temperaturen i den lägre troposfären över både land och hav uppmätt med satelliter 1978-2012 enligt UAH National Space Science and Technology Center (UAH) och enligt Remote Sensing Systems (RSS), med linjära trender för 1978-2000. Trenderna är uppåt (0,10 och 0,15 grader/decennium):Sedan kommer den globala temperaturen för enbart havsytan enligt Climatic Research Unit, UEA & Met Office Hadley Centre, med linjära trender för 1978-2000. Trenden är uppåt (0,13 grader/decennium):Avslutningsvis har vi oceanernas globala värmeinnehåll (energimängd) på 0-700 m djup uppmätt med batytermografer och Argo-bojar enligt National Oceanographic Data Center (ej från Wood For Trees). Ingen trendlinje finns inlagd, men det går tydligt uppåt 1978-2000:

I sammanfattning: det blir varmare vid markytan, i den lägre troposfären, vid havsytan, och i haven.

Nu är det dags att återvända till Singers artikel. Singer hävdar:
Here I am using the word "fake" as an adjective, and not as a verb. I mean to say that the scientific conclusions derived from such temperatures are not real, but I don't imply that the values themselves have been purposefully altered or adjusted. We simply don't have any information to support such an accusation.
But I do claim that the commonly reported and accepted warming between 1978 and 2000 is based only on thermometers from land surface stations and is not supported by any other evidence that I could find. Specifically, ocean data (from 71% of the earth's surface) and global atmospheric data (as recorded by satellites and independent balloon-borne radiosondes) do not show such a warming at all. In addition, most proxy data, from non-thermometer sources such as tree rings, ocean sediments, ice cores, stalagmites, etc., show no warming during this same crucial period. (One has to be careful in this analysis since the year 1998 shows a major warming spike caused by a Super-El Niño. But by 1999 and 2000, temperatures had returned to pre-1998 values.)
Det är förstås möjligt att Singer inte kunde hitta något annat stöd för en global uppvärmning än landbaserade termometrar, men då kan han inte ha ansträngt sig särskilt mycket. Och han har inte letat på de mest självklara platserna.

10 kommentarer:

 1. Singer borde kanske ta och lära sig att googla:

  Här finns ett antal fysikaliska indikatorer på uppvärmning från NOAA.

  Det finns också en mängd andra indikatorer, inklusive biologiska. Och havets uppvärmning kan t.o.m. indirekt mätas med fiskar osv.

  Men Singer illustrerar väl egentligen bara begreppet förnekelse. Några tydliga tecken på förnekelse istället för skepticism brukar väl vara att man undviker att bemöta dom argument och bevis som finns samt att man är märkligt oskeptisk emot sig själv.

  Vissa av hans efterföljare har också själva medgivit denna inställning:.

  "...skrev jag att vi som är skribenter på TCS har det gemensamt att vi VET att argumenten för att atmosfärens koldioxid driver klimatet är mycket svagare än vad de flesta tror. Efter att ha läst några av kommentarerna till det inlägget så inser jag att det är något som har fattats på TCS. Vi har aldrig presenterat argumenten FÖR AGW-hypotesen."

  SvaraRadera
 2. Antingen blåljuger Singer, eller också är han så fullkomligt ointresserad av att kontrollera om det finns täckning för de påståenden han basunerar ut att hans agerande blir moraliskt ekvivalent med den uppsåtliga lögnen.

  Undrar just vad Peter Stilbs kan tänkas ha att säga om detta, han som brukar försvara Singer i vått och torrt oavsett vilka vidrigheter denne ägnat sig åt. Det säger en hel del om Stilbs och de andra gubbarna i Stockholmsinitiativet att de håller sig med en sådan husgud.

  SvaraRadera
 3. Det man kan se på diagrammen är att det inte har hänt något med temperaturen på 10 år. Det som dom bruka hävda på TCS. Någon kommentar?

  SvaraRadera
 4. Nisse 18.02

  Efter det inlägget på TCS kom ett långt inlägg som beskrev argumenten för AGW. När får vi se ett inlägg här som talar emot alarmismen i klimatfrågan?

  Det är ju inte heller bevisen för att koldioxid i atmosfären påverkar temperaturen på jorden som ifrågasätts. Det är frågan om hur mycket våra utsläpp påverkar i förhållande till andra naturliga variationer som det handlar om.

  På tal om husgudar så är ju också Lennart Bengtsson betydligt mer återhållsam i sin framtoning än vad ni, massmedia och våra politiska partier är. Främst kanske mot klimatpolitiken ( ..skall koldioxidutsläppen minska det allra minsta på sikt så krävs en massiv utbyggnad av kärnkraften..) men även mot alarmismen, i alla fall som jag uppfattar det. ( "Växthusgasernas inverkan är ringa" "Växthusgasernas inverkan är logaritmisk" dvs ju mer som tillförs desto mindre effekt får varje nytt kilo.
  "Klimatmodellerna skall närmast ses som ett sorts dataspel." "Det är inte meningsfullt att försöka simulera klimatet 50 år in i framtiden" etc)

  Varför måste ni vara så alarmistiska här på UI och varför envisas ni med att klassificera meningsmotståndare som "förvillare". Det inger ingen respekt när man kallar personer med en avikande uppfattning i en vetenskaplig fråga för förvillare. Speciellt inte när det handlar om en fråga som innehåller så enormt många osäkerhetsmoment som klimatfrågan gör.

  CL

  SvaraRadera
 5. Anonym 14:36,

  Sådant har vi kommenterat oräkneliga gånger. Jag tycker att det här är den bästa kommentaren.

  SvaraRadera
 6. CL,

  Du kan läsa om vad Bengtsson tycker om Singers NIPCC-rapport genom att klicka på NIPCC-länken här ovan.

  Kan du utveckla vad du menar med att Singer har "en avvikande uppfattning" (jag förmodar att det var han som avsågs)? Är det en "avvikande uppfattning" att säga att satelliterna inte visar på någon uppvärmning?

  SvaraRadera
 7. Till Lars Ksrlsson.
  Om det var den bästa kommentaren på frågan om utebliven ökning dom senare 10 åren så finns det nog inte mycket att hämta här.

  SvaraRadera
 8. Singer har blivit en riktigt tragisk figur. Att han ens påstår att satellitmätningar inte visar någon uppvärmning, ger bilden av en man som förlorat verklighetsuppfattningen.

  Jag är uppriktigt förvånad över att ansvariga för American Thinker inte försökt bromsa Singers inlägg. Den tankesmedjan borde ha ett intresse av att inte Singer skämmer ut sig.

  SvaraRadera
 9. Anonym 19:57,

  Om du inte förstår en så tydlig demonstration av att man kan hitta många kortare perioder av "utebliven ökning" i en långsiktigt uppåtgående temperaturserie, så har du nog inte så mycket att hämta här.

  SvaraRadera
 10. CL,
  poängen, iallafall min, är inte vad man ifrågasätter utan hur man ifrågasätter. Någonstans måste man ju dra gränsen, om det är tillåtet att fabulera helt fritt ballar ju diskussionen ur.

  Som visats ovan är det lätt att kolla upp att Singer är helt ute och cyklar och det är inte första gången. Är det inte rimligt att då kalla honom "förvillare" eller liknande, speciellt då han är en meriterad akademiker som ger sken av auktoritet? Var går din gräns?

  Singer är extrem och tydlig eftersom han förnekar "GW". Men det är knappast bättre att förneka "AGW" eller "CAGW" genom att på samma sätt ge sken av auktoritet och samtidigt strunta i argument och en massa vetenskapliga belägg som finns allmänt tillgängliga. Det handlar ju bara om olika sofistikerad grad av förvillning/förnekande. Vilka osäkerheter som finns är en helt annan fråga.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet