11 apr. 2009

Stockholmsinitiativets och Peter Stilbs förlorade heder

Olle Häggström har tidigare här på bloggen rett ut en del av felaktigheterna i Stockholmsinitiativets insändare till SvD Synpunkt 7/4 och ErikS har visat hur de bluffar om temperaturtrenden senaste tio åren. Men det slutar inte där. I insändaren kan vi också läsa:
Dagens mest kompletta klimatmodeller kan självsvänga kaotiskt 3–4 grader i ett tjugoårsperspektiv, trots att de ska modellera trender på tiondels grader under samma tid.
Som Thomas Palm och Lars Karlsson snabbt noterade finns det en intressant bakgrund till detta citat. Den 17 mars skrev Peter Stilbs följande i en kommentar i bloggen BIOLOGY & POLITICS:
De bästa klimatsimuleringarna svänger kaotiskt ca 4 grader om globala medeltemperaturen under en 50-årsperiod (se Nature, Vol 453 (2008) 1 maj, sidan 43 – ”Natural ups and downs” av R. Wood.)
Han hänvisade även till sin insändare i Chemicalnet.se den 12 mars som även utnyttjade detta påstående för att påvisa klimatmodellernas oanvändbarhet:
Dagens mest kompletta simuleringar självsvänger faktiskt kaotiskt 3-4 grader på ett 20-årsperspektiv, trots att de sägs vara avsedda att modellera trender på tiondels grader under samma tid. Om ni inte tror mig – se diagrammet i Nature, Vol 453 (2008) 1 maj, sidan 43 – ”Natural ups and downs” av R. Wood.

Länken visar sig gå till en artikel som tar upp modellering av vintertemperaturen i Nordeuropa och beskriver hur modeller kan simulera de kortperiodiska variationer som vi ser i Nordeuropas klimat. Alltså en artikel som visar hur modeller börjar kunna följa klimatets kortsiktiga förändringar förutom den långsiktiga förändringen på grund av växthusgaser inom en region:
The enhanced accuracy of the model seems to stem from a greater ability to simulate natural variations in the meridional overturning circulation (MOC). This is a giant conveyor belt that brings warm water northwards into the North Atlantic, releases its heat to the atmosphere, and returns the cooled water to the south. There is evidence that the strength of this circulation can fluctuate naturally over periods of decades; when it is strong, the climate in the North Atlantic region passes through a warm phase.
Det handlar alltså inte om kaotiska svängningar i modellen utan simulering av kända naturliga variationer. Artikeln avslutas:
Even so, the first attempts at decadal prediction suggest that reasonably accurate forecasts of the combined effects of increasing greenhouse-gas concentrations and natural climate variations can be made. Climate scientists are gearing up to test and extend these ideas over the coming years, in the hope that we can then plan more confidently for the future.

Stilbs har alltså tagit information från en artikel som visar hur bra dagens klimatmodeller är och förvanskat den till ett felaktigt påstående som låter påskina att de är obrukbara. Detta påpekades för honom av signaturen thomass var på han svarade
thomass: Jo - pinsamt nog har jag läst fel om nordeuropas temperatur och den globala. Sorry - och tack för kritiken - jag börjar väl bli gammal ;-)
Trots detta tydliga avslöjande av missbruk av rapporten och dess resultat drar sig alltså inte Stilbs och Stockholmsinitiativet för att helt enkelt stryka "globala" i sin insändare den 7 april, tre veckor senare, men behålla resten av påståendet. Vilka andra än charlataner och bondfångare gör något sådant?

Om nu någon tror att denna insändare är ett missöde från Stockholmsinitiativets sida så kan de läsa tex. här, här, här och här.

14 kommentarer:

 1. Tröttsamt det här - läs kommentarerna till "Stockholmsinitiativet åter på Synpunkt" på denna fina blogg - 8 mars etc.

  Tack för uppmärksamheten ! ;-)

  SvaraRadera
 2. Ja Peter Stilbs, visst är det tröttsamt...

  SvaraRadera
 3. Sorry - fel igen ;-) - det var 8 april - inte 8 mars !

  Ha en bra dag

  SvaraRadera
 4. Kanske dags att börja kalla skeptiker för selektiker ifortsättningen med tanke på hur de väljer ut väl valda delar av information och desinformation.
  De har ju inte gillat etiketten skeptiker ändå...

  /Micke

  SvaraRadera
 5. Stilbs:
  Nu är det så att din övertygelse inte är ett bra argument för att avfärda klimatmodeller än mindre för att förvränga innehåll i vetenskapliga artiklar.
  Vad är det i IPCCs utvärdering av modellerna som du kan visa är felaktigt?

  SvaraRadera
 6. Anders M:

  Vilken av de 20-30 modellerna avser Du ?

  Är alla sanna - enligt Din mening ?

  Och deras förutsägelseförmåga fram till dags dato har varit till råttorna.

  SvaraRadera
 7. Stilbs:
  Du har ett flertal gånger nu hävdat att modellerna är i stort sett obrukbara. Jag undrar vad du grundar detta påstående på? Det går också helt emot den analys av modellerna som IPCC har gjort. Alltså vad i den analysen är fel och varför?
  Det är inte jag som gör tvärsäkra uttalanden om modellerna utan du.

  SvaraRadera
 8. Så oerhört praktiskt att skriva medvetet fel i en brett publicerad insändarartikel och sedan i kommentarerna hävda att felen tydligen var av misstag.

  Om det nu är så att Peter Stilbs et al brukar skriva fullständigt fel i sina insändare ibland av en ren händelse, hur kommer det sig aldrig att dessa många små felaktigheter någonsin råkar innebära stöd för klimatforskningen?

  SvaraRadera
 9. Anders M - kolla utfallet av modellerna - under den korta tid det gäller verkar alla mycket överdrivna. Deras spridning vad gäller molnbildning är 20-40%, medan bara någon procent ska ge större effekt på strålningsbalans än en ev CO2-effekt.

  Erland Källén har envist hävdat att det är bara genom CO2-inverkan de senaste 30-40 årens temperaturtrender går att "förklara". Nu har hans kollega Henning Rodhe kommit med ny syn på sot & aerosoler, som får allt att falla platt. Men ingen knystar.

  Och så vidare.

  Modellerna kan inte simulera moln tillräckligt bra, och kan inte ta hänsyn till variationer i havsströmmars och kosmisk solaktivitets inverkan överhuvudtaget.

  I stort är de bara ett spel för galleriet. Alla modellerare kommer dessutom att ligga i graven innan facit finns.

  SvaraRadera
 10. Per Edman, Stilbs inledde redan från början (2004) med att skriva "fel":
  Vattenångans koncentration nära jordytan är genomsnittligt 100 gånger större än koldioxidens (cirka 3 procent, jämfört med 0,03 procent) och dess växthuseffekt anses vara 200 gånger större.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_165096.svd

  Senare har han gått med på att han nog låg en faktor 20 fel på koldioxidens betydelse då, men det tycker han inte var så allvarligt. Det viktiga är ju att anklaga klimatforskarna för att ha fel, hur rätt han själv har är betydelselöst.

  SvaraRadera
 11. Sign "Peter Stilbs": Vem är du och varför försöker du utmåla Peter Stilbs som någon som tror sig kunna mer om havsströmmar och solklimat än alla oceanografer och astrologer i världen?

  SvaraRadera
 12. Stilbs: "Deras spridning vad gäller molnbildning är 20-40%, medan bara någon procent ska ge större effekt på strålningsbalans än en ev CO2-effekt."
  Hur kommer det sig att modellerna kan simulera tex. 1900-talets klimat så bra om det du skriver stämmer?
  Varifrån hämtar du underlaget för detta och alla andra tvärsäkra påståenden om kosmisk solaktivitet [sic] mm i ditt senaste inlägg?
  Fortfarande undrar jag var vad i IPCCs utvärdering du kan visa är så felaktigt så att modellerna kan avfärdas som obrukbara. Dina egna tyckanden kryddade med lite siffror är inget bra argumentation.
  Ett problem med modellerna kan jag bjuda på. De lyckades inte förutse den snabba minskningen av isen i Arktis. Dock är just modelleringen av isutbredningen en av de punkter där modellutvärderingen kommit fram till att det finns stor osäkerhet. Molnen är en annan osäkerhetskälla men inte alls så enorm som du vill få det till.

  "Nu har hans kollega Henning Rodhe kommit med ny syn på sot & aerosoler, som får allt att falla platt. Men ingen knystar. "
  Det var en väldigt underlig tolkning av vad de faktiskt hävdar

  SvaraRadera
 13. Göran,

  Då har du missförstått min argumentation, dels har Stockholmsinitiativet fel om trenden de senaste tio åren. Men huvudpoängen som förts fram på bloggen och i alla fall min poäng är att korta trender runt till exempel 8a år inte är av stort värde för att se hur växthusgaser påverkar temperaturen. Därför ser jag inte poängen med att diskutera hur trenden de senaste 8a åren ser ut om man inte sätter det i sitt sammanhang.

  Intressant i sammanhanget är då istället hur temperaturen förväntas bete sig med en stigande halt av växthusgaser. Som en vetenskaplig artikel på området som i alla fall delar av Stockholmsinitiativet har läst och som tar upp just detta är, Is the climate warming or cooling av D. Easterling och M. Wehner http://www.cdc.noaa.gov/csi/images/GRL2009_ClimateWarming.pdf

  Där det tydligt påpekas att stagneringar av temperaturökning är mycket rimliga, till och med perioder då de blir kallare kan inträffa.

  Därför är Stockholmsinitiativets argumentation både fel så till vida att det inte blivit kallare de senaste 10 åren och genom att deras argument inte är ett argument mot det som ibland kallas växthusgasteorin.

  Om temperaturen faller i 30 år så är det helt riktigt så att vetenskapen på området har mycket att förklara. Om det inte sker på så sätt att det är vi människor som till exempel hittat en lösning.

  SvaraRadera
 14. Magnus W,

  Jag tror inte jag missförstår din argumentation. Jag förstår vad du säger. Jag håller bara inte med dig.

  Att ägna tid åt att försöka misskreditera Stockholmsinitiativet för att de har fel om att temperaturtrenden över 10 år utan att nämna att trenden över 8 år visar att temperaturen sjunker är lågt. Din argumentering påminner om årtalsexercis av en växthustaliban (ber om ursäkt för uttrycket, men jag finner ditt pedanteri larvigt.)

  Frågan om just dessa trender är en fråga om fakta. Inte en ”ordlek” om årtal. Hur sen trenderna ska tolkas är en helt annan fråga. Jag håller med dig om att AGW-teorin i sin huvudsak inte påverkas, dvs CO2 påverkar temperaturen vare sig trenden är positiv eller negativ. Frågan är hur mycket den påverkar.

  Du skriver att 8-åriga trender ”inte är av stort värde för att se hur växthusgaser påverkar temperaturen”. Det kan jag förstå att du tycker. Jag finner ditt uttalande talande. Det jag finner intressant är den utgångspunkt du har när du skriver det du skriver. Det verkar som om du är fast i ett växthustänkande oberoende av hur klimatet ser ut. Rätta mig om jag har fel. Det viktigaste är väl inte hur växthusgaser påverkar temperaturen, utan hur klimatet utvecklar sig framåt i tid. Förståelsen av vårt klimat är viktig (där ingår förståelsen av växthusgaser). Det är ju förståelsen av de mekanismer som styr klimatutvecklingen vi behöver. Om det skulle bli varmare utan att det beror på växthuseffekten kommer väl det också att vara allvarligt?

  En ca 30 år lång uppvärmning har övergått i en 8-årig avkylning. Det finner du inte intressant. Intressant att det inte är intressant. Du skriver ”Om temperaturen faller i 30 år så är det helt riktigt så att vetenskapen på området har mycket att förklara.” Det är bara 22 år kvar tills det inträffar.

  Hur bedömer du själv den framtida temperaturutvecklingen? Tror du som Jim Hansen att ett El Nino fenomen inom två år kommer ta den globala temperaturen till nya rekord? Hur stark ser du CO2 drivningen är i förhållande till naturliga avkylningsmekanismer?

  Till slut. Jag hoppas att vi kan samtala om dessa frågor utan att det ska behöva gå till överdrifter. Jag tycker inte ni att behandlar personer av andra åsikter med respekt. Jag har många gånger i mitt liv haft fel. Jag har ibland tänkt som en korkröv. Jag ser det som en styrka att jag kan ändra mig. Det viktiga är inte att ha rätt, utan att med hjälp av sin omvärld bättre kunna förstå verkligheten som omger oss. Det är först då vi kan bidra med att göra denna värld till ett bättre ställe.

  P.S. Ber om ursäkt för tonen men jag tycker att ni förtjänat den länge. Men, enough is enough. Inget mer.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet